Beseda: Who, What, Where?

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The club's main activity is helping Czech and Slovak newcomers to Australia to find a place to live, orient themselves in an new world, look for employment and assist them in their contact with authorities. Beseda also pursues cultural, social and sporting activities in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions from Czech Republic and Slovakia as well as familiarise with the cultural and ethnic heritage of Australia.

Read more: Brief history | Contacts | Where to find us

Právě připravujeme / Upcoming events

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular

17. – 19.2.2017

Každoroční stánek Besedy na Multikulturním Festivalu s bramboráky a českým pivem.

Prosíme všechny dobrovolníky, kteří můžou pomoci s přípravou a prodejem bramboráků a piva, aby nás kontaktovali. Děkujeme.

!!! VÍCE INFORMACÍ !!!

Multicultural festival Food & Dance Spectacular

17 – 19/2 2017

Czechoslovak stall with potatoe pancakes and Czech beer on tap at the annual Food and Dance Spectacular, Civic

VOLUNTEERS NEEDED!!! More info.Multikulturni_festival_2016

Pravidelné akce / Regular events

Club opening hours

every Wednesday 6.30 pm
and during any event

Coffee

Come and join us for a game of table tennis or snooker or just enjoy a cup of coffee or tea. There is a library with a wide selection of Czech, Slovak and English books, videos, CDs and DVDs for adults and children.

Table Tennis Evenings

every Wednesday 6.30 pm

Table Tennis

Every Wednesday night we meet for a friendly game of table tennis. All interested welcome.

Czech Lessons
Kurzy Češtiny

every Thursday

Kniha

Czech lessons for beginners from 6 pm and for intermediate students from 7 pm. Booking essential: info@beseda.org.au

Kurzy češtiny pro začátečníky (od 18. hod.) a mírně pokročilé (od 19. hod). Rezervace předem na: info@beseda.org.au

.

Právě proběhlo / Recent events

Mikulášská nadílka

neděle 4.12. 2016 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

Czech language only Pozvánka

St. Nicholas Day

Sunday 4/12 2016 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Invitation Invitation

Výroční schůze

Úterý 1.11. od 18:30 hod.

Výbor klubu zval nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze. Na pořadu byly zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Tuesday 1/11 2016 from 6.30 pm

Beseda Committee invited all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area. We reported on our activities for the past year, elected a new committee in accordance with the constitution of the association and discussed proposals for the next year's program.
Schuze

Domažlická dudácká muzika

pátek 28.10. od 18:30 hod.

Živé vystoupení hudební skupiny hrající lidové písně z oblasti Chodska k tanci i poslechu. Nenechte si ujít jedinečný zážitek poznat chodské dudy a unikátní lidové rytmické nástroje.

Domažlice bagpipes band

Friday 28/10 from 6:30 pm

Concert of musical group playing national songs from Chodsko discrict to listen or dance to. Do not miss a rare opportunity to experience Chodsko bagpipes and unique traditional percussion instruments.

Táborák

sobota 15.10.2016 od 16. hod. (Molonglo Gorge)

Posezení u ohně, opékání buřtů a zpívání českých písniček při kytaře. S sebou: buřty, kempovací židle a dobrou náladu.

Bonfire night

Sat 15/10 2016 from 4 pm (Molonglo Gorge)

Sitting around the camp-fire, grilling "kransky" and singing Czech songs accompanied by guitar. Bring kraskys, chairs and positive attitude.
Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.


Táborák

Jarní taneční zábava s výukou tance

Sobota 3.9. 2016 od 17:00 hod

Ozdobte se květinou a přijďte s námi oslavit příchod nového ročního období. Načerpejte energii a svěží náladu tancem či poslechem známých hitů při sklence dobrého vína. Pod vedením tanečního mistra si můžete zopakovat základní kroky různých tanců. Na tanečním pořádku máme české, slovenské i mezinárodní skladby tanců plesových prostřídaných rytmy DISCO.

Spring Dance Social with a dance lesson

Saturday 3.9. 2016 from 5:00 pm

Decorate yourself to the theme of “flowers” and join us in celebrating and welcoming the new season and its warmth. Gain new energy and boost your mood while listening to familiar music, dancing and enjoying a glass of wine. You will recognize songs from our playlist including Czech, Slovak and international music and can also brush up on your dance moves with a dance teacher.

Tradiční vepřové hody 2016

Neděle 21.8. 2016 od 13:00 hod.

Jako již tradičně budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a domácí zákusky.

Těšíme se na vás!

Czech language only Pozvánka

The annual Porkfest 2016

Sunday 21.8. 2016, 1:00 pm

As traditionally we will be serving roasted pork meat and dumplings with sauerkraut. You’ll be also able to enjoy some Czech lager beer on tap and home made sweets.

See you there!

Hráčské doupě pro dospělé i děti

Sobota 23.7. 2016 od 14:00 hod.

Přijďte si zasoutěžit ve stolních hrách, jako je například Dropple, Qwirkle, šachy, mariáš atd. Máte-li doma své oblíbené hry, přineste je s sebou! Pro dospělé je též připravena Trivia o ceny! Na místě bude přítomen také zkušený hráč mariáše, který případné zájemce do této legendární hry zasvětí!

Těšíme se na vás!

Gamer’s den for adults and kids

Saturday 23.7. 2016 from 2:00 pm

Come to enjoy Saturday afternoon, play games, try interesting board games such as Dropple, Qwirkle. You’ll be able to learn legendary classic card game of Marias with one of experienced players present on the day.

Looking forward to seeing you there!

Velvyslanectví České republiky a
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a
československé krajanské sdružení Beseda
pořádali

Připomenutí příchodu
Cyrila a Metoděje

Sobota 9.7.2016 od 14:00 hod.
Ambasáda ČR, 8 Culgoa Circuit O’Malley, ACT

při českém guláši, pivu a slovenském víně

Czech language only Pozvánka

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Rememebrance of arrival of Cyril and Methodius

with Czech beer and goulash and Slovak vine

Saturday 9.7.2016, 2:00 pm
Czech Embassy, 8 Culgoa Circuit O’Malley, ACT

Reminder of arrival of Cyril and Methodius whom in year 863 came on an invitation from princ Rostislav to Great Moravia, introduced writting to our lands, adjusted language and spread christianity.

Cyril a Metodej

Úklidová brigáda

sobota 18. 6. od 10. hodin

Drazí přátelé, v uplynulém roce jsem vám já, Beseda, poskytla spoustu úžasných aktivit a zábavy a teď potřebuji trochu údržby, abych mohla dobře sloužit i v roce příštím.

Jak víte, nejsem už nejmladší a vyžaduji péči, abych vypadala zase dobře a reprezentativně. Potřebuji pomoc s úklidem, čištěním, tříděním a vůbec děláním pořádku v mých útrobách. Na oplátku vám mohu poskytnout prostory s hudbou, zábavou a mnoho zážitků i do budoucna!

Přijďte prosím v sobotu 18.6.2016 v 10:00 hod. a přineste si své oblíbené úklidové pomůcky.

!!! Párky pro pomocníky zdarma!!!

Zvlášť ocením unikátní úbory ve stylu uklízeček a údržbářů osmdesátých let.

Czech language only Pozvánka Invitation Invitation

Book Článek o Úklidové brigádě najdete v časopise Beseda č. 3/2016
Find more information about this event in the Beseda Magazine No. 2/2016


Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Cleanup Day


Cleanup Day

Saturday 18/6 from 10 am

My dear friends, as Beseda, I have been used for many amazing activities and parties over the last 12 months and now need some treatment to function well again. As you know, I am too old and need help to look pretty and strong again. I need your help with cleaning, sorting, organising and polishing my insides. In return, I can provide a space with music, fun and other ongoing future rewards!

Please come on Saturday 18/6/2016 at 10am with your favourite cleaning gear.
Free sausages for all helpers!

Oslava Mezinárodního dne dětí

Neděle 29. května 2016 od 13:00 do 16:30
8 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606
(Velvyslanectví České republiky)

POZOR! nahradil "Oslavu dne dětí - Maškarní ples" plánovanou na neděli 4.6.

Beseda pořádala při příležitosti oslav mezinárodního dne dětí pro malé, velké i dospělé děti akční den
s bojovou hrou v přírodě.


Czech language only Pozvánka

Book Článek o MDD najdete v časopise Beseda č. 3/2016
Find more information about this event in the Beseda Magazine No. 2/2016


International Children's Day

Sunday 29th May 2016 from 1:00 pm to 4:30 pm
8 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606
(Embassy of the Czech Republic)

This event replaced the "CELEBRATION OF CHILDREN’S DAY - MASKED BALL " planed for 4/6.

Beseda invited all children as well as teens and adults (who are young at heart) to join in the celebrations of the International Children’s Day, by taking part in an action-packed outdoor afternoon.


Invitation Invitation

Další akce / More Events

Přehled akcí roku 2016 / Chronicle 2016 Click here

Přehled akcí roku 2015 / Chronicle 2015 Click here

Přehled akcí roku 2005 - 2014 / Chronicle 2005 - 2014 Click here

Časopis Beseda / Magazine Beseda Click here