The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Oslavy 28. října, 28.10. 2005

Pro letošní setkání krajanů k výročí 28. října jsme se pokusili zvolit poněkud méně formální skladbu nedělního odpoledne. Snažili jsme se o vyšší důraz na setkání přátel při zachování důstojné oslavy výročí. K posouzení, do jaké míry se to podařilo, čekáme na vaše připomínky adresované členům výboru.

Nedělní oslavě v Besedě již předcházely dvě akce podobného charakteru pořádané velvyslancem České republiky panem Karlem Pažourkem v budově velvyslanectví v Canbeře.

První, připravená pro canberrský diplomatický sbor, zahrnovala také předání vyznamenání účastníkům válečných bojů k 60. výročí ukončení 2. světové války. K naší hrdosti byli mezi vyznamenanými dva členové Besedy, pánové Alois Mikula a Franta Kocyan.

Večerní neformální setkání krajanů v Canbeře bylo mimořádným úspěchem. Doufejme, že snad do budoucna by velvyslanectví České republiky mohlo připravit pro Čechy obdobnou akci, kterou každý rok pořádá slovenské velvyslanectví. (Vánoční setkání Slováků). Myslím, že tento počátek by mohl přinést znovu více semknutosti do české komunity.

Již zmíněná oslava v Besedě, v neděli 30. října, přivedla dohromady více než 40 členů a hostů. V průběhu pořadu Hanka Vincenc připravila přednes popisu událostí spojených se vznikem Československa a po příspěvcích velvyslance Slovenské republiky pana Petera Prochácky a zástupce velvyslance České republiky pana Adama Piňose ukončila toto odpoledne básní 28. říjen 1918 od Karla Jonáše. V projevu velvyslance Slovenské republiky bylo potěšující, že dochází k jistému posunu k postoji k 28. říjnu na Slovensku. Bezesporu tento den patří jistě do vývoje obou republik.

Po ukončení formální části oslavy se uskutečnilo přátelské posezení účastníků při zákuscích a kávě. Přirozeně pomoc členek Besedy v přípravě občerstvení těžko dostatečně ocenit a upřímné díky za tu práci od nás všech.

René Jež