The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Setkání k výročí narození T. G. M. a otevření klubu Beseda, 5. 3. 2006

Akce Besedy v rámci vzpomínky narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a příležitosti šestého výročí otevření budovy Besedy přinesla výboru klubu nemalé starosti. Otázkou bylo, jak vyhovět co nejlépe členské základně a dosáhnout nejvyšší možné účasti členů na tomto společném setkání. Široké časové spektrum vln příchodů Čechů a Slováků do Austrálie a jejich odlišný přístup vytváří výrazné rozdíly pojetí významu akce.

První generace příchozích je více než půl století vzdálená současným přistěhovalcům. Vnímání historie první republiky je v této vrstvě velmi citové. Rozhodně podstatně silnější než u skupiny přicházející po roce 1968. V nejmladší skupině příchozích z osmdesátých let a později jde již více o školní historii než hluboký citový závazek. Zde lze patrně spatřit projev nechuti poslouchat déle trvající projevy. Návyky na užívání současné rychlé informační techniky pravděpodobně zabraňují soustředění na rozsáhlá témata ...

Vědomi těchto problémů, snažili jsme se najít řešení. Je to však tak komplikované, že jsme v podstatě rezignovali a spoléhali se hlavně na loajalitu nejstarší vlny. Doufali jsme také, že členové přijdou ze solidarity k vzdálené rodné zemi a snad i v ocenění práce přednášejících a organizátorů akce. Máme podstatné problémy s malou iniciativou mladší generace i přesto, že klub může nabídnout prostory pro aktivity mladých bez ovlivňování jejich aktivit přítomností starší generace. Pokud někdo ví či vidí řešení jak na to, prosíme o sdělení názoru.

Na akci připravovanou pro tento rok jsme dostali nabídku pořadu od našich dvou příznivců, paní Milušky Šimkové ze Sydney a pana Stanislava Bertona z Queenslandu. Oba oktageriáni přístupem k životu a optimismem ukazujícím cestu, jak si zachovat duševní mládí, tvůrčí dynamiku a altruismus k závidění, zaručují výbornou přípravu.

Miluška, účastník mnoha akcí Besedy a náš příznivec, má bohatou profesionální pěveckou, hudební a hereckou minulost i přítomnost z divadel v Československu a v Austrálii a má též mimořádný vztah k uměleckému životu v Broken Hill.

Stanislav Berton, jak vyjádřil svými slovy, je amatérský badatel politické historie moderního Československa a zvláště režimu v komunistické ČSSR. Publikoval řadu článků po celém světě. Knihovně Besedy věnoval na 500 knih, svou životní sbírku titulů použitých pro zkoumání historie. Jsme velmi poctěni jeho důvěrou v práci naší knihovny a klubu a srdečně děkujeme za tento dar.

Snad k naší smůle, nikdy jsme tak citelně nepostrádali naši hlavní knihovnici Alici Menčíkovu, která se nenadále ocitla v nemocnici. Všichni ji přejeme hodně zdraví a těšíme se, aby zase byla zdravá a aby spolu s Jirkou byli zase mezi námi.

Pro přípravu akce je vždy nutný odhad počtu návštěvníků pro uspořádání stolů a organizaci občerstvení. Já jsem pesimisticky tipoval pouhých 18 návštěvníků. Tonda, který má vždy přesnější odhad, navýšil počet o pouhé 2 osoby. Naše předpoklady odrážely snižující se základnu zmíněné první emigrační vlny bohužel již trvalými odchody stárnoucích členů.

Jaké příjemní překvapení, když návštěva čítala přes 40 členů a hostů. Přivítali jsme také velvyslance ČR pana Karla Pažourka a radu velvyslanectví ČR pana Adama Piňose.

Oba naši hlavní účinkující připravili profesionálně dokonalý pořad schopný vyplnit program ne na jednu, ale nejméně dvě akce. Bylo nám velmi nepříjemné ovlivňovat rozsah jejich přípravy v obavě o udržení spádu a pozornosti návštěvníků. Díky porozumnění přednášejících byly obsahy přednášek poněkud pozměněny a části, které byly vynechány, budou uvedeny v některé z příštích akcí a v časopisu Beseda.

Miluška byla jako vždy absolutně fascinující prožíváním každého slova a lidové písničky. Davy ji milují . Její dokonale koncipované CD s proslovy prezidentů Masaryka, Beneše a dalších významných osob, které bylo použito v pořadu, bylo darováno Besedě. Ocenění vystoupení Milušky bylo vřelé a dík za CD.

Pan Berton objevil pro nás, účastníky přednášky, řadu zcela nových a neslyšených faktů a souvislostí kolem T. G. Masaryka. Přednáška byla strhující a naše obavy ze ztráty pozornosti publika se nekonaly. Všichni byli plně zaujati výkladem a popisem sledu situací od mládí T. G. M. po počátek vzniku republiky. Dík za práci s přípravou.

V závěru byli oba účinkující odměněni dlouhým potleskem. Znovu děkujeme oběma přednášejícím za nezištné nabídky provedení pořadů. Jejich nehrané vlastenecké cítění kontrastuje s převládající lhostejností postojů mnohých kolem nás. Přejeme přednášejícím hostům hodně zdraví a dlouhá léta aktivní činnosti. Pan Berton přislíbil text přednášky k otištění v časopisu Beseda.

V přestávce programu a závěrem celé akce bylo nabídnuto občerstvení připravenými skvosty kulinářského umění našich žen. Od chlebíčků přes ovocné řezy a záviny, po super věnečky plněné nepředstavitelnou lahodou s vůní originální pražské cukrárny.

Budiž pochváleno umění českých a slovenských žen, neboť jak řečeno moudrými, láska prochází žaludkem.