The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Canberra Multicultural Festival 2010

náš stánek
náš stánek

Stánek České a Slovenské republiky, tedy nás, členů Besedy, je každoroční tradiční součástí Festivalu. Celá příprava, průběh a ukončení jsou mimořádně náročným úkolem, který je pro nezúčastněného těžko viditelný.

Vyžaduje se splnění řady podmínek a povinností vůči pořadateli, vládě ACT.

Sestává také z řady naprosto nutných podrobností v přípravě a práci ve vlastním stánku po celý den. Dovoz zařízení stánku, stejně jako sbalení a odvoz věcí hluboko po půlnoci, lze docenit jen pokud to prožijete.

Proti minulému roku, kdy jsme trpěli za teplot více než 42 stupňů, letošek byl milosrdný, nepršelo a teplota byla kolem 27 stupňú. Tím počet stížností na nevolnost z tepla klesl na minimum, ovšem rozpálené plotny opékajících se bramboráků dávaly obsluze pořádně zabrat.

dvě Jany - Damjanovská a Amrichová
dvě Jany - Damjanovská a Amrichová

Snažili jsme se umožnit oddych a prohlídku Festivalu střídáním směn dobrovolných pracovníků, aby nam vydrželi ještě na další Festivaly. Stoupající návštěvnost Festivalu, znásobená dobrým počasím, přilákala množství omladiny, že jeden nevěřil, že toto množství je skutečně z Canberry. Pohyb po Civicu byl takřka nemožný, zvláště večer.

Stejně jako minulý rok jsme se soustředili na prodej českého piva a bramboráků. Technické vedení odborníka přes bramboráky, Šano Wallnera bylo příkladné a naši výčepní podávali velké výkony, přes potíže pomalého toku piva a pěnění, které zatím těžko vysvětlujeme. Musime se obrátit na odborníky o poradu.

Daša Marečková, Jíří Menčík a Šaňo Wallner
Daša Marečková, Jíří Menčík a Šaňo Wallner

Problémy nákupu soudků piva se nezúčastněným dá přiblížit jen s obtížemi . Málokdo si uvědomuje, že výbor nese zodpovědnost za nakoupená množství potřebných surovin, možné vrátit. Tvrdá práce obsluhy stánku byla schopna nakonec vše prodat, bramboráky byly pryč v 8 večer, pivo o půlnoci. Obavy z deště ještě nervy zvýšily. Tomuto všemu se přidalo ještě zvýšení poplatků za stánek a přívody energie, tedy pro bratra díra v rozpočtu 410 dolárů, a to jsme ještě nezačali ani nakupovat suroviny. Ale investice do nákupu pivní pípy v minulém roce se vyplatila. Ve všem jde skutečně o velké obchodní riziko, prostě neprodělat.

Popis organizace či zařízení stánku není třeba, řada členů se na nás přišla podívat a podpořila prodej. Skutečný problém byl objevit náš stánek v tom neuvěřitelném davu.

Chceme poděkovat všem, kteří se zůčastnili pracovních odpoledních příprav během týdne a všeho nutného pro náš provoz stánku. Většina se zůčastnila také prodeje ve stánku.

Martin Dobeš s Jacqui pečou placky
Martin Dobeš s Jacqui pečou placky

Proto bychom chtěli poděkovat všem, zvláště těm, kteří dovezli všechno zařízení časně ráno, tedy Martinu Švehlovi, Philovi Englishovi a Tondovi Vincencovi a těm, kteří to po půlnoci odváželi, tedy znovu Martinu a Tondovi a těm, co tam zůstali, Dianě a Milanu Buškovi a Tomáši Golejovi.

Během dne, který jsme rozdělili do tří směn, se v první směně podíleli a patří jím dík, jsou Šaňo a Zlata Wallnerovi, rodinný klan Dobešových, Jackqui, Martin a Leo, Daša Marečková, Jirka Menčík a Rene Jež.

Dík za druhou směnu patří Jankovi Suchovskému, Lindě a Johnu Hyslop, Janě, Monice a Kočovi Damjanovským a Janě Amrichové.

Třetí směna, která se částečně prolínala s druhou pracovali Mařenka a Richard Greene, Dana Juránková, Tomáš Golej, Milan Bušek a Standa Bucifal.

Přes pokus o stálou evidenci pracovníků doufáme, že jsme nikoho nezapoměli. Bylo by to naprosto neúmyslné. Jménem všech členů Besedy děkujeme všem, kteří se zapojili.

Bylo to fantastické.

R.J.

Jíří Menčík při plackách a Tony Vincenc s pivem
Jíří Menčík při plackách a Tony Vincenc s pivem
davy lidí před našim stánkem
davy lidí před našim stánkem