The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Březnové setkání v Besedě


Tradičně pořádaná schůzka ke vzpomínce na prvního presidenta ČSR T.G.Masaryka a jeho výročí narození byla tentokrát spojena s jubilejním, již desátým výročím oficielního otevření budovy Besedy v Queanbeyanu. Program byl navíc rozšířen o detailní popis vypsaných voleb v ČR připravený pracovníky zastupitelství ČR v Canbeře.

Uspokojivý počet návštěvníků tohoto setkání vytvořil příjemnou pohodu během celé schůzky.Lenka Peclová z Velvyslanectví ČR
Lenka Peclová z Velvyslanectví ČR


Program byl zahájen úvodním projevem charge d’affaires ČR Radima Pecla. Dotkl se všech bodů, které jsme měli na programu. Obšírněji zhodnotil význam krajanů na spolupráci Následoval popis historie hostování spolku Beseda v různych lokalitách s pomocí polských organizací. Tak se přežívala léta bez vlastního majetku.

Počáteční pokusy o získání budovy pro Besedu v oblasti města Canberry a pozdější koupi budovy v Queanbeyanu popsal jeden z klíčových aktérů celého vývoje Tonda Vincenc. Začátek zařizování budovy a angažovanost převážné části členstva byly vždy příkladem do následujících let. Stále ještě dlužíme sepsání detailní historie Besedy pro náš archiv. Musí to být náš příští úkol.Přiblížení a detailní výklad s návodem činnosti nutné k účasti ve volbách ČR zajistila pracovnice Českého velvyslanectví paní L. Peclová. Některé informace jsme také otiskli již dříve v časopisu Beseda. Podrobnější informace jsou na webových stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Také tele-fonické dotazy je možno uplatnit přímo na Velvyslanectví ČR v Canbeře. Zapsaní voliči mohou volit v budově velvyslanectví v Canbeře.V závěru odpoledne se rozproudila diskuse k tématům plynoucím z obsahu schůzky. Bylo poukázano na aktuálnost Masaryka jako filosofa a demokrata až dodnes. Naše knihovna obsahuje knihu K.Čapka „Rozhovory s TGM“, kterou můžeme doporučit komukoliv k přečtení a objevu, o co vlastně vždy šlo. Je to vlastně platné až dodnes a neuvěřitelně zábavné čtení.Kritickým problémem, uvedeným v diskusi, bylo řešení další funkce Besedy v procesu generačního převzetí a činnosti do budoucna. Budova je k dispozici členstvu pro jejich aktivity a využití plně funkční náplně je dáno pouze iniciativou jedinců. Je to složitý proces a je nutno v řešení tohoto stavu pokračovat.

R.J.