The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Setkání k výročí 28. října, vzniku ČSR - 2010

Vyročí 28. října, vzniku ČSR
Radim Pecl při projevu

Tato tradiční, každoroční připomínka, patří po dlouhá léta pevně do hlavních akcí Besedy. Odpoledne bylo zahájeno proslovem zástupce českého velvyslance. Za aktualizaci podání a jeho propojení se současností děkujeme 1. radovi Velvyslanectví ČR Radimu Peclovi.

           

Oficiální program ukončil náš mnohokrát vyznamenaný válečný veterán Alois Mikula svými vzpomínkami na boje v Africe a ve Francii po dobu druhé světové války.

           

Pokusili jsme se obohatit význam pořádané vzpomínky na Den 28. Řijna výstavou „Významná údobí histórie českého státu.“ Výstava byla vlastně reprizou po prvním otevření před 4 roky. Je velmi profesionálně tvořená a výhradně v anglické verzi, což je vhodné pro naše australské spoluobčany.

           

Přivítali jsme také slovenskou velvyslankyni paní Ponomarenkovovou s manželem , kteří se našeho odpoledne také zúčastnili. Setkání se zástupci České a Slovenské republiky jsou vždy příjemným pokračováním našich pout k původnímu domovu.

Vyročí 28. října, vzniku ČSR
Alois Mikula s mikrofonem


       

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali ekonomu Českého Velvyslanectví Ing. O. Zajíčkovi za jeho rady a podporu naší činnosti. Je zapojen na více úsecích života Canberry. Jako jediný Čech hraje lední hokej za team „Canberra Senators.“

           

Do pořadu dne jsme zařadili také jídlo, které se soudkem piva mělo být zlatým hřebem setkání.

Vyročí 28. října, vzniku ČSR
náštěvníci čekají na jitrnice a jelita
       

Něco nám však nevyšlo. Poznali jsme, že všechny cesty do Řima nevedou. Snaha opakovat úspěch vepřových hodů - tedy selat na rožní, jako v červnu, zklamala. Změnou proti hodům byla nabídka jitrnic, jelit, zelí, brambor a českého piva.

                                     

Návrh tohoto uspořádání byl výborem přijat v očekávání přínosu pro pokladnu Besedy. Kvalita vepřových výrobků byla prověřena již dříve. Polští řezníci ze Sydney jsou výborní. Šano má dobré styky s těmito umělci. Přidal do objednávky i požadavky soukromých zájemců o zvýšení cholesterolu v krvi. Nakonec se objednávka rozrostla skoro na 80 kg produktů, včetně dvou druhů tlačenky. S tímto množstvím se dokonce vyplatil Polákům transport této hromady do Canberry.

                      

Nažhavení dobrovolníci byli připraveni sloužit davům. Ale běda, davy se nekonaly. Přes veškerou lahodu nás bylo málo a jídla moc, bylo nás něco přes třicet a čekali jsme dvojnásobek ! Vyhodit brambory byla věčná škoda. Další věci se daly rozporcovat a zužitkovat. Spousta práce přišla nazmar. Nejen pokladník, ale i další rozčarovaně hleděli do chudé kasičky. O našich finančních problémech píšeme víc ve zprávě výboru.

Vyročí 28. října, vzniku ČSR
paní Ponomarenkovová kupuje lístek do tomboly


                      

Na závěr se o pobavení hostů postarali na jevišti Olda Zajíček, Milan, Mirek, Standa a Peter se svým improvizovaným repertoárem.

R.J.

Vyročí 28. října, vzniku ČSR
banda spěváků na jevišti