The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Vepřové hody 2011

Vepřové hody

Tradice zimních zabíjaček na českých, moravských i slovenských vesnicích a hodů spojených s touto událostí dále žije v našich vzpomínkách. V naší protinožecké lokalitě se nám nějak ty měsíce popletly, ale s červenými nosy a mrznoucími končetinami přesun na červenec docela sedí. Konečně účet za topení tu zimu prokazuje.

Tradiční akce opékání vepříka na rožni patří, jako stěžejní obřad zimy, po roky do rejstříku akcí Besedy.

Slouží k setkání členů a přátel Besedy u dobrého jídla a pití s neméně důležitou funkcí, nasycení naší hladové pokladny, zajištující solvenci našeho klubu. Máme prakticky jen dvě příležitosti získat operační kapitál. Je to tato akce a Multicultural Festival. Oba podniky potřebují spoustu sebeobětování dobrovolníků v přípravě, práci a času. Je to opravdu kopec práce.

             Vepřové hody


Po předběžném plánování data a zajištění dochází k objednávání materiálních nutností s finančním rizikem, že nám něco nemusí vyjít. Volba velikosti vepříka a odhad navštěvy je gonie na pokračování. Díky zkušenostem Tondy, odhad rizika je poměrně dobrý. Pokračování je zajišťování banalit jako zelí a knedlíky. Shánění dobrovolníků je zcela stresový proces, obstarání nápojů bývá poněkud jednodušší, zato podstatně dražší.

Po loňském selhámí, které se týkalo nedostatku knedlíků, jsme to letos absolvovali s absolutoriem. Díky všem dobrovolníkům, vyrábějícím knedle a vařícím zelí.

Návštěva převýšila 65 hostů, což je úspěch na zmenšující se krajanskou populací, ale stále nevyužívající totální možnosti a kapacity.

Vepřové hody

Přivítali jsme velvyslance ČR H. Kmoníčka s paní, zástupkyni Slovenského velvyslanectví, členy a přátele Besedy. Oba úřady se zasloužily o podstatné zvýšení hodnoty tomboly, stejně jako láhve vína z Petit Vinery Petra Nevečeřala, za což dík od výherců a pokladníka Besedy.

Všem návštěvníkům akce děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a aktivní podílení se na průběhu setkání. Zvláštní dík rodinám, které akci pravidelně navštěvují.

Nelze se nezmínit a poděkovat Tondovi za obstarání pašíka a celou přípravu před a během „rožnění“, od časného ranního kuropění, po dlouhé hodiny práce, které absolvovali s Jankem v mrazu před budovou, aby dovedli otáčejícího se vepříka do zlatového stavu.

Vepřové hody
Děkujeme dámským členům Besedy za pečené zákusky, osádce pracující za podávacím stolem, Alexovi za porcování hroudy masa, všem dárcům pochutin a vůbec všem, včetně umývačů nádobí, kteří se zapojili a zasloužili se o pěkné odpoledne.

Nakonec věříme, že akce byla příjemným odpolednem pro všechny a znovu dík za vaši návštěvu.

R.J.