The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Besídka v Besedě - 17. září 2011

Besidka
Zpívání uvítací písničky.

V sobotu 17. září se konalo v budově klubu historicky první setkání českých krajanů s dětmi, tzv. Besídka. Naším hlavním cílem bylo a je ukázat našim dětem, že se česky stále mluví a že to může být i legrace.

Mnohokrát děkujeme Mirovi a Blance Novákovým za skvělou přípravu hudební části programu. Zanotovali jsme si s nimi u kytary několik známých českých písniček pro děti (a proč to nepřiznat, někdy i pro dospělé). Naše mladé ratolesti se bleskurychle zapojily do akce s různými hudebními nástroji a rachtadly, takže nás bylo slyšet až venku! Přečetli jsme si pak pohádku a několik říkadel. Ve výtvarné části dopoledne se pak děti skutečně vyžily - vyrobili si jarní zahrádku - s vystříhanými kytičkami, stromy a semínky.

Besídky se zúčastnily Hanka s Milanem, Toničkou a Broníkem, Blanka a Miro s Anikou a Tobíškem, Veronika se Sophii a Benem, Petra s Tomem a Annou, Boya s Kyanem a Zarou a Daniela a Neil s Adámkem.

P.H.

Besidka
Besidka
Besidka
Besidka
Besidka
Besidka

Besidka
Besidka