The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Stretnutie krajanov na Veľvyslanectve SR

stretnutie

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Canberre sa v sobotu 21. januára 2012 uskutočnilo tradičné Novoročné stretnutie krajanov. Zároveň si hostia pripomenuli 19. výročie vzniku Slovenskej republiky. Na podujatí sa zúčastnilo približne 200 hostí z rôznych kútov Austrálie, vrátane honorárneho konzula SR M. Horvátha z Brisbane.

Veľvyslankyňa Eva Ponomarenková v otváracom príhovore okrem novoročného vinšu pripomenula výročie vzniku SR a informovala krajanov o najnovších udalostiach, ktoré sa dotýkajú života krajanov v Austrálii, vrátane uzavretia dohody o sociálnom zabezpečení medzi SR a Austráliou, výzvy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na predkladanie žiadostí o dotáciu a o nadchádzajúcich parlamentných voľbách v SR.

             stretnutie


stretnutie obohatilo vystúpenie dvoch krajanských folklórnych súborov - Liptár z Melbourne a detského folklórneho súboru Stonožka zo Sydney. Prítomným zaspievala aj známa speváčka slovenských ľudových piesní z Vojvodiny Katarína Mosnáková. Návštevníkom sa ponúkala tradičná kapustnica, pečené klobásy a doma pečené pagáče a sladké dobroty spolu so slovenským pivom Zlatý Bažant a Topvar, vínom od Matyšáka a slivovicou.

Bolo to veľmi vydarené stretnutie a návštevníci sa rozchádzali s bohatými zážitkami.

stretnutie
stretnutie