The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Setkání k 12. výročí otevření budovy Besedy

narozeniny

V neděli 18.dubna se nás sešlo docela nevídané množství, dík skloubení řady aktivit do tohoto setkání. Nejmilejší ze všeho byla samozřejmě česká školka pod taktovkou maminek nejmladších ratolestí. Počet dětí přesáhl tucet. Rozhodný „komand“ Petry v ryzí češtině řídil výtvarnou činnost dětí. Tyto objevují a prohlubují svoji zručnost řadou nápaditých úkolů. Po řadě předchozích školek by možné pravidelné střídání řídícího školičky nabídlo všem, včetně dětí, rozmanitý přístup a odlehčení „principála“ před „burn out“.

Slouží k setkání členů a přátel Besedy u dobrého jídla a pití s neméně důležitou funkcí, nasycení naší hladové pokladny, zajištující solvenci našeho klubu. Máme prakticky jen dvě příležitosti získat operační kapitál. Je to tato akce a Multicultural Festival. Oba podniky potřebují spoustu sebeobětování dobrovolníků v přípravě, práci a času. Je to opravdu kopec práce.

             narozeniny


V druhém konci místnosti probíhala oslava narozenin nestárnoucího Tondy. Předvedl se vynikajícím dortem a přípitku se již zůčastnilo celé obsazenstvo (tedy vyjma školou povinných dětí). Menší vzrušení přineslo zamknutí dveří k chodbě do skladu, od kterých jsme neměli klíč. Někdo z mladších přítomných v rámci recese zamáčkl knoflík uzamykající dveře. Situace byla napravena až po odborném rozbití skla nad dveřmi a obtížném průniku k odemknutí dveří./p>

narozeniny

Vlastní odpoledne začalo předstihem jedné hodiny zahájením dětské školky. V úvodu jsme přívítali přítomné a členy Velvyslanectví ČR. Krátký nástin připraveného programu přešel již vlastně už do přátelské zábavy, které vznikala zcela samovolně. Z toho důvodu jsme opustili další připravený program, obsahující seznámení se starou hudbou. Tento byl přeložen na příštím setkání, které bude zameřeno na toto téma.

Po dlouhé roky byla důsledně udržována tradice setkání členů Besedy k výročí narozenin prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Nynější mladá generace se vyjádřila, že jim již tento motiv moc neříká. V pokusném hledání jsme upřímně řečeno na rozpacích, jak se plynule vnořit do současnosti mladých. Zvláště, pokud zájmy nejsou jimi jasně předloženy.

Výbor Besedy poděkoval našim členkám za zajištění občerstvení, které bylo jako vždy vynikající a v dostatečném množství pro všechny přítomné. Stejně děkujeme jednotlivcům za práci s obsluhou a konečným umytím nádobí a úklidem místnosti.

narozeniny

Domnívám se, že všichni přítomní byli spokojeni s průběhem našeho setkání a obešli se bez velkých proslovů a hodnocení minulých dvanácti let od otevření budovy Besedy.

Těšíme se na shledání při příští akci Besedy.

R.J. fotky M.Novák.