The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Besídka 12. května 2012

narozeniny

Naše maminky s dětmi se opět setkaly v sobotu 12.5.2012 v klubu Beseda. Tentokrát jsme se věnovali tématu podzimu, probrali jsme různé druhy ovoce, učili se básničku "Foukej, foukej, větříčku" a otiskovali množství podzimem zbarvených listů na papír.

Setkání bylo mimořádně úspěšné - všem líbila rachtadla a jednoduché hudební nástroje, a tak se jak maminky, tak i děti zdatně hudebně vyřádily. Maminky si zopakovaly tradiční česká říkadla. A děti? Tak ty se nám temperkami natřely pěkně do barev podzimu!

narozeniny


narozeniny