The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Rozloučení s Velvyslancem ČR v Canbeře

narozeniny

Předčasný odchod Dr. Hynka Kmoníčka z funkce Velvyslance ČR v Austrálii do jeho nového místa , působení v Kanceláři prezidenta ČR, byl pro nás překvapením. Byl to ale přímý dopad prezidentských voleb v ČR.

V Besedě jsme měli připravena pokračování dalších setkání s velvyslancem, která bývala vždy vyhledávaná a populární. Ztrácíme tedy příznivce a přítele členů Besedy po jeho značně zkráceném pobytu v Canbeře.

             narozeniny


Setkávali jsme se s Velvyslancem Kmoníčkem velmi často - jak přímo na akcích v Besedě, tak i na oficiálních funkcích na velvyslanectví, nebo v řadě hudebních akcí, které osobně velmi podporoval. Vždy to byla příjemná a neformální setkání s jeho typickým humorem nebo sarkazmem, jeho úvody akcí byly vzorem krátkého komentáře a výstižné, s následující nenucenou zábavou.

narozeniny

Pomohl návštěvám českých špičkových hudebníků a jejich setkání s australskými příznivci hudby. Vytvářel přátelské vztahy, pomáhající sblížení australských občanů s kulturou ČR. Jeho přednášky o Evropské Unii na Univerzitě ANU Canberra byly velmi oblíbené, jeho styky s řadou dalších diplomatů pověstné. Přinesl si bohaté zkušenosti ze svých funkcí náměstka dvou ministrů zahraničí ČR, zástupce ČR při Organizaci Spojených Národů v New Yorku a z výkonu funkce velvyslance v Indii a Australii. Jeho rozsah znalostí hebrejštiny a arabštiny dávaly nepřeberný zdroj pro debaty a rozšíření znalostí účastníků setkání.

Beseda oceňuje, že se mohla podílet na pohoštění, vlastně na poslední večeři s velvyslancem a všemi návštěvníky recepce, přípravou vynikajícího guláše. Dobrovolníci-kuchařští amatéři připravili v Besedě kotel guláše, chutného a řízného jak se patří. S českým pivem guláš vytvořil tu správnou kombinaci k nasycení a spokojenosti účastníků recepce, kterou nám nepokazilo ani mimořádně nepříznivé počasí.


Početná účast členů diplomatického sboru a přátel odcházejícího zástupce ČR na recepci potvrdila popularitu jeho osoby, kterou si v krátkém čase vybudoval.

Přejeme Dr. Hynku Kmoníčkovi úspěch v jeho novém působišti na pražském Hradě. Děkujeme za jeho přátelskou pomoc a věříme, že má příjemné vzpomínky na působení v Canbeře. Jedno nám potvrdil, že si oblíbil australské víno a slíbil, jak mu dojde zásoba, že si ji dojede za námi doplnit.

R.J.