The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Vepřové hody zima 2013

Tradiční akce opékání vepříka na rožni je naše zimní pohoštění členů a přátel Besedy. Patří po roky do oblíbených akcí Besedy. Oživuje tradice zimních zabíjaček na českých, moravských i slovenských vesnicích a hodů, spojených s touto události u těch starších pamětníků. V naší protinožecké lokalitě se zimní měsíce trochu popletly, ale na červené nosy a mrznoucí končetiny v Canbeře ten srpen docela sedí. Konečně i současný účet za topení tady tu zimu prokazuje.


Setkání členů a přátel Besedy u dobrého jídla a pití pomáhá také s neméně důležitou funkcí, nasycením naší věčně hladové pokladny k zajištění solvence našeho klubu. Máme prakticky jen dvě příležitosti získat operační kapitál pro Besedu. Je to tato akce a Canberra Multicultural Festival. Oba podniky potřebují spoustu práce členů a dobrovolníků k přípravě a úspěšné realizaci akcí.

Po rozhodnutí data uspořádání Hodů nastane zajištování materiálních nutností s finančními risiky, kde něco nemusí vyjít. Volba velikosti vepříka, tentokráte celých 60kg a odhad navštěvy je vždy napětím na pokračování pro celý výbor Besedy. Díky zkušenostem Tondy, mnohé věci jsou již rutinou. Zajišťování dalších náležitostí, zelí, knedlíků a zákusků je vždy značný úkol. Obstarání nápojů už bývá podstatně jednodušší.

Jsme nesmírně vděční našim milým dámám a děvčatům za neuvěřitelnou pomoc přípravou zákusků a dodávkou dostatečného množství knedlíků.

Diky všem dobrovolníkům jsme to zvládli a vše nakonec vyšlo docela dobře.

Návštěva 72 platících hostů byl velký úspěch s ohledem na zmenšující se počet krajanů. Tentokráte jsme měli celý sál plně obsazen. Všem díky za účast.
Na obědě jsme přivítali Velvyslankyni Slovenska s manželem, kteří se s námi vlastně rozloučili před jejich odchodem zpět na Slovensko. Velice jsme si vážili jejich pomoci Besedě a účasti na našich akcích. Všichni jim přejeme hodně úspěchů v budoucím životě.

České zástupce prořídlého obsazení velvyslanectví jsme tentokráte museli omluvit pro onemocnění. Přejeme rychlé uzdravení.
Závěrem odpoledne bylo vydraženo několik přebytečných věcí, skladovaných bez užitku v Besedě. Následovala bohatá tombola, která vyvrcholila výhrou láhve slivovice, neuvěřitelnou „klikou“ do stejné rodiny jako minulý rok.

Pokladník Besedy děkuje za výkony při prodeji lístků a podporu našich financí bohatými nákupy losovacích lístků přítomnými účastníky.

Všem návštěvníkům děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a věříme, že se sejdeme zase příští rok v tak hojném počtu.

Nelze se nezmínit a tím i poděkovat Tondovi za obstarání pašika a celou přípravu před a během rožnění, od časného ranního kuropění, po dlouhé hodiny práce, které absolvovali s Jankem v ranním mrazu. Nabídli vepříka ve zlatovém stavu snad nejlepšího v současné paměti.

Děkujeme dámským členům Besedy za pečené zákusky a osádce pracující za podávacím stolem, Terce a Lacovi za porcování masa, všem dárcům pochutin a vůbec všem, včetně umývačů nádobí, kteří se zapojili a zasloužili o pěkné odpoledne.

Všem návštěvníkům děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a věříme, že příští rok se zase sejdeme v tak hojném počtu.


Mikulas