The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Beseda na Canberra Multicultural Festivalu 2014

StanekCanberra Multicultural Festival se stal součástí významných dnů v celoročním životě Canberry. Rozrostl se velkým zájmem mladých lidí, žijících v tomto městě. Mládež převzala tento den jako velkou párty. Je překvapující, kolik se jich objeví najednou dohromady. Všichni se baví a při té příležitosti poznávají i zvyky jiných skupin nových Australanů, většinou reprezentovaných stánky a vystoupením skupin na několika jevištích v ulicích centra města. Minulý rok se psalo o návštěvě Festivalu přesahující 200 tisic lidí. Letošní rok byla patrně stejná, možná ještě vyšší návštěva i přes mimořádné horko, které začíná být opakujícím se pravidlem festivalového dne.

Beseda je dlouholetým účastníkem Festivalu a propagátorem České a Slovenské republiky. Za ta léta je naše příprava soustavně vylepšována. Stejně každoročně rostou také požadavky pořadatele Festivalu, ACT vlády.

Příprava začíná 6 měsíců předem s většinou starostí pro prezidenta a pokladníka Besedy. Vše se stává intenzivnější s blížícím se datem. To byla sobota 8. února. Poslední týden je vždy značně náročný zajišťováním desítek úkolů.

Soudky českého piva vyžadují nejen značné náklady, ale i starosti s dopravou, chlazením a skladováním. Skupina kolem Aleše a Jirky to zdárně zvládla. Výroba směsi na bramboráky je chemicko-technologickým výkonem dlouho již pod taktovkou Šaňa a převážně vytvářená skupinou přestárlých pracovníků. Hromada česneku postihla několik dobrovolníků, nejvíce nemocnou Dášu, která to nakonec přežila. Díky za to.

Stanek

Tento rok byla práce ve stánku zapovězena seniorům nad 80 let z obavy o jejich životy při práci v nadměrném teple. Počasí si na nás opět „zgustlo“ 38 stupni ve stínu, na slunci nekonečně výše. Stánek byl pěkně ozařován. V podstatě není úniku, umístění stánku je losováno a záleží na té pověstné klice, která prostě nebyla.

Transport spousty nutných i požadovaných náležitostí k provozu stánku je komplikovaný a pracný. Dík Martinovi a jeho stěhovacímu vozu s organizátory Tondou, Philem a Petrem a posádkou u stánku bylo vše připraveno a po půlnoci opět odvezeno zpět. Jste machři, dík.

Podařilo se nám dát dohromady fantastickou dobrovolnickou osádku stánku Besedy, pracující ve třech čtyřhodinových směnách. Z osádky přes 40 pracovníků byla asi polovina mladých. Všem vřelé díky za pomoc, stejně jako členům výboru Alešovi, Tondovi a Jankovi za celodenní přítomnost a řízení této úspěšné akce Besedy. Organizujeme setkání a poděkování všem pracovníkům Festivalového stánku v Besedě v neděli 2. března.

Výsledek letošního Festivalu byl finančně mírně nižší než minulý rok. Náklady jsme měli poněkud vyšší, roli hrál i zlepšený komfort osádky stánku. Bramboráky nešly na odbyt tak dobře jako minulý rok, možná počasí, poloha stánku nebo i dieta mladých. Pivo zmizelo před osmou večer. Obchodní odhady jsou vždy velkou neznámou. Vydělané peníze nám pomohou pokrýt část nutných výdajů Besedy, bez nichž bychom zápolili s běžnými náklady na provoz.

Znovu díky všem pracovníkům během přípravy a provozu stánku Besedy na Festivalu 2014. Jste fantastičtí.

R.J.

Multicultural
Preprava zariadenia
Multicultural
Příprava stánku.
Mikulas
Třetí šichta.
Multicultural
Multicultural

Více fotografií najdete zde!