The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Rozloučení s Ing Radimem Peclem

RozloučeníV lednu jsme se sešli k malému posezení v Besedě s „charge d‘affairs“ Českého velvyslanectví R. Peclem. Skončil svůj služební pobyt v Austrálii po více než 4 letech.

Výbor vyjádřil poděkování za jeho pomoc krajanské komunitě, kterou spolu s jeho paní Lenkou tak účinně podporovali. Jejich pobyt tady byl poznamenán předčasnými odchody velvyslanců, v případě velvyslance J. Chmiela do funkce ministra ČR pro evropské záležitosti a velvyslance H. Kmoníčka do funkce poradce prezidenta Zemana, čím se výrazně zvýšilo jeho pracovní zatížení.

Při přátelské výměně názorů jsme se dozvěděli o jeho působení v Africe a Palestině s řadou velmi zajímavých prožitků celé jeho rodiny.

rozloučení

Děkujeme manželům Peclovým za účinnou spolupráci s výborem Besedy a obětavou pomoc při řadě našich akcí.

Přejeme hodně úspěchů v jejich další práci a rodinném životě a snad někdy na shledanou na některém kontinentu světa.

R.J.

Igor Bartho – nový slovenský veľvyslanec v Canberre

Igor Bartho odovzdal 3. decembra poverovacie listiny mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Canberre do rúk generálnej guvernérky Austrálie Quentin Bryce.

Po jeho diplomatických funkciách v Kijeve, Užhorode, Kuvajte a pri OSN v New Yorku je to jeho prvé poverenie do funkcie veľvyslanca. Špecializácia Igora Bartha je v oblasti medzinárodného práva, čo je výrazný prínos v dikplomatickej činnosti. V športovej činnosti sa venoval hlavne tenisu, ale pre problémy s kolenom musel tenis obmedziť a obľúbil si golf.

V našej Besede sme mali možnosť 18. januára privítať a soznámiť sa s Igorom Barthom, pri priateľskom posedení sme ho informovali o našej činnostii a o živote v Canberre.

Prajeme veľvyslancovi Barthovi úspechy v jeho činnosti a mnoho radosti a spokojnosti s rodinou tu v Austrálii.

Š.W