The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Tradiční březnové setkání v Besedě

podekovani

Od počátku založení naší associace v sedmdesátých letech patří začátek března připomínce narozenin prvního prezidenta Československa, Tomáše G.Masaryka. Pro generaci krajanů, přišlých v padesátých letech minulého století, byla osoba TGM ztělesněním zásad a ideologie odporu proti komunizmu.

Tato setkání členů byla stěžejní krajanskou akcí Besedy zcela zásadního významu. Tradice pokračovala i po příchodu nové vlny krajanů po roce 1968 s důrazem na důležitost osoby TGM.

V současné době jsme do programu připojili také připomenutí data oficiálního otevření naší budovy Besedy v Queanbeyanu v březnu roku 2000.

Letos jsme navíc rozšířili náš program ještě o setkání a poděkování členům a přátelům Besedy, kteří pomáhali v našem stánku během Canberra Multicultural Festivalu. Těmto jsme dlužili ocenění a poděkování po řadu předchozích roků za všechnu tu vynikající dobrovolnou práci. Získání peněz na Festivalu pro krytí ročních nákladů provozu budovy je podstatným požadavkem života Besedy.

podekovani

Skloubení těchto tří celků a pokus snížit formálnost tohoto březnového setkání členů a přátel Besedy, převážně jen anglický mluvících, přineslo jediné řešení. Celý pořad schůzky musel být mluven anglicky, tedy povinně pro všechny. Navodit uvolněnost a přirozené chování každého a celého prostředí za těchto podmínek byl navíc pro nás nezvyklý úkol.

Dnešní situace, s úplně nejmladší generací členů Besedy, přicházející v posledních 20ti letech, je o to komplikovanější, že původní tradice Besedy jsou konfrontovány současným pohledem na život. Přizpůsobování stran je složitější, dynamika přístupu u nynější generace je podstatně jiná.

Na setkání jsme přivítali návštěvu obou, nedávno nově nastoupených diplomatů, velvyslance České republiky Ing.Martina Pohla a velvyslanece Slovenské republiky Dr.Igora Bartho. Oba se s námi již setkali krátce po jejich jmenování a příjezdu do Austrálie.

Na tomto setkání nám český velvyslanec pomohl přiblížit pohled současné české mladší generace na její vztah k prvnímu prezidentu ČR. V krátkém podání uvedl i jeho osobní zkušenost z hlediska školního přístupu a výuky o osobě TGM v České republice.

podekovani

Počet účastníků na setkání byl mimořádný, naplánovaný program dobře splněn a společenská zábava výborná. Občas naši přednášející použili také tlumočnici k věrnějšímu porozumění naší české angličtiny pro přítomné hosty. Pomoc Boye byla zcela suverenní. Vřelé díky.

Pohoštění přítomných zajistil Jirka, jako vždy s přehledem a hojností zásob. Věnované zákusky, připravené členkami Besedy , jako vždy mimořádně chutné, zmizely nepředvídanou rychlostí. Trochu jsme přehlédli dodávku jídel vhodných pro přítomné nejmladší návštěvníky. Úkol je, pamatovat si to pro příští schůzky.

Co na závěr dodat. Jen díky všem návštěvníkům za vytvoření milého prostředí.

Věříme, že se všichni opět sejdeme ve stánku Besedy na příštím Festivalu 2015 i na následujícím březnovém setkání v Besedě.

R.J. Foto M.N. a A.V.

podekovani
podekovani
podekovani
podekovani
podekovani
podekovani
podekovani
podekovani

Více fotografií najdete zde!