Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2016


Mikulášská nadílka

Neděle 4.12. 2016 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

Pozvánka

St. Nicholas Day

Sunday 4/12 2016 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Invitation

Výroční schůze

Úterý 11.11. 2015 od 18:30. hod.

Výbor klubu pozval nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu byly zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Tuesday 11/11 2015 from 6:30 pm

We invited all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area.

We reported on our activities for the past year, elected a new committee in accordance with the constitution of the association and discussed proposals for the next year’s program.

Domažlická dudácká muzika

Pátek 28.10. od 18:30 hod.

Živé vystoupení hudební skupiny hrající lidové písně z oblasti Chodska k tanci i poslechu. Nenechte si ujít jedinečný zážitek poznat chodské dudy a unikátní lidové rytmické nástroje.

Domažlice bagpipes band

Friday 28/10 from 6:30 pm

Concert of musical group playing national songs from Chodsko discrict to listen or dance to. Do not miss a rare opportunity to experience Chodsko bagpipes and unique traditional percussion instruments.

Táborák

Sobota 15.10.2016 od 16. hod. (Molonglo Gorge)

Posezení u ohně, opékání buřtů a zpívání českých písniček při kytaře. S sebou: buřty, kempovací židle a dobrou náladu.

Bonfire night

Sat 15/10 2016 from 4 pm (Molonglo Gorge)

Sitting around the camp-fire, grilling “kransky” and singing Czech songs accompanied by guitar. Bring kraskys, chairs and positive attitude.

Jarní taneční zábava s výukou tance

Sobota 3.9. 2016 od 17. hod.

Ozdobte se květinou a přijďte s námi oslavit příchod nového ročního období. Načerpejte energii a svěží náladu tancem či poslechem známých hitů při sklence dobrého vína. Pod vedením tanečního mistra si můžete zopakovat základní kroky různých tanců. Na tanečním pořádku máme české, slovenské i mezinárodní skladby tanců plesových prostřídaných rytmy DISCO.

Spring Dance Social with a dance lesson

Saturday 3/9 2016 from 5 pm

Decorate yourself to the theme of “flowers” and join us in celebrating and welcoming the new season and its warmth. Gain new energy and boost your mood while listening to familiar music, dancing and enjoying a glass of wine. You will recognize songs from our playlist including Czech, Slovak and international music and can also brush up on your dance moves with a dance teacher.

Tradiční vepřové hody 2016

Neděle 21.8. 2016 od 13. hod.

Jako již tradičně budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a domácí zákusky. Těšíme se na vás!

Pozvánka

The annual Porkfest 2016

Sunday 21/8 2016, 1 pm

As traditionally we will be serving roasted pork meat and dumplings with sauerkraut. You’ll be also able to enjoy some Czech lager beer on tap and home made sweets. See you there!

Hráčské doupě pro dospělé i děti

Sobota 23. 7. 2015 v 14 hod.

Přijďte si zasoutěžit ve stolních hrách, jako je například Dropple, Qwirkle, šachy, mariáš atd. Máte-li doma své oblíbené hry, přineste je s sebou! Pro dospělé je též připravena Trivia o ceny! Na místě bude přítomen také zkušený hráč mariáše, který případné zájemce do této legendární hry zasvětí! Těšíme se na vás!

Gamer’s Den for adults and kids

Saturday 23/7 2015 from 2 pm

Come to enjoy Saturday afternoon, play games, try interesting board games such as Dropple, Qwirkle. You’ll be able to learn legendary classic card game of Marias with one of experienced players present on the day. Looking forward to seeing you there!

Velvyslanectví České republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a československé krajanské sdružení Beseda
pořádali

Připomenutí příchodu Cyrila a Metoděje

při českém guláši, pivu a slovenském víně

Sobota 9.7.2016 od 14. hod.
Ambasáda ČR, 8 Culgoa Circuit O’Malley, ACT

Připomenutí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje v roce 863 na Velkou Moravu.

Czech Embassy, Slovak Embassy and Beseda presented

Rememebrance of arrival of Cyril and Methodius

with Czech beer and goulash and Slovak vine.

Saturday 9.7.2016, 2 pm
Czech Embassy, 8 Culgoa Circuit O’Malley, ACT

Remembrance of arrival of Cyril and Methodius whom in year 863 came on an invitation from princ Rostislav to Great Moravia, introduced writting to our lands, adjusted language and spread christianity.

Úklidová brigáda

Sobota 18. 6. od 10. hodin

Drazí přátelé, v uplynulém roce jsem vám já, Beseda, poskytla spoustu úžasných aktivit a zábavy a teď potřebuji trochu údržby, abych mohla dobře sloužit i v roce příštím. Jak víte, nejsem už nejmladší a vyžaduji péči, abych vypadala zase dobře a reprezentativně. Potřebuji pomoc s úklidem, čištěním, tříděním a vůbec děláním pořádku v mých útrobách. Na oplátku vám mohu poskytnout prostory s hudbou, zábavou a mnoho zážitků i do budoucna!

Cleanup Day

Saturday 18/6 from 10 am

My dear friends, as Beseda, I have been used for many amazing activities and parties over the last 12 months and now need some treatment to function well again. As you know, I am too old and need help to look pretty and strong again. I need your help with cleaning, sorting, organising and polishing my insides. In return, I can provide a space with music, fun and other ongoing future rewards!

Oslava Mezinárodního dne dětí

Neděle 29. května 2016 od 13. do 16. hod.
8 Culgoa Circuit, O’Malley ACT 2606 (Velvyslanectví České republiky)

Beseda pořádala při příležitosti oslav mezinárodního dne dětí pro malé, velké i dospělé děti akční den
s bojovou hrou v přírodě.

Pozvánka

International Children’s Day

Sunday 29th May 2016 from 1:00 pm to 4:30 pm
8 Culgoa Circuit, O’Malley ACT 2606 (Embassy of the Czech Republic)

Beseda invited all children as well as teens and adults (who are young at heart) to join in the celebrations of the International Children’s Day, by taking part in an action-packed outdoor afternoon.

Invitation

Přednáška “Jak zůstat mladý”

Neděle 15. 5. od 15. hodin

Rady a tipy jak si udržet životní vitalitu a mládí na přednášce profesora Rostislava Anděla dočasně působícího na Australian National University v Canbeře, jak bojovat proti nevyhnutelnému stárnutí. Po přednášce byla možnost dále pobesedovat.

Lecturer professor Ross Andel, visiting at the Australian National University in Canberra.

Lecture “How to stay young”

Sunday 15/5 from 3 pm

Learn tips and tricks on how to keep your vitality, stay young and start fighting the inevitable ageing from lecturer professor Ross Anděl, visiting at the Australian National University in Canberra.

Taneční zábava
na oslavu Dne maminek

Sobota 30.4. od 16. hod.

Oslavili jsme maminky a ostatní výjimečné ženy v našich životech při sklence vína, tancem či poslechem příjemné hudby. Na tanečním pořádku byly české, slovenské i mezinárodní hity v rytmu: valčíku, polky, mazurky, waltzu, čardáše, jive, cha-chi, tanga, macareny, rock n rollu… Pro maminky/ženy byl připraven malý dáreček a bohatá tombola.

Ballroom Social Dance
to celebrate Mother’s Day

Saturday 30/4 from 4 pm

You were invited to Beseda’s Ballroom Social Dance to celebrate all the Mums and other special women in our lives with a glass of wine, dance and listening to Czech, Slovak and international hits in the rhythm of polka, waltz, jive, cha cha, tango, čardáš, mazurka, macarena, rock n roll… There were small gifts, abundant tombola and heaps of fun awaiting for mums.

Tajemství starověkého Egypta

Sobota 23.4. od 15.hod.

Přednáška o Egyptě vedená v angličtině panem Kamilem Schumannem. Vyprávění o jeho cestě bylo doprovázeno projekcí fotografií.
Po přednášce byla možnost dále pobesedovat a nebo si vybrat knížku z naší rozsáhlé knihovny. Jako obvykle k dispozici byl kulečník i stolní fotbal.

The Secrets of Ancient Egypt

Saturday 23/4 2016 from 3 pm

Lecture in English by Kamil Schumann about the ancient Egypt, narration of his travels with photographs projection. There was open discussion after the lecture. Our library was also open and for those of playfull nature, table tennis and pool table was available.

Připomínkový večer na dílo pana Zdeňka Svěráka

Pondělí 28.3. od 18.hod.

Společně jsme si zavzpomínali na dílo výjimečné osobnosti české kinematografie – herce, scénáristy a komika pana Zdeňka Svěráka u příležitosti jeho 80. narozenin.

Remembrance work of art of Zdeněk Svěrák

6 Monday 28/3 from 6 pm

to commemorate his 80th birthday.

Tradiční oslavy Velikonoc pro dospělé i děti

Neděle 20.3. 2016 od 14. hod.

Společně jsme oslavili Velikonoce a osvěžili si jejich tradice. Nejen kluci se naučili velikonoční říkanky a plést pomlázky. Zdobili jsme vajíčka i hráli hry. Nejzdařilejší vajíčka byla odměněna cenami v kategorii: „O nejkrásnější kraslici vytvořenou v Besedě.“ Domácí pekaři a pekařky se s námi podělili o své umění v prvním ročníku soutěže „O nejchutnější a nejkrásnější velikonoční pečivo: beránek, velikonoční věnec, mazanec a pod.” A získali tak lákavé ceny.

Traditional Easter Celebration for Adults and Children Alike

Sunday 20/3/16 from 2 pm

We celebrated Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys learned Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We also decorated eggs and played games.
The most successful entries in “The best decorated egg competition” received nice prizes. We invited all cooks and bakers to show their skills in the first year of “The tastiest and the prettiest Easter cake competition” (Easter lambs, Easter “wreaths”, “mazanec” etc.) Many prizes were given away!

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular

Sobota 13.2. 2016 Civic

Každoroční stánek Besedy na Multikulturním Festivalu
s bramboráky a českým pivem.
DĚKUJEME MOC!!! všem dobrovolníkům, kteří pomohli
s přípravou a prodejem bramboráků a piva při letošním úspěšném Multikulturním festivalu.

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular

Saturday 13/2 2016 Civic

Czechoslovak stall with potatoe pancakes and Czech beer on tap at the annual Food and Dance Spectacular, Civic

BIG THANKS TO ALL MCF VOLUNTEERS!!!

Přivítání Nového roku

Sobota 30.1. 2016

Každoroční stánek Besedy na Multikulturním Festivalu
s bramboráky a českým pivem.
DĚKUJEME MOC!!! všem dobrovolníkům, kteří pomohli
s přípravou a prodejem bramboráků a piva při letošním úspěšném Multikulturním festivalu.

Welcoming of the New Year

Saturday 30/1 2016

We celebrated the coming of the New Year with a glass of champagne. Everyone was welcome for a friendly chat with other visitors and/or to read/lend one of the club’s many library books. You can also have a friendly game of snooker or table football.

Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14