Jump to year: 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2018


Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 19.12.2018 od 18. hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční přátelský turnaj v ping-pongu. Všechny úrovně jsou vítány.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 19/12 2018 from 6 pm

Inaugural Xmas Table tennis tournament All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Mikulášská nadílka

Neděle 2.12. 2018 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou. Tentokrát s divadelním představením dětí z České školy “Tři bratři”.

Pozvánka

St. Nicholas Day

Sunday 2/12 2018 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels. This time with a theater play “Three brothers” performed by our youngest members from Czech School.

Invitation

Jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského

Pátek 2.11.2018 od 19. hod. Drill Hall Gallery na ANU

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 2.11.2018 od 19:00 se bude ve Drill Hall Gallery na ANU konat jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského. Plné vstupné $20, snížené vstupné (senioři, studenti) $10. Těšíme se na Vaši účast!

Jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský

Friday 2/11 2018 from 7 pm, Drill Hall Gallery ANU

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels. This time with a theater play “Three brothers” performed by our youngest members from Czech School.

Zpíváme s Masarykem

Středa 31. 10. 2018 od 18:30 hod.

V programu zazní lidové písně a písně z projektu “K čemu slunce, když není den?”

Účinkují: hudební skladatel Daniel Dobiáš a žáci a učitelé Základní umělecké školy Louny.

Singing with Masaryk

Wednesday 31/10 2018 from 6.30 pm

Concert of Czech and Slovak folk songs and songs from the “What Use is the Sun if there is No Day” project.

Performers: composer Daniel Dobiáš and the students and teachers from the Music school of Louny.

Tradiční vepřové hody 2018

Neděle 9.9. od 13. hod.

Servírovat se bude tradiční vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo i zákusky. Těšit se můžete i na bohatou tombolu.

The annual Porkfest 2018

Sunday 9/9 2018 from 1 pm

As per tradition we’ll be serving roasted pork meat and dumplings with sauerkraut. Czech lager beer on tap and homemade sweets will also be available. A raffle with bountiful prices also awaits you there.

Jarní úklid

Sobota 20. 10. 2018 od 10. hod.

Drazí přátelé, v uplynulých letech jsem vám já, Beseda, poskytla spoustu úžasných aktivit a zábavy a teď potřebuji trochu údržby, abych mohla dobře sloužit i v roce příštím. Potřebuji pomoc s úklidem, čištěním, tříděním a vůbec děláním pořádku v mých útrobách. Na oplátku vám mohu poskytnout prostory s hudbou, zábavou a mnoho zážitků i do budoucna!
!!! Párky a sklenice piva pro pomocníky zdarma!!!

Spring Cleanup

Saturday 20/10 2018 from 10 am

My dear friends, as Beseda, I have been used for many amazing activities and parties over the last years and now need some treatment to function well again. I need your help with cleaning, sorting, organising and polishing my insides. In return, I can provide a space with music, fun and other ongoing future rewards!
!!! Free sausages and glass of beer for all helpers!!!

Retro soutěžení pro všechny

Neděle 12.8. 2018 od 18. hod.

Akce určená těm, co by si rádi zavzpomínali na televizní soutěže z dob nedávno minulých. Pokud jste se v osmdesátých či devadesátých letech nemohli odtrhnout od tv a hypnotizovaly vás kníry pánů Rosáka anebo Zedníčka, tak rozhodně přijďte. Určitě se pobavíte.
K dispozici bude i naše knihovna.

Retro trivia night for everyone

Sunday 12/8 2018 from 6 pm

Come to the club to re-live some of the very popular Czech 80’s TV shows. We promise, it’ll be a lot of fun.

Also, our refreshed library will be open for those interested.

Velvyslanectví České republiky,
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a
československé krajanské sdružení Beseda
pořádali

Připomenutí příchodu
Cyrila a Metoděje

Neděle 1.7. 2018 od 13. hod.
Velvyslanectví ČR, 8 Culgoa Circuit, O’Malley.

Připomenutí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu před 1155 lety při českém guláši, pivu a slovenském víně.

Czech Embassy, Slovak Embassy and Beseda presented

Rememebrance of arrival of Cyril and Methodius

With Czech beer and goulash and Slovak vine.

Saturday 9.7.2016, 2:00 pm
Czech Embassy, 8 Culgoa Circuit O’Malley, ACT

Remembrance of arrival of Cyril and Methodius whom in year 863 came on an invitation from princ Rostislav to Great Moravia, introduced writting to our lands, adjusted language and spread christianity.

Dětský den u jezera

Neděle 3.6. 2018 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Klub Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 až 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy a bojových her. Občerstvení na místě bude zajištěno. Těšíme se na vás. (V případě nepříznivého počasí se akce nekoná, sledujte prosím naše FB stránky.)

Kid’s Day by the Lake

Sunday 3/6 2018 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda would like to invite all the members between the age of 0 and 99+ to the Children’s Day celebration. Get ready for heaps of fun and lots of family activities. Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot. See you all there! (In case of bad weather the event will be canceled, please follow our FB event page for further details)

Setkání a beseda s ing. J. Kantůrkem zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti MZV ČR

Úterý 28.5. 2018 od 18:30 hod.

Zveme všechny krajany z Canberry a okolí na přátelské setkání a besedu s Ing. Jaroslavem Kantůrkem, zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Návštěva pana Kantůrka je skvělou příležitostí jak vyjádřit naše představy o podpoře českých škol a celkově krajanské komunity v Austrálii a vyslechnout jak krátkdobé tak i dlouhodobé strategie ministerstva v krajanských záležitostech.

Meeting with ing. J. Kantůrek from Ministry of Foreign Affairs Czech Republic

Tuesday 28/5 2018 from 6:30 pm

Meeting with ing. J. Kantůrek from Ministry of Foreign Affairs Czech Republic

Promítání z cesty po Indii

Sobota 12.5. 2018 od 17. hod.

Jste srdečně zváni na video-promítání manželů Gottwaldových z třítýdenní cesty po Indii – od královských paláců v Dillí přes posvátnou řeku Gangu až do Radžastánu a ještě mnohem víc…

Video presentation on India

Saturday 12/5 2018 from 5 pm

You are cordially invited to a video presentation on the three-week trip of Jana and Vlad Gottwald through India – from the Kings’ palaces of Delhi along the sacred river of Ganges all the way to Rajasthan and much more…

Oslavy Velikonoc

Neděle 8.4. 2018 od 14. hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry. Těšit se také můžete na třetí ročník soutěže O Nejkrásnější a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku s lákavými cenami.

Easter Celebration

Sunday 8/4 2018 from 2 pm

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs and play games. The most successful entries in “The best decorated egg competition and the best “pomlázka” will receive nice prizes. We invite all cooks and bakers to show their skills in the 3rd year of “The tastiest and the prettiest Easter cake competition” (Easter lambs, Easter “wreaths”, “mazanec” etc.) Many prizes will be given away!

Zápis do kurzů/školy českého jazyka

Středa 2. května 17. – 19. hod.
Velvyslanectví ČR, 8 Culgoa Circuit, O’Malley.

Dovolujeme si Vás pozvat na zápis do kurzů/školy českého jazyka a reálií, kde Vám poskytneme podrobnější informace o vizi celého projektu včetně náplně a formy výuky, představíme naše české učitele a zařadíme Vás i vaše děti do vhodného kurzu.

Czech School Launch

Wednesday 2th May between 5pm – 7pm
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O’Malley.

We are thrilled to launch the project of Czech Language Courses/School in Canberra and would like to invite you for a formal registration evening. During the evening we will provide more detailed information about the project mission, the form and content of the courses, we will introduce our Czech teachers and present/offer the relevant course for you or your children.

VOSTO5, OPERACE: LEVÝ HÁK divadelní představení

15.3. 2018 od 19. hod.

Divadelní představení pražského autorského divadla Vosto5. Představení pouze v českém jazyce.

VOSTO5 – Theatre
(Czech language only)

15/3 2018 from 7 pm

The theatre show by Czech group Vosto5. Please note that the show was only in Czech language only!

Ice Hockey Semifinal Streaming
CZE-RUS (Olympic games)

Debacle Restaurant, Braddon
23. 2.2018

Semifinal ice hockey match of the 2018 Winter Olympic games tournament from 6:30 pm. Come and support the Czech team! If you have one, wear your national jersey, top or other merchandise to show your support. Come to cheer the Czech team!! …and enjoy Czech beer on tap!

Ice Hockey Semifinal Streaming
CZE-RUS (Olympic games)

Debacle Restaurant, Braddon
23. 2.2018

Semifinal ice hockey match of the 2018 Winter Olympic games tournament from 6:30 pm. Come and support the Czech team! If you have one, wear your national jersey, top or other merchandise to show your support. Come to cheer the Czech team!! …and enjoy Czech beer on tap!

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

16. – 18.2.2018

I tentokrát se klub Beseda účastnil Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky, grilovanými párky a českým pivem (nealko z důvodů omezení licencí na prodej alkoholu)

VELKÉ DÍKY VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

16 – 18/2 2018

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with it’s stall selling potato pancakes, grilled European Style Frankfurts and Czech beer (non-alcoholic this year due to restrictions of liquor licences).

BIG THANKS TO ALL VOLUNTEERS who’ve helped during this weekend on Multicultural Festival. Beseda stall did well! As always we’re going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community. Hope to see you in the Beseda club.

Slovácko mladší cimbálovka v Canbeře

16. – 19.2.2018

Výbor Besedy pozval nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili vystoupení této skvělé cimbálové muziky.

Multicultural Festival
Pátek 16/2/2018 ve 20:05-20:25 hod.
Sobota 17/2/2018 v 19:50-20:10 hod.

Debacle Restaurant
, Braddon: Pondělí 19/2/2018 v 19:30 hod.

Slovácko mladší dulcimer folklore band in Canberra

16 – 19/2 2018

The Beseda committee invited all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area to come and exprerience this brilliant Czech folklore band.

Multicultural Festival
FRIDAY 16/2/2018 at 8:05pm-8:25pm
SATURDAY 17/2/2018 at 7:50pm-8:10pm

Debacle Restaurant, Braddon: MONDAY 19/2/2018 at 7:30pm

Přivítání nového roku a znovuotevření knihovny

Neděle 4. 2. 2018 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší rekonstruované a hlavně reorganizované knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Welcoming the new year and reopening the library

Sunday 4/2 2018 from 5 pm

Meeting with friends and welcoming the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our newly refurbished and most importantly reorganised library. Chess, snooker, and table football also be available.

Jump to year: 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14