Beseda: Who, What, Where?

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The club's main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia. The club also creates opportunities for members of the Czech and Slovak communities as well as other interested individuals to gather together and socialise.

Read more: Brief history | Contacts | Where to find us

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny
Czech Classes

Škola

Kurzy češtiny pro děti od 5ti let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé. Podrobnější informace získáte na stránce: České školy

.

Czech classes for beginners and intermediate students, for children from 5 years old to adults. For more info visit: CZ School

Ping-pongové večery
Table Tennis Evenings


Table Tennis

Každou středu od 18:30 hod. se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět a popovídat. Na herní úrovni nezáleží!!

Every Wednesday night from 6:30 pm we meet for a friendly game of table tennis. All interested welcome.

Pondělní pivo
Czech Beer On Monday

Pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18:30 do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení
u piva v restauraci King O'Malley's, Canberra.
Příští setkání: 15.4.2019

Every third Monday of each month 6:30-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak with a beer in King O'Malley's restaurant, Canberra. Upcoming dates: 15/4 2019

Připravujeme 2019 / Upcoming events 2019

Oslavy Velikonoc

Sobota 6. 4. 2019 od 12:30 hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry. Těšit se také můžete na již čtvrtý ročník soutěže O Nejkrásnější a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku s lákavými cenami.

Easter Celebration

Saturday 6/4 2019 from 12:30 pm

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs and play games.

The most successful entries in “The best decorated egg competition and the best "pomlázka” will receive nice prizes.

We invite all cooks and bakers to show their skills in the 4th year of “The tastiest and the prettiest Easter cake competition” (Easter lambs, Easter “wreaths”, “mazanec” etc.) Many prizes will be given away!

Velikonoce


Bajaja

Úterý 30. 4. 2019
17. - 18. hod. workshop, 18. hod. představení

Loutkové představení divadla Five Elements Theatre pro děti v českém jazyce. Představení předchází workshop pro děti 3-13 let, kde si děti vyrobí loutku, zahrají hry a naučí písničku z představení. Vstupné - viz pozvánka.


Pozvánka Pozvánka / Invitation in Czech language

Bajaja

Tuesday 30/4 2019
17. - 18. hod. workshop, 18. hod. show

Puppet show by Five Elements Theatre for children in Czech language only. The show is preceded by a workshop for children aged 3-13 years, where the children will create a puppet, play a game and learn a song from the show.
Tickets info - invitation (CZ only).


Dvanáct měsíčkůPavel Novák zpívá klokanům


Středa 15. 5. 2019 od 19. hod.

One man show Pavla Nováka a nezapomenutelné hity - Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč...Pozvánka Pozvánka / Invitation


Pavel Novák concert


Wednesday 15/5 2019 from 7 pm

Pavel Novak one man show with famous songs like - Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč...

Právě probíhá / Currently running

Škola

Česká škola - 1. čtvrtletí


Dospělí od 16-ti let:

9. únor - 19. duben 2019

* Začátečníci - úroveň 1: PONDĚLÍ 18:30 - 20. hod.
* Začátečníci - úroveň 2: ÚTERÝ 18:30 - 20. hod.
* Mírně pokročilí: ČTVRTEK 18:30 - 20. hod.
* Pokročilí: STŘEDA 18:30 - 20. hod.

Děti od 6-ti let:

9. únor - 20. duben 2019

* Malé děti: SOBOTA 10:30 - 12. hod.
* Mírně pokročilí (8-16 let): SOBOTA 10:30 - 12. hod.
* Pokročilí (8-16 let): SOBOTA 10:30 - 12. hod.
* Pro děti cizinců nebo s minimální znalostí češtiny: SOBOTA 10:30 - 12. hod.


Podrobnější informace získáte na stránce školy: CZ ŠkolaŠkola


Adults from 16 years:

from 9 February to 19 April 2019

* Beginners Level 1: MONDAY - 6:30-8 pm
* Beginners Level 2: TUESDAYS - 6:30-8 pm
* Advanced: WEDNESDAY - 6:30-8 pm
* Intermediate: THURSDAYS - 6:30-8 pm

Children from 5 years:

from 9 February to 19 April 2019

* Little children: SATURDAYS 10:30-12 am
* Intermediate level: SATURDAYS 10:30-12 am
* Advanced: SATURDAYS 10:30-12 am
* Non Czech speakers or children or with very limited knowledge: SATURDAYS 10:30-12 am

For more info vizit school page: CZ School

Proběhlé akce / Past events

Loutkové divadlo - Dvanáct měsíčků

Sobota 16. 3. 2019 ve 12:30 hod.

Loutkové divadlo Lenky Muchové uvedlo pro naše nejmenší divadelní pohádku Dvanáct měsíčků.

Invitation Invitation

Magical Winter Tale of The Twelve Months

Saturday 16/3 2019 from 12:30 pm

Puppet show of Magical Winter Tale of The Twelve Months Presented by Lenka Muchova

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 16. 2.2019

I letos se klub Beseda účastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.


VELKÉ DÍKY DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.


Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 16/2 2019

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with it's stall selling potato pancakes and Czech beer.


BIG THANK YOU TO VOLUNTEERS who helped us on Multicultural Festival. As always we're going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.


Přivítání nového roku

Neděle 20. 1. 2019 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Welcoming the new year

Neděle 20/1 2019 from 5 pm

Meeting with friends and welcoming the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our library. Chess, snooker, and table football also will be available.Šampaňské

Vánoční ping-pongový turnaj

Středa 19.12. 2018

První Vánoční ping-pongový turnaj. Přijďte si mezi nás zahrát a popovídat. Na herní úrovni nezáleží!


Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 19/12 2018

Inaugural Xmas Table tennis tournament All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Mikulášská nadílka

neděle 2.12. 2018 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.St. Nicholas Day

Sunday 2/12 2018 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Invitation Pozvánka / Invitation

Výroční schůze

Úterý 13. 11. 2018 od 18.30 hod.

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze. Na pořadu jsou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Tuesday 13/11 2018 from 6.30 pm

Beseda Committee invites all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area. We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discussed proposals for the next year's program.


Schuze


Jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského


Pátek 2.11.2018 od 19. hod. Drill Hall Gallery na ANU

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 2.11.2018 od 19:00 se bude ve Drill Hall Gallery na ANU konat jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského. Plné vstupné $20, snížené vstupné (senioři, studenti) $10. Těšíme se na Vaši účast!

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský


Friday 2/11 2018 from 7 pm, Drill Hall Gallery ANU

We would like to inform you that on Friday, 2 November 2018 from 7 pm there will be a jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský at the Drill Hall Gallery @the ANU. Full admission $20, concession (seniors, students) $10. We look forward to seeing you there!

Jazzový koncert


Zpíváme s Masarykem

Středa 31. 10. 2018 od 18:30 hod.

Účinkují: hudební skladatel Daniel Dobiáš a žáci a učitelé Základní umělecké školy Louny.

V programu zazní lidové písně a písně z projektu "K čemu slunce, když není den?"

Singing with Masaryk

Wednesday 31/10 2018 from 6.30 pm

Performers: composer Daniel Dobiáš and the students and teachers from the Music school of Louny.

Concert of Czech and Slovak folk songs and songs from the "What Use is the Sun if there is No Day" project.

Jarní úklid

Sobota 20. 10. 2018 od 10. hod.

Drazí přátelé, v uplynulých letech jsem vám já, Beseda, poskytla spoustu úžasných aktivit a zábavy a teď potřebuji trochu údržby, abych mohla dobře sloužit i v roce příštím. Potřebuji pomoc s úklidem, čištěním, tříděním a vůbec děláním pořádku v mých útrobách. Na oplátku vám mohu poskytnout prostory s hudbou, zábavou a mnoho zážitků i do budoucna! Přijďte prosím v sobotu 20.10.2018 v 10 hod. a přineste si své oblíbené úklidové pomůcky.
!!! Párky a sklenice piva pro pomocníky zdarma!!!

Invitation Pozvánka / Invitation

Spring Cleanup

Saturday 20/10 2018 from 10 am

My dear friends, as Beseda, I have been used for many amazing activities and parties over the last years and now need some treatment to function well again. I need your help with cleaning, sorting, organising and polishing my insides. In return, I can provide a space with music, fun and other ongoing future rewards!

Please come on Saturday 20/10/2018 at 10 am with your favourite cleaning gear.

Jarní úklid

!!! Free sausages and glass of beer for all helpers!!!

Tradiční vepřové hody 2018

Neděle 9.9. od 13. hod.

Tradiční vepřo-knedlo-zelo, tlačenka a točené české pivo i zákusky.


The annual Porkfest 2018

SUNDAY 9/9 2018 from 1 pm

Serving on the day roasted pork meat, dumplings, sauerkraut, Czech lager beer on tap and deserts.

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Vepřové hody


Retro soutěžení pro všechny

Neděle 12.8. 2018 od 18. hod.

Akce určená těm, co by si rádi zavzpomínali na televizní soutěže z dob nedávno minulých. Pokud jste se v osmdesátých či devadesátých letech nemohli odtrhnout od tv a hypnotizovaly vás kníry pánů Rosáka anebo Zedníčka, tak rozhodně přijďte. Určitě se pobavíte.
K dispozici bude i naše knihovna.


Retro trivia night for everyone

Sunday 12/8 2018 from 6 pm

Come to the club to re-live some of the very popular Czech 80’s TV shows. We promise, it’ll be a lot of fun.
Also, our refreshed library will be open for those interested.Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

RETRO SOUTĚŽENÍ