Membership / Členství

Děkujeme Vám za Váš zájem o členství v československo-australské asociaci Beseda. Zaplacením členských příspěvků vyjadřujete Vaši podporu práci všech dobrovolníků, kteří se na chodu Besedy podílejí. Vaší podpory si velice ceníme.

Roční členství v klubu Beseda je od 1.1. do 31.12. Členské poplatky jsou vždy splatné nejpozději k 1.3.

Členství Vám nabízíme ve dvou variantách:
Základní členství 1 a Členství 2 ČASOPIS podrobnosti najdete níže.

Thank your for your interest in Beseda, Czechoslovak-Australian Association, membership. By paying the membership fee you express your support of all the volunteers who keep the club running. We greatly appreciate your support.

Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3.

We offer two variants of the membership:
Basic membership 1 and Membership 2 MAGAZINE. Find the details below:

Základní členství 1

Basic membership 1

Jednotlivec
Single

$ 25

Rodina
Family

$40

Důchodce/Student Pensioner/Student

$20

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

$25

Základní členský poplatek pokrývá roční členství a 4 vydání časopisu Beseda v e-mailové verzi.

Basic membership fee includes 1 year membership as well as 4 digital (e-mail) issues of Beseda magazine.

Členství 2 ČASOPIS
+ tištěný časopis za příspěvek $20

Membership 2 MAGAZINE
+ printed magazine for contribution $ 20

Jednotlivec
Single

$ 45

Rodina
Family

$60

Důchodce/Student Pensioner/Student

$40

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

$45

Členství 2 ČASOPIS poplatek pokrývá
* roční členství
* 4 vydání časopisu Beseda v e-mailové verzi
* 4 TIŠTĚNÁ vydání časopisu Beseda zaslaná na vaši adresu.

Membership 2 MAGAZINE – fee includes
* 1 year membership
* 4 digital (e-mail) issues of Beseda magazine
* 4 PRINTED issues of the Beseda magazine by mail.

Dobrovolný příspěvek na chod klubu

Přivítáme jakýkoliv dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na opravy budovy klubu, společenské akce a drobné nákupy. Děkujeme.

Voluntary donation

Feel free to add voluntary donation of any amount. Your contribution is always welcome and will be used for club’s building repairs, social events and other small expenses as needed.

PLATEBNÍ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS

BANK DEPOSITS

Name: Beseda
Acc.no.: 008 002 18
BSB: 062 908
Description: Your name or name of your family for family membership and number 1 or 2 for membership type of your choosing

CHEQUES

Please make cheques payable to Beseda and post it to Beseda, The Secretary Unit 12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

PAYMENT RECEIPT

Potrvzení o Vaší platbě bude zveřejněno v dalším vydání čtvrtletníku Beseda. Nerozesílá se individuálně. Děkujeme za pochopení.
Your payment receipt will be published in the next issue of our quarterly Beseda magazine. Receipts are not mailed individually. Thank you for understanding.