Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

TERM 1: 6. 2. – 1. 4. 2023

Vážení studenti s rodinami,

doufám, že si užíváte letních dní i konce prázdniny, a zároveň se nemůžete dočkat hodin češtiny, kdy opět představíme lekce od úrovně začátečníků, po velmi pokročilé, až po profesionální konverzace s rodilým mluvčím zábavnou formou, jak učit tento náročný jazyk našich předků!
Těšíme se na 1. čtvrtletí  v roce 2023, které začne 6. února, potrvá do 1. dubna 2023, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!
Sobotní dětské lekce budou obohaceny o hodinu pečení s profesionálním pekařem. 

Škola se bude spolupodílet i na oslavách Velikonoc, táboráku a čarodejnicích, které jsou plánovány na 1. a 29. dubna 2023.

Detaily ke škole budou zaslány emailem a zároveň jsou zveřejněny na našem webu.
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

I hope you have enjoyed the summer and the last days of the school holidays, and I am sure that at the same time, you can’t wait for the Czech lessons to start. We will again introduce our classes to beginners, advanced or professional conversation levels with a native speaker in an entertaining way to teach this difficult language of our ancestors!

We look forward to seeing you this Term 1 2023, which will start on February 6th and run until April 1, 2023, when we are happy to welcome back our regular and new students!

One of Saturday’s children’s lessons will be enriched by a lesson on baking with a professional baker. 

The school will also participate in Easter, Bonfire and Witches’ night celebrations, which are planned for April 1 and 29, 2023.

Details about the school will be sent by email and are also published on our website.
If you have any questions, do not hesitate to contact me!
See you all soon,
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects