Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky

Podporováno / Supported by

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.


Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment AdultDoprovodné akce a projekty

Supporting Events and Projects

Noc s Andersenem

Pátek 27.3. od 18. hod. až sobota 28. 3. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve s polupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihláška dítěte

PŘESUNUTO do odvolání z důvodů koronaviru.

The Night with Andersen

27 March 2020 at/from 6:00pm – 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjuction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child

POSTPONED till further notice in response to coronavirus.

Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.