Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

TERM 4: October 9 – December 16, 2023

Vážení studenti s rodinami,

těšíme se na Vás ve 4. čtvrtletí  v roce 2023, které začíná 9. října a potrvá do 16. prosince 2023, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!
Ve 4. čtvrtletí opět představíme lekce od úrovně začátečníků, po pokročilé, až po profesionální konverzaci s rodilým mluvčím zábavnou formou, jak učit tento náročný jazyk našich předků!

Sobotní dětské lekce budou obohaceny o návštěvu ZOO a galerie. 

Škola se bude spolupodílet i na setkání s Mikulášem, čertem a anděly 3. prosince 2023 maňáskovém dětském představení Kde spí motýli, které je plánováno na 5. listopad 2023.

V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

We look forward to seeing you this Term 4 2023, which will start on October 9th and run until December 16th, 2023, when we are happy to welcome back our regular and new students!

We will again introduce our classes to beginners, advanced or professional conversation levels with a native speaker in an entertaining way to teach this difficult language of our ancestors!

Saturday’s children’s lessons will be enriched by ZOO and gallery visits. 

The school will also participate in the St. Nicholas celebration planned on December 3rd, or a puppet show Where Butterflies Sleep on October 5th, 2023.

If you have any questions, do not hesitate to contact me!
See you all soon,
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects