Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

TERM 4: 5/11 – 17/12, 2022

Vážení studenti s rodinami,
doufám, že si užíváte jarní dvou-tydenní prázdniny a zaroveń se nemůžete dočkat hodin češtiny po naší delší pauze, kdy představíme nové knihy a hry z ČR, které nám zábavnou formou pomohou, jak se učit tento náročný jazyk!
Těšíme se na 4. čtvrtletí, které začne 5. listopadu do 17. prosince 2022, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!
Sobotní dětské lekce budou zkráceny o jednu hodinu 10. prosince, kdy se koná dětský letní tábor. Přihlaste se nám! Téma jsou Staré báje a pověsti. Víc informací najdete zde: https://beseda.org.au/school/camp22/
Poslední hodinu v prosinci budeme věnovat našemu oblíbenému vaření včetně těch nejmenších. Rádi bychom opětovně uspořádali i Andersenovu noc – přespání v Besedě s pizzou a pohádkou. Škola se bude spolupodílet i na Mikuláši, který je plánován na neděli 4. prosince 2022.
Detaily ke škole budou zaslány emailem a zároveń jsou zveřejněny na našem webu.
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students and families,
I hope you are enjoying the Spring two-week holiday and you cannot wait for the Czech Lessons after our long break to start. We will introduce new books and games from the Czech Republic, which will help us in an entertaining way how to learn this challenging language!
We look forward to seeing you this 4th term, which will begin on November 5 continuing until December 17, 2022. We will be happy to welcome back our regular and new students!
Saturday children’s lessons will be reduced by one class on December 10, when the children’s summer camp will take place. Sign up with us for this! The theme of the camp is Old Myths and Legends. More information can be found here: https://beseda.org.au/school/camp22/
The last class in December will be devoted to our favourite cooking, including the smallest 😄 students.
We would also like to organise Andersen’s night – an overnight sleepover in Beseda with pizza and a movie. The school will also participate in St. Nicholas Day celebration, which is planned for Sunday, December 4, 2022.
Details of the school lessons will be sent by email and are also have been published on our website.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me!
Yours,
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects