Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

TERM 2: May 6 – July 7, 2024

Vážení studenti s rodinami,

těšíme se na Vás ve 2. čtvrtletí v roce 2024, které začíná 6. května a potrvá do 7. července 2024, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!

Opět představíme lekce od úrovně začátečníků po pokročilé, včetně profesionální konverzace s rodilým mluvčím, které vás zábavnou formou provedou, jak se naučit tento náročný jazyk našich předků!

Budeme rádi, pokud se rozhodnete s námi posílit své jazykové dovednosti. Náš cíl je nejen poskytnout jazykové znalosti, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítít motivováni na každém kroku své jazykové cesty.

V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

We look forward to seeing you in Term 2 of 2024, starting on 6 May and concluding on 7 July 2024. During this time, we’ll be delighted to welcome both our regular and new students!

Czech School of Canberra offers lessons from beginner to advanced, including a professional conversation with a native Czech speaker. We promise it will be an enjoyable way to learn this challenging language of our ancestors!

We would be thrilled if you decide to strengthen your language skills with us. Our goal is not only to improve language knowledge but also to create an environment where you feel motivated at every stage and step of your language journey.

Please feel free to reach out if you have any questions!
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects