Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

TERM 3 Cancelled – See you in TERM 4

Vážení studenti s rodinami,
doufám, že si užíváte příjemný začátek zimních prázdnin!
Vzhledem k tomu, že se vracíme ke starým zvykům, je čas navštívit naši rodnou zem a procvičit si české jazykové dovednosti na místě činu. Z tohoto důvodu je zrušeno 3. čtvrtletí.
Těšíme se na 4. čtvrtletí, které začne 17. října 2022, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!

S pozdravem
Daniela

Dear students and families,
I hope you have all had a pleasant start to your Winter holidays!
Since we are returning to old habits, it is time to visit our native land and practice our Czech language skills there. For this reason, Term 3 classes have been cancelled.
We are looking forward to the Term 4, which will begin on 17th October 2022, when we will be happy to welcome back our regular and new students!
Sincerely,
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects