Česká škola Canberra

Česká škola Canberra byla asociací Beseda založena v roce 2018.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Podporováno:
* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a
* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

The Czech Language School of Canberra

The Czech School of Canberra was founded by Association Beseda in 2018.

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students are held at the Beseda building at 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Supported by:
* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and
* Ministry of Education, Youth and Sports


Oznámení / Statement 

Vážení studenti a rodiny,

doufám, že jste měli příjemné podzimní velikonoční svatky,  užili jste si slunných i větrnných dní!

Těšíme se na 2. čtvrletí v roce 2022, které začne až 2. května 2022 z důvodů plánované akce na 30. dubna – Táborák a čarodejnice, kde pro děti připravujeme různé aktivity, kromě opékání buřtů a tradiční skákání přes oheň
Rádi uvítáme zpět naše stálé i nové studenty!

S přátelským pozdravem,
Daniela

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment Child | Enrolment Adult | Additional Events and Projects