Beseda

Beseda je Československo-Australská associace Canberry a okolí, Inc., Australie.

Hlavní náplní Besedy je pořádat či hostit kulturní, společenské a sportovní akce včetně Kurzů českého jazyka, s cílem oživit a zachovat český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a národní tradice České republiky a Slovenska.

Latest issue of Beseda Magazine

Beseda

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The Beseda’s main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia.

Read more: About us | Brief history | Contact | Where to find us | Facebook

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé.

Podrobnější informace získáte na stránce: České školy Canberra.

Přihláška – kurzy pro děti

Podporováno / Supported by

Hledáme učitele / učitelku pro lekce češtiny pro dospělé! Pokud máte zájem, kontaktujte nás prosím zde: Contact School

Czech Language Classes

Czech classes for children from ages 3 to adult, from beginners and intermediate to advanced students.

For more info visit: The Czech School of Canberra

Enrolment for Children Classes

Pondělní pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18. do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení u piva tentokrát v restauraci PJ O’Reilly’s (Canberra). Příští setkání: 16.3.2020

Czech Beer Mondays

Every third Monday of each month 6-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak while having a beer this time in PJ O’Reilly’s (Canberra). Upcoming date: 16/3 2020

Připravujeme / Upcoming events

DOTOČNÁ piva a bramboráky

Pátek 28.2.2020 od 18. hod.

Přijďte s námi oslavit úspěšný Multikuturní Festival pivem, bramboráky a zpěvem.
(Hudební nástroj s sebou, pokud máte.)

Pivo a bramboráky ZDARMA pro pomocníky na MCF, pro ostatní za mírný poplatek.

Na místě bude možnost si zakoupit domů směs na bramboráky v krabičce.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with Multicultural Festival this year.

Beer and potato pancakes FINISH OFF

Friday 28/2 2020 from 6 pm

Come and celebrate successful Multicultural festival with Czech beer, potato pancakes and music.
(Bring a musical instrument if you play one.)

FREE BEER AND PANCAKES for all MCF Volunteers. Small contribution expected from anyone else.

Take away potato pancake mix will be available for small fee to buy.

Noc s Andersenem

Pátek 27.3. od 18. hod. až sobota 28. 3. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve spolupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihláška dítěte

The Night with Andersen

27 March 2020 at/from 6:00pm – 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjuction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child

Beseda 20 let

Březen 2020

Oslava 20ti letého výročí budovy Besedy s promítáním záznamů ze slavnostního otevření.

Občerstvení zajištěno.

Beseda’s 20 Years Anniversary

March 2020

Celebration of 20st year anniversary of opening Beseda’s own building.

Light refreshment will be serverd.

Oslavy Velikonoc

April 2020

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího beránka! Každé dítě obdrží velikonoční balíček.

Fotky z minulého roku najdete zde

Easter Celebration

April 2020

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter Take part in the best “Easter Ram” cake competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

For pictures from the last year click here

Proběhlé akce / Past events

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 22. 2.2020

I letos se klub Beseda zúčastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.

VELKÉ DÍKY VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku.

Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 22/2 2020

As in previous years, the Beseda association participateD in the Multicultural festival with it’s stall selling potato pancakes and Czech beer.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with preparations or at the stall at Multicultural Festival.

As always we’re going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 18. 12. 2019 od 18. hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník Vánočního přátelského turnaje v ping-pongu pořádaný ve spolupráci s Ambasádou ČR. Všechny úrovně jsou vítány.

Registrace hráčů je od 17:30 – 17:50 hod. Začátek 18. hod. přesně. Vstupné je zdarma.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 18/12 2019 from 6 pm

The 2nd Xmas Table tennis tournament in cooperation with Czech Embassy. All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Matches kick off at 6 pm sharp. Player registration is between 5:30 – 5:50 pm. Entry is free.

Muzicírování

Pátek 13. prosinec
od 19. hod.

Zveme všechny, co mají chuť si zazpívat a zahrát na večer společného muzicírování.

Kdo vlastníte hudební nástroj, vezměte ho s sebou.

Také si přineste malé občerstvení a něco k napití :).

Evening jam session

Friday 13/12 2019 from 7 pm

We invite everyone who wants to sing and play with us to an evening jam session.

Please bring your instruments and a plate to share.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 13. prosinec
od 18. hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
ON THE PERCH

Friday 13/12 2019 from 6 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Mikulášská nadílka

Neděle 8. prosinec 2019
od 10. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

St. Nicholas Day

Sunday 8/12 2019
from 10 am

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Beseda Chronicle

Jump to year: 20192018201720162015Archive 2005-14