Beseda: Who, What, Where?

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The club's main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia. The club also creates opportunities for members of the Czech and Slovak communities as well as other interested individuals to gather together and socialise.

Read more: Brief history | Contacts | Where to find us

PF 2018

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny
Czech Classes

Škola

Kurzy češtiny pro děti od 5ti let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé. Podrobnější informace získáte na stránce: České školy

.

Czech classes for beginners and intermediate students, for children from 5 years old to adults. For more info visit: CZ School

Ping-pongové večery
Table Tennis Evenings


Table Tennis

Každou středu od 18:30 hod. se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět a popovídat. Na herní úrovni nezáleží!!

Every Wednesday night from 6:30 pm we meet for a friendly game of table tennis. All interested welcome.

Pondělní pivo
Czech Beer On Monday

Pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18:30 do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení
u piva v restauraci King O'Malley's, Canberra.
Příští setkání: 21.1.2019

Every third Monday of each month 6:30-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak with a beer in King O'Malley's restaurant, Canberra. Upcoming dates: 21/1 2019

Připravujeme 2019 / Upcoming events 2019


Přivítání nového roku

Neděle 20. 1. 2019 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Welcoming the new year

Neděle 20/1 2019 from 5 pm

Meeting with friends and welcoming the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our library. Chess, snooker, and table football also will be available.Šampaňské

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 16. 2.2019

I letos se klub Beseda účastní Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.


HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.


Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 16/2 2019

As in previous years, the Beseda association is going to participate in the Multicultural festival with it's stall selling potato pancakes and Czech beer.


LOOKING FOR VOLUNTEERS who've helpe during this weekend on Multicultural Festival. As always we're going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Multikulturni_festival


Taneční zábava

8. - 9. březen 2019 datum a čas bude upřesněn

Zveme vás na taneční parket v rytmu valčíku, polky, mazurky a další. Na tanečním pořádku i k poslechu jsou připraveny české, slovenské i mezinárodní hity.


Ballroom Social Dance

8 - 9/3 2019 exact date TBA

You are invited to Beseda’s Ballroom Social Dance for dance or listen to Czech, Slovak and international hits to the rhythms of polka, waltz, jive, cha cha…


Taneční zábava


Loutkové divadlo - Dvanáct měsíčků

Sobota 16. 3. 2019

Loutkové divadlo Lenky Muchové uvádí pro naše nejmenší divadelní pohádku Dvanáct měsíčků.


Magical Winter Tale of The Twelve Months

Saturday 16/3 2019

Puppet show of Magical Winter Tale of The Twelve Months Presented by Lenka Muchova


Dvanáct měsíčků


Bazar

Datum bude upřesněn

Přijďte navštívit náš bazar nebo i vy tu můžete prodat své nepotřebné věci. Cena stolu 10 AU + dobrovolný příspěvek z prodeje. K občerstvení bude možno zakoupit párky a české pivo.


Bazaar

Date TBA

Come visit our bazaar or sell your own unwanted goods. Price of setting up a stall $10 + voluntary donation from sales. Sausages and Czech beer will be available as refreshments.


Bazar


Proběhlé akce 2018 / Past events 2018

Mikulášská nadílka

neděle 2.12. 2018 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.St. Nicholas Day

Sunday 2/12 2018 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Invitation Pozvánka / Invitation

Výroční schůze

Úterý 13. 11. 2018 od 18.30 hod.

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze. Na pořadu jsou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Tuesday 13/11 2018 from 6.30 pm

Beseda Committee invites all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area. We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discussed proposals for the next year's program.


Schuze


Jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského


Pátek 2.11.2018 od 19. hod. Drill Hall Gallery na ANU

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 2.11.2018 od 19:00 se bude ve Drill Hall Gallery na ANU konat jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského. Plné vstupné $20, snížené vstupné (senioři, studenti) $10. Těšíme se na Vaši účast!

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský


Friday 2/11 2018 from 7 pm, Drill Hall Gallery ANU

We would like to inform you that on Friday, 2 November 2018 from 7 pm there will be a jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský at the Drill Hall Gallery @the ANU. Full admission $20, concession (seniors, students) $10. We look forward to seeing you there!

Jazzový koncert


Zpíváme s Masarykem

Středa 31. 10. 2018 od 18:30 hod.

Účinkují: hudební skladatel Daniel Dobiáš a žáci a učitelé Základní umělecké školy Louny.

V programu zazní lidové písně a písně z projektu "K čemu slunce, když není den?"

Singing with Masaryk

Wednesday 31/10 2018 from 6.30 pm

Performers: composer Daniel Dobiáš and the students and teachers from the Music school of Louny.

Concert of Czech and Slovak folk songs and songs from the "What Use is the Sun if there is No Day" project.

Jarní úklid

Sobota 20. 10. 2018 od 10. hod.

Drazí přátelé, v uplynulých letech jsem vám já, Beseda, poskytla spoustu úžasných aktivit a zábavy a teď potřebuji trochu údržby, abych mohla dobře sloužit i v roce příštím. Potřebuji pomoc s úklidem, čištěním, tříděním a vůbec děláním pořádku v mých útrobách. Na oplátku vám mohu poskytnout prostory s hudbou, zábavou a mnoho zážitků i do budoucna! Přijďte prosím v sobotu 20.10.2018 v 10 hod. a přineste si své oblíbené úklidové pomůcky.
!!! Párky a sklenice piva pro pomocníky zdarma!!!

Invitation Pozvánka / Invitation

Spring Cleanup

Saturday 20/10 2018 from 10 am

My dear friends, as Beseda, I have been used for many amazing activities and parties over the last years and now need some treatment to function well again. I need your help with cleaning, sorting, organising and polishing my insides. In return, I can provide a space with music, fun and other ongoing future rewards!

Please come on Saturday 20/10/2018 at 10 am with your favourite cleaning gear.

Jarní úklid

!!! Free sausages and glass of beer for all helpers!!!

Tradiční vepřové hody 2018

Neděle 9.9. od 13. hod.

Tradiční vepřo-knedlo-zelo, tlačenka a točené české pivo i zákusky.


The annual Porkfest 2018

SUNDAY 9/9 2018 from 1 pm

Serving on the day roasted pork meat, dumplings, sauerkraut, Czech lager beer on tap and deserts.

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Vepřové hody


Retro soutěžení pro všechny

Neděle 12.8. 2018 od 18. hod.

Akce určená těm, co by si rádi zavzpomínali na televizní soutěže z dob nedávno minulých. Pokud jste se v osmdesátých či devadesátých letech nemohli odtrhnout od tv a hypnotizovaly vás kníry pánů Rosáka anebo Zedníčka, tak rozhodně přijďte. Určitě se pobavíte.
K dispozici bude i naše knihovna.


Retro trivia night for everyone

Sunday 12/8 2018 from 6 pm

Come to the club to re-live some of the very popular Czech 80’s TV shows. We promise, it’ll be a lot of fun.
Also, our refreshed library will be open for those interested.Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

RETRO SOUTĚŽENÍ