Beseda

Beseda je Československo-Australská associace Canberry a okolí, Inc., Australie.

Hlavní náplní Besedy je pořádat či hostit kulturní, společenské a sportovní akce včetně Kurzů českého jazyka, s cílem oživit a zachovat český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a národní tradice České republiky a Slovenska.

Latest issue of Beseda Magazine

Beseda Magazine 1 - 2022
Click on the picture to open the magazine

Beseda

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The Beseda’s main activity is to organise and host cultural, social, and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage, and national traditions of the Czech Republic and Slovakia.

Read more: About us | Brief history | Contact | Where to find us | Membership | Facebook

Činnost Besedy je umožněna díky práci dobrovolníků, členským příspěvkům a dalšim finančními příspěvkům členů a přátel asociace Beseda. Velký dík patří podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR, konktétně odboru MZ pro veřejnou diplomacii a krajany, Ministerstvu školství České republiky, Velvyslanectvi ČR v Canbeře,  Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvu SR v Canberre.

Beseda’s continued activities are made possible with the work of volunteers, membership fees, donations, and other financial support by the members and friends of Beseda. A big thank you to for the support we receive from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, the Embassy of the Czech Republic in Canberra, the Embassy of the Slovak Republic in Canberra, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, and the Ministry of education of the Czech Republic

Membership options for new and current members

Subscribtion payment: Annualy recurring payment via credit card with possibility to cancel any time for full range of membership and payment options go to Membership page

Single Person 1 Year Beseda Membership

Single Person 1 Year Beseda Membership

$25.00

Pay now
Family 1 Year Beseda Membership

Family 1 Year Beseda Membership

$40.00

Pay now
Student / Pensioner Concession 1 Year Beseda Membership

Student / Pensioner Concession 1 Year Beseda Membership

$20.00

Pay now
Student / Pensioner Family 1 Year Concession Beseda Membership

Student / Pensioner Family 1 Year Concession Beseda Membership

$25.00

Pay now

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny

Kurzy češtiny pro děti od 1 roku až po dospělé, od začátečníků po pokročilé.

Podrobnější informace získáte na stránce: České školy Canberra.

Podporováno:

* Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a

* Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporováno / Supported by:

Czech Language Classes

Czech classes from ages 1 year to adult, from beginners and intermediate to advanced students.

For more info visit:
The Czech School of Canberra

Supported by:

* Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and

* Ministry of Education, Youth and Sports

Pondělní pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18. do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení u piva v restauraci PJ O’Reilly’s nebo BentSpoke Brewing Co (Canberra).

Víc informací najdete na Facebook. Na potvrzení dne a místa konání nás prosím kontaktujte.


Find details on Facebook
.

To confirm the date and place, please contact us.

Friendly Get-Together
“Beer Mondays”

Every third Monday of each month 6-10 pm: Have a friendly chat and practice your Czech or Slovak while having a beer in PJ O’Reilly’s or BentSpoke Brewing Co (Canberra).

Find details on Facebook.
To confirm the date and place, please contact us.

Oznámení / Announcement

Nabídka práce na ČR velvyslanectví: recepční/asistent(ka)

Velvyslanectví ČR v Canbeře hledá pracovníka/pracovnici na uvolněnou pozici recepční/asistent(ka). Jedná se o plný pracovní úvazek (38 hodin týdně) s průměrným ročním platem 64.000 AUD hrubého + případné finanční benefity.

Více informací je dostupných na našem webu.


Find more details on the website.

Applications close on Dec 11, 2022.

Employment offer – full-time position of Receptionist/Assistant, Czech Embassy

The Embassy of the Czech Republic in Canberra is seeking a new team member for the full-time position of Receptionist/Assistant (38 hours a week) with an average gross salary of 64.000 AUD/ year + eventual financial benefits.

More information is on our website.

Připravujeme / Upcoming events

Letní tábor 2022

Víkend 9. – 11. 12. 2022
Murramarang Beachfront Holiday Resort, South Durras

BESEDA pořádá víkendový letní dětský tábor plný nových vědomostí a zábavných aktivit na pláži.

Třídenní program nabídne zábavu, kdy si můžete rozvinout své jazykové i jiné dovednosti, sportovní soutěže s oceněním, malování triček, táborák se s klobásami a českými a slovenskými písničkami, diskotékou a možná i ZOO :-).

Víc informací a přihláška ZDE

Summer Camp 2022

Weekend December 9-11 2022
Murramarang Beachfront Holiday Resort, South Durras

BESEDA is organising a summer camp full of learning and fun activities at a beach

The three-day program will provide entertainment with many games where you can develop your language and other skills, sports competitions with awards, shirt painting, a bonfire with sausage sizzles and Czech and Slovak songs, a glow-in-the-dark disco, light refreshments, and maybe the ZOO :-).

More info and enrolment here

Proběhlé akce / Past events

Mikulášská nadílka

Neděle 4. 12. 2022 od 15. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a koledami.

Děti budou mít možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

Vstupné dobrovolné.

Platba kartou vašeho dobrovolného příspěvku je možná kliknutím zde.

St. Nicholas Day

Sunday, Dec 4 2022 from 3 pm

An activity-rich pre-Christmas afternoon full of fun. Like every year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from St Nicholas and his team with angels and possibly a devil. They will have a sweet prize for the children in exchange for a short song or little poem.

Entry by voluntary contribution.

To give your voluntary contribution via card please click here.

Výroční schůze

Neděle 27. 11. 2022 v 15. hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Sun 27/11 2022 from 3 pm

All members, non-members, and all Czechs and Slovaks living in Canberra and the surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Czech & Slovak Film Festival 2022

14. a 16. října 2022
Arc cinema at the NFSA

Zveme vás na Czech & Slovak Film Festival 📽️ Promítání v Canbeře 14. a 16. října

Filmy:
Zátopek
• Saving the One Who is Dead
• Happy New Year 2

Tickets can be purchased online: www.nfsa.gov.au/events
or in person at the Arc Cinema box office.

Czech & Slovak Film Festival 2022

14 and 16 October 2022
@ Arc cinema at the NFSA

The Online Czech and Slovak Film Festival of Australia (CaSFFA) returns this October to celebrate its 10th year anniversary.

Our selection of Czech and Slovak films at Canberra include:
Zátopek
• Saving the One Who is Dead
• Happy New Year 2

Táborák

Zrušeno kvůli počasí

Sobota 22. října 2022 od 15. hod.
Molonglo Gorge picnic area, Kowen ACT

Zveme vás na posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček.

S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Bonfire night

Canceled due to the weather

Saturday Oct 22 2022 from 3 pm
Molonglo Gorge picnic area, Kowen ACT

Gather around the bonfire with friends, roast kransky, and sing songs.

Bring your kranskys for roasting, camping chairs, wood for the fire, instruments (if you have them), and be ready to have fun!

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Sobota 10. 9. od 17 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies Night Sesh
On the Perch

Sat Sept 10 2022 from 5 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Vánoce v červenci

Sobota 23.7.2022 od 15. hod.

Výbor Besedy Vás již po druhé srdečně zve na vánočně laděné odpolední posezení s koledami, vánočními dobrotami, buřt gulášem a svařeným vínem (bude i vegánský guláš a nealko svařák).

Přineste s sebou trochu vánočního cukroví na ochutnání a dobrou náladu…

Těšíme se na vás

Vstupné dobrovolné.

Platba kartou vašeho dobrovolného příspěvku je možná kliknutím zde.

Christmas in July

Sat July 23 2022 from 3 pm

Beseda once again invites you to our Christmas-themed afternoon gathering full of carols, Christmas treats, kranski-goulash, and mulled wine (we will also be offering vegan and non-alcoholic/kids options for both).

Don’t forget to bring a plate of treats and get ready to have a festive time!

We look forward to seeing you there! 

Entry by voluntary donation.

To give your voluntary contribution via card please click here.

Vzpomínka na Lidice

V těchto dnech si připomínáme tragický osud středočeské obce Lidice a jejích obyvatel. Je tomu už 80 let (10. června 1942) od chvíle, kdy se Lidice staly nevinnou obětí druhé světové války.

Věnujte s námi v den 80. výročí lidické tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.

Lidice Rememberance

On this day we remember the tragic fate of the central Czech village of Lidice and its inhabitants. It has been 80 years since the 10th of June 1942, the day on which Lidice became the innocent victim of the destruction caused by the Second World War.

On this 80th anniversary, let us quiety remember the victims.

Dětský den u jezera

Sobota 4.6. 2022 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda si vás dovoluje pozvat na Dětský den plný zábavy, her, malování na obličej i trička, skákací hrad, dětskou jógu, soutěže a více!
Lehké občerstvení a sladké překvapení pro děti zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

Platba kartou vašeho dobrovolného příspěvku je možná kliknutím zde.

Všichni jsou zváni. Prosíme dobrou náladu s sebou!

Za nepříznivého počasí se akce nekonásledujte aktuální informace na Facebooku.

Childrens’s Day by the Lake

Sat June 4 2022 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda invites you to celebrate Children’s day with us! We have many fun activities prepared, including games, shirt and face painting, a bouncy castle, kids yoga, competitions, and more! 

Light refreshments and a sweet surprise for the kids will be provided. 

Voluntary contribution for entry is appreciated.

Everyone is invited, so come ready to have fun!

In the case of bad weather, this event will be cancelled – check our Facebook page for announcements. 

Slávnostné odhalenie tabule

Přeloženo z 30.4.2022

Piatok 3. 6. 2022 – 11.-12. hod.
Jandura Park, trávnatá plocha v strede parku medzi Wattle St.
& Macarthur Ave, východne od Sullivans Creek, O´Connor ACT

Organizuje Slovenské veľvyslanectvo

Milí krajania v Canberre a okolí,
v spolupráci s Canberra and Region Heritage Festival 2022 vás s potešením pozývame na objavenie fascinujúceho príbehu slovenského
emigranta Jána Janduru Pučeka, prvého naturalizovaného cudzinca v
Austrálii v roku 1949.

Journey of the First Naturalised Foreigner in Australia

Dňa 3. februára 1949 v Albert Hall bolo prvýkrát v histórii
udelené austrálske občianstvo siedmym cudzincom podľa _Zákona o
štátnom občianstve z roku 1948. Slovák Ján Jandura Puček zložil
prísahu ako prvý a po ňom nasledovali ďalší muži pôvodom z Nórska, Španielska, Dánska, Grécka, Francúzska a bývalej
Juhoslávie.

Príďte s nami stráviť zábavný deň v parku prostredníctvom historických fotografií, rozhovorov so synom Johnom Jandurom, ochutnajte slovenskú kuchyňu a staňte sa porotcom študentských
návrhov na revitalizáciu parku.

Slávnostné odhalenie tabule: 11:30 hod.

Táborák a čarodejnice

Sobota 30.4.2022 od 17. hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Pojďte s námi oslavovat! Už od pohanských časů Češi a Slováci tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením “čarodejnic”. Věřilo se, že právě noc 30.4. má kouzelnou a zbavuje zimu síly.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Beseda zajišťuje buřty a aktivity pro děti.

Upozorňujeme, že venkovní akce Čarodějnice závisí na počasí a v případě nepříznivého počasí se bohužel nekoná.

Bonfire & Witches Night

Sat April 30 2022 from 5 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Come and celebrate with us!! Czechs and Slovaks have celebrated this traditional ancient national Spring time folklore every year since pagan times when it was believed this night (originally 30/4) had a special magic. We come together to celebrate the end of Winter and the beginning of Spring by building a bonfire and preparing an effigy of a witch to burn it, to weaken her evil power as she kept Winter around for so long.

We usually sit around the bonfire, sing songs, strum guitars, roast kransky (buřty), bread, apples or potatoes, drink Czech beer.

Kransky and activities for kids are provided by Beseda.

Last Post Ceremony pro Josefa Kopanicu

Sobota 23. 4. 2022 od 16:45 hod.
@ Australian War Memorial
Organizuje Slovenské veľvyslanectvo

Dovoľujeme si vás všetkých pozvať na slávnostnú ceremóniu na počesť austrálskeho vojaka slovenského pôvodu Josefa Františka Kopanicu, ktorá sa uskutoční v Austrálskom
vojenskom pamätníku v Canberre.

Slávnostná ceremónia sa uskutoční za účasti rodiny Josefa Kopanicu a za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky, pána Tomáša Ferka.

Počas ceremónie je možné položiť veniec, prípadne inú kvetinovú
výzdobu. V tom prípade je potrebné vence/kytice priniesť a nahlásiť na recepcii AWM najneskôr o 16:00 v deň konania ceremónie.

Ceremónia sa uskutoční aj v prípade dažďa, je možné si priniesť
dáždnik.

Tešíme sa na všetkých krajanov!

Last Post Ceremony – Josef “Joe” Kopanica

Saturday April 23 2022 from 4:45 pm
@ Australian War Memorial
Event by Slovak Embassy in Australia

We would like to extend the invitation to the Last Post Ceremony in honour of Australian private of Slovak origin Josef František Kopanica, called “Joe”.

On this day, at the Last Post Ceremony, we will honour the memory of Josef František Kopanica, the only known Slovak who lost his life in an Australian uniform. Josef Kopanica’s family and the Slovak Ambassador to Australia Mr Tomáš Ferko will also take part in the ceremony.

A free ticket reservation is required.

Oslava Velikonoc

Sobota 9. 4. 2022 od 13. hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen
kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a plést pomlázky, budeme
zdobit vajíčka, malovat a tvořit.

Vyzýváme domácí pekaře a pekařky, aby se s námi podělili o své umění, ať
uz se jedna o beránka, mazanec a další skvělé velikonoční dobroty.

Na děti čekají čokoladové odměny a pro dospělé máme v nabídce
nové občerstvení: párek v rohlíku, utopenec a výborná profi káva.

REGISTRACE K ÚČASTI NA AKCE JE NUTNÁ A POČET MÍST JE OMEZEN.
vstupné: jedna osoba $5/ rodina $10

Easter Celebration

Saturday April 9 2022 from 1 pm

Come and celebrate with us Czech and Slovak Easter traditions:
Not-only boys can learn Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs, draw, and create.

We invite our home chefs to share their craft, whether baking lamb cake, mazanec, or other Easter treats.

For kids we have chocolate prizes, and for the adults we have a new food offering: hot dogs Czech-style, as well as pickled sausage, and excellent barista coffee.

Registering on Eventbrite is compulsory. Entry fee:
single person $5 / family $10.

České a slovenské koláčky na Canberra Day Festivalu

Pondělí 14.3. od 11. do 20. hod.
Commonwealth Park, Parkes

Canberra Day Festival v Commonwealth Parku se připravuje na místní multikulturní zábavu plnou báječneho jídla, nápojů a představení z celého světa k oslavě kulturní rozmanitosti Austrálie.

I česko-slovenský krajanský klub BESEDA se připojuje se svým stánkem!!! Skvělé jídlo a rodinná zábava z tohoto dne udělají skvělý den pro celou rodinu! Slavte s námi!!!

Pro mlsouny představíme výborné oblíbené české a slovenské dezerty jako tradiční koblížky, bábovka nebo bublanina.

Přijďte za námi slavit a ochutnat!

Czech and Slovak sweets at Canberra Day Festival

Monday March 14 from 11am to 8pm
Commonwealth Park, Parkes

Canberra Day Festival brings Commonwealth Park to life with a showcase of local multicultural community activities with fabulous food, beverages and performers from around the globe to celebrate cultural diversity and vibrancy, including Czech-Slovak Community Club BESEDA!!!

Great food and family entertainment will make this day great for the whole family!

Celebrate with us!!! We will introduce excellent favourite Czech and Slovak desserts at our stall for those with a sweet tooth!

Do you know that traditional koblížky, bábovka or bublanina? Come to test!

Multikulturní pochod
k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

Neděle 20.2.2022 v 10. hod.
Civic, jezero Burley Griffin

Letos se bude konat již devátý ročník pochodu k oslavě Mezinárodního dne mateřského jazyka u jezera Burley Griffin.
Zúčastněte se oslav dne, který je zapsán i na seznamu UNESCO, který připadá sice na 21. únor – ale letos se uskuteční v neděli 20. února.
Pochod začíná u vystavených mezinarodnich vlajek poblíž Questaconu v 10:00 hod., odkud milovníci jazyků se mohou projít podél jezera Burley Griffin ke Kings Bridge, ten přejít a pokračovat k Police Memorial poblíž zvonkohry. Zde se budou konat kuturní představení a piknik.

Mother Language Walk 2022

Sunday Feb 20 from 10 am
Civic, Lake Burley Griffin 

The ninth annual International Mother Language Day walk beside Lake Burley Griffin will go ahead this year.
Take a part in the celebrations of the UNESCO-designated day which falls on February 21 – although for convenience this year’s walk will take place on Sunday, February 20.
Starting at the International Flags display near Questacon, at 10 am, language-lovers plan to walk along Lake Burley Griffin, cross Kings Bridge and end at the Police Memorial near the Carillon, where there will be performances and a picnic.

Teen Circle 2021 Series

6 setkání: 1.8.2021-13.2.2022 od 12. hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Série 6-ti informativních, zábavných a inspirativních workshopů pro dospívající dívky.

Cílem je podpořit a obohatit naše dospívající dívky novými technikami, rituály a znalostmi, které jim pomohou během nelehké cesty dospívání objevit jejich ženskou energii, vnímat, co jim říká jejich tělo a vše krásné s tím spojené. Program podporuje také navázání kontaktů s ostatními a sdílení nápadů i pocitů. Každou aktivitu vede odborník v dané oblasti.

Registerace na Eventbrite
vstup ZDARMA, kromě jednorázového administravitního poplatku $10

* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss přesunuty na únor 2022 z důvodů lock-downu 2021

Fotky najdete zde
For pictures click here

01 AUGUST – Opening circle – Meditation for Everyday and Essential Oils with Odona Farska

31 OCTOBER – Takewondo and Self Defence with Sharon Canning

21 NOVEMBER – Naturopathy and Herbalism, Periods and Nutrition with Renae Scott

19 DECEMBER – Christmas Teen Circle Yoga, Meditation and Essential Oils with Odona Farska and Sandra Kurta

13 FEBRUARY – Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and Sexuality and Consent with Kathryn Moss

Teen Circle 2021 Series

6 Sessions: Aug 1 2021 – Feb 13 2022 from 12 pm (noon)
LOCATION: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

A series of informative, fun and inspiring workshops for teenage girls, consisting of six practical sessions, held once a month.

The aim of the Teen Circle is to support our teenage girls with techniques and knowledge to help empower them as they navigate their teenage years. The programme also promotes strengthening connections with others and sharing of ideas and feelings. Each session is led by an expert in the particular field.

Register on Eventbrite
FREE ENTRY, one-off 10$ admin fee

* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss rescheduled for Feb 2022 due to 2021 lock-down

Jóga a meditace

Pátek 14.1. & 4.2. od 18. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery (12-25 let) nabízí dvě lekce jógy a meditace vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Počet míst je omezen. Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & MEDITATION

Friday Jan 14 & Feb 4 from 6 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick. 

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two yoga & meditation workshops for young Canberrans aged 12-25 run by Odona, certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. FREE event – Register via Eventbrite.

Ping-pongový turnaj pro mládež

Středa 22. 12. 2021 od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na ping-pongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma & hodnotné ceny pro vítěze. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Youth Ping Pong
Tournament

Wednesday 22/12 2021 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week Beseda invites all young players to a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry & prices for winners. Register via Eventbrite.

Mikulášská nadílka

Neděle 5. 12. 2021 od 15. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a koledami.

Děti budou mít možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

Nutná registrace dětí přes Eventbrite do 3.12.2021. Vstupné $10 za dítě zahrnuje balíček dobrot a vánoční aktivity.

St. Nicholas Day

Sunday 5/12 2021 from 3 pm

An activity-rich pre-Christmas afternoon full of fun. Like every year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from St Nicholas and his team with angels and possibly a devil. They will have a sweet prize for the children in exchange for a short song or little poem.

Registering your child on Eventbrite by 3/12/2021 is compulsory. Entry fee per child $10 covers the treat bag from St. Nicholas & activities.

Výroční schůze

Sobota 27. 11. 2020 v 15. hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Sat 27/11 2020 from 3 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Lekce českého vaření s Vítkem pro starší a pokročilé

4 lekce: 28.8., 25.9., 23.10. a 27.11. 2021 od 13. do 14:30 hod.

Naučte se něco nového o české kuchyni a vaření, vyzkoušejte lahodná jídla ve čtyřech 1,5 hodinových lekcích s Vítkem.

Vítek je profesionální kuchař z České republiky, který s vášní učí ostatní vařit česká jídla.

Registrace na Eventbrite,
vstupné $15

Czech Cooking Lessons for SENIORS with Vít

4 Lessons: Aug 28, Sep 25, Oct 23 and Nov 27 2021 – 1-2.30 pm

4 x 1.5 hr lessons, in each lesson you will earn to cook one Czech classic meal

Learn about Czech food, cooking and try delicious meals in these 1.5 hour long lessons with Vít, who is a professional chef from the Czech republic, passionate about teaching others how to cook Czech food.

Register on Eventbrite
ENTRY 15 $

Česko-Slovenský letní tábor Besedy

Víkend 19.-21.11.2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

Víkendová letní škola u moře plná zábavy a her pro naše studenty češtiny a slovenštiny. Během tábora budou probíhat lekce českého a slovenského jazyka na téma “Cestování po hradech a zámcích Československa“.

Podrobné informace najdete zde.

Beseda’s Czech-Slovak Summer Camp

Friday 19 – Sunday 21 Nov 2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

The weekend summer school full of learning and fun activities for our Czech and Slovak students at a beach location. The camp will be filled with with Czech and Slovak Language lessons centred around a camp theme of “Travelling around Czechoslovakian castles and châteaux”

Find more info here

Beseda Chronicle

Jump to year: 2021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14