Beseda: Who, What, Where?

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The club's main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia. The club also creates opportunities for members of the Czech and Slovak communities as well as other interested individuals to gather together and socialise.

Read more: Brief history | Contacts | Where to find us

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny
Czech Classes

Škola

Kurzy češtiny pro děti od 6ti let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé. Podrobnější informace získáte na stránce: České školy

.

Czech classes for beginners and intermediate students, for children from 6 years old to adults. For more info visit: CZ School

Ping-pongové večery
Table Tennis Evenings


Table Tennis

Každou středu od 18:30 hod. se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět a popovídat. Na herní úrovni nezáleží!!

Every Wednesday night from 6:30 pm we meet for a friendly game of table tennis. All interested welcome.

Pondělní pivo
Czech Beer On Monday

Pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18. do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení
u piva tentokrát v restauraci PJ O'Reilly's (Canberra).
Příští setkání: 17.6.2019

Every third Monday of each month 6-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak while having a beer this time in PJ O'Reilly's (Canberra). Upcoming date: 17/6 2019

Právě probíhá / Currently running

Škola

Česká škola - 2. čtvrtletí


Dospělí od 16-ti let:

3. červen - 21. červenec 2019

Nabízíme následující kurzy:

* Začátečníci: PONDĚLÍ 20:15-21:30 hod.
* Mírně pokročilí: PONDĚLÍ 18:45-20:15 hod.
* Středně pokročilí: ÚTERÝ 18:45-20:15 hod.
* Více pokročilí: PONDĚLÍ 18:45-20:15 hod.
* Velmi pokročilí: ÚTERÝ 18:45-20:15 hod.

Děti od 6-ti let:

4. květen - 29. červen 2019

* Mladší školáci (6-7 let): SOBOTA 11.-12.30 hod.
* Starší školáci (10-13 let):
SOBOTA 11.-12.30 hod.
* Pro děti cizinců nebo s minimální znalostí češtiny (12-14 let): SOBOTA 12:30 - 14. hod.


Podrobnější informace získáte na stránce školy: CZ ŠkolaŠkola


Adults from 16 years:

from 3 June to 21 July 2019

We offer these courses:

* Beginners: MONDAY 8:15-9:30 pm
* Lower Intermediate: MONDAY 6:45-8:15 pm
* Upper Intermediate: TUESDAY 6:45-8:15 pm
* Advanced: MONDAY 6:45-8:15 pm
* Proficient: TUESDAY 6:45-8:15 pm

Children from 6 years:

from 4 May to 29 June 2019

* Little children (6-7 years):
SATURDAYS 11am - 12:30pm
* Intermediate level (10-13 years):
SATURDAYS 11am - 12:30pm
* Non Czech speakers or children or with very limited knowledge (12-14 years):
SATURDAYS 12:30-2 pm

For more info vizit school page: CZ School

Proběhlé akce / Past events


Dětský den u jezera


Neděle 2.6. 2018 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Klub Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 až 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy a bojových her. Občerstvení na místě bude zajištěno. (Za nepříznivého počasí se akce nekoná.) Těšíme se na vás.


Invitation Pozvánka / Invitation

Beseda Kid's Day by the Lake


Sunday 2/6 2018 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda would like to invite all the members between the age of 0 and 99+ to the Children's Day celebration. Get ready for heaps of fun and lots of family activities. Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot. See you all there! (The event will be canceled In case of bad weather.)
Den detiPavel Novák zpívá klokanům


Středa 15. 5. 2019 od 18.30 hod.
Beseda otevřená od 18. hod. s možností občerstvení

One man show Pavla Nováka a nezapomenutelné hity - Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč... Vstupné $15/osobu.Pozvánka Pozvánka / Invitation


Pavel Novák concert


Wednesday 15/5 2019 from 6:30 pm
Beseda will be open from 6 pm with a choice of refreshments

Pavel Novak's one man show with famous songs like - Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč... Tickets $15/pp.

Bajaja

Úterý 30. 4. 2019
17. - 18. hod. workshop, 18. hod. představení

Loutkové představení divadla Five Elements Theatre pro děti v českém jazyce. Představení předchází workshop pro děti 3-13 let, kde si děti vyrobí loutku, zahrají hry a naučí písničku z představení. Vstupné - viz pozvánka.


Pozvánka Pozvánka / Invitation in Czech language

Bajaja

Tuesday 30/4 2019
17. - 18. hod. workshop, 18. hod. show

Puppet show by Five Elements Theatre for children in Czech language only. The show is preceded by a workshop for children aged 3-13 years, where the children will create a puppet, play a game and learn a song from the show.
Tickets info - invitation (CZ only).


Dvanáct měsíčků


Oslavy Velikonoc

Sobota 6. 4. 2019 od 12:30 hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího beránka! Každé dítě obdrží velikonoční balíček.

BUDEME SERVÍROVAT TEPLÝ OBĚD
Jehněčí kýta se šťouchaným bramborem nebo Jarní kuřátko s nádivkou
Dítě $8, Dospělý $15


Easter Celebration

Saturday 6/4 2019 from 12:30 pm

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter Take part in the best “Easter Ram” cake competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

WARM LUNCH WILL BE SERVED
Lamb leg with mashed potatoes or Roasted chicken with Easter stuffing
Child $8, Adult $15

Táborák

Sobota 30. 3. 2019 od 17. hod.
Molonglo Gorge picnic area

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Pozvánka Pozvánka / Invitation

Kamera Video z táboráku

Bonfire evening

Saturdany 30/3 2019 from 5 pm
Molonglo Gorge picnic area

Join us by the bond fire, make “kranskys” and sing songs.
Please bring kranskys, chairs, firewood. For more information, please write to us on info@beseda.org.au.

Táborák

Ochutnávka vína v knihovně

Pátek 29. 3. 2019 od 19. hod.

U příležitosti mezinárodního dne knihy jste zváni na Ochutnávku vína v knihovně Besedy. V nabídce bude výběr červených i bílých vín doplněný drobným občerstvením.

Vstupné $ 10 za osobu.

Wine Tasting at the library

Friday 29/3 2019 from 7 pm

Beseda on the occasion of the world book day would like to invite you to wine degustation at the Beseda's Library. Selection of red and white wines will be presented along with some tasty finger food.

Entry ticktes $ 10 per person.


Pozvánka Pozvánka / Invitation

Loutkové divadlo - Dvanáct měsíčků

Sobota 16. 3. 2019 ve 12:30 hod.

Loutkové divadlo Lenky Muchové uvedlo pro naše nejmenší divadelní pohádku Dvanáct měsíčků.

Invitation Invitation

Magical Winter Tale of The Twelve Months

Saturday 16/3 2019 from 12:30 pm

Puppet show of Magical Winter Tale of The Twelve Months Presented by Lenka Muchova

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 16. 2.2019

I letos se klub Beseda účastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.


VELKÉ DÍKY DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.


Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 16/2 2019

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with it's stall selling potato pancakes and Czech beer.


BIG THANK YOU TO VOLUNTEERS who helped us on Multicultural Festival. As always we're going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.


Přivítání nového roku

Neděle 20. 1. 2019 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Welcoming the new year

Neděle 20/1 2019 from 5 pm

Meeting with friends and welcoming the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our library. Chess, snooker, and table football also will be available.Šampaňské

Vánoční ping-pongový turnaj

Středa 19.12. 2018

První Vánoční ping-pongový turnaj. Přijďte si mezi nás zahrát a popovídat. Na herní úrovni nezáleží!


Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 19/12 2018

Inaugural Xmas Table tennis tournament All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Mikulášská nadílka

neděle 2.12. 2018 od 14. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.St. Nicholas Day

Sunday 2/12 2018 from 2 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Invitation Pozvánka / Invitation

Výroční schůze

Úterý 13. 11. 2018 od 18.30 hod.

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze. Na pořadu jsou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Tuesday 13/11 2018 from 6.30 pm

Beseda Committee invites all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area. We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discussed proposals for the next year's program.


Schuze


Jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského


Pátek 2.11.2018 od 19. hod. Drill Hall Gallery na ANU

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 2.11.2018 od 19:00 se bude ve Drill Hall Gallery na ANU konat jazzový koncert Emila Viklického a Miroslava Bukovského. Plné vstupné $20, snížené vstupné (senioři, studenti) $10. Těšíme se na Vaši účast!

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.

Jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský


Friday 2/11 2018 from 7 pm, Drill Hall Gallery ANU

We would like to inform you that on Friday, 2 November 2018 from 7 pm there will be a jazz concert featuring Emil Viklický and Miroslav Bukovský at the Drill Hall Gallery @the ANU. Full admission $20, concession (seniors, students) $10. We look forward to seeing you there!

Jazzový koncert