Beseda

Beseda je Československo-Australská associace Canberry a okolí, Inc., Australie.

Hlavní náplní Besedy je pořádat či hostit kulturní, společenské a sportovní akce včetně Kurzů českého jazyka, s cílem oživit a zachovat český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a národní tradice České republiky a Slovenska.

Latest issue of Beseda Magazine

Beseda

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The Beseda’s main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia.

Read more: About us | Brief history | Contact | Where to find us | Facebook

Činnost Besedy je umožněna díky práci dobrovolníků, členským příspěvkům a dalšim finančními příspěvkům členů a přátel asociace Beseda. Velký dík patří podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR, konktétně odboru MZ pro veřejnou diplomacii a krajany, Ministerstvu školství České republiky, Velvyslanectvi ČR v Canbeře,  Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvu SR v Canberre.

Beseda’s continued activities are made possible with the work of volunteers, membership fees, donations, and other financial support by the members and friends of Beseda. A big thank you to for the support we receive from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, the Embassy of the Czech Republic in Canberra, the Embassy of the Slovak Republic in Canberra, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, and the Ministry of education of the Czech Republic


Vážení a milí přátelé,
díky současnému zlepšení situace s pandemií COVID-19 byla Beseda zaregistrována jako COVID Safe prostředí dle nařízení NSW. Nyní můžeme opět pořádat akce podle příslušných doporučených pravidel.
Těšíme se brzy na viděnou!
Výbor Besedy

Dear Beseda members and friends,
With the improved situation of the COVID-19 pandemic Beseda has been registered as COVID Safe venue under NSW regulations. We will be running events again following recommended Health guidance precautions.
See you soon at Beseda!
Beseda Committee

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny

Kurzy češtiny pro děti od 1 roku až po dospělé, od začátečníků po pokročilé.

Podrobnější informace získáte na stránce: České školy Canberra.

Podporováno / Supported by

Czech Language Classes

Czech classes from ages 1 year to adult, from beginners and intermediate to advanced students.

For more info visit:
The Czech School of Canberra

Pondělní pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18. do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení u piva v restauraci PJ O’Reilly’s (Canberra).

Příští setkání přes 20.12. 2021 a 17.1.2022. Víc informací najdete na Facebook.


Find more details on Facebook

Friendly Get-Together
“Beer Mondays”

Every third Monday of each month 6-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak while having a beer in PJ O’Reilly’s (Canberra).

Next meeting: Dec 20 2021, Jan 17 2022. Find more details on Facebook.

Připravujeme / Upcoming events

Teen Circle 2021 Series

6 setkání: 1.8.-12.12. 2021 od 10. hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Série 6-ti informativních, zábavných a inspirativních workshopů pro dospívající dívky.

Cílem je podpořit a obohatit naše dospívající dívky novými technikami, rituály a znalostmi, které jim pomohou během nelehké cesty dospívání objevit jejich ženskou energii, vnímat, co jim říká jejich tělo a vše krásné s tím spojené. Program podporuje také navázání kontaktů s ostatními a sdílení nápadů i pocitů. Každou aktivitu vede odborník v dané oblasti.

Registerace na Eventbrite
vstup ZDARMA, kromě jednorázového administravitního poplatku $10

* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss přesunuty na únor a březen 2022 z důvodů lock-downu

Register on Eventbrite
FREE ENTRY, one-off 10$ admin fee

01 AUGUST – Opening circle – Meditation for Everyday and Essential Oils with Odona Farska

05 SEPTEMBER – Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza

03 OCTOBER – Sexuality and Consent with Kathryn Moss

31 OCTOBER – Takewondo and Self Defence with Sharon Canning

21 NOVEMBER – Naturopathy and Herbalism, Periods and Nutrition with Renae Scott

12 DECEMBER – Yoga and Teen, Tarot and Crystals – Closing Circle with Odona Farska

Teen Circle 2021 Series

6 Sessions: Aug 1 – Dec 12 2021 from 10 am
LOCATION: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

A series of informative, fun and inspiring workshops for teenage girls, consisting of six practical sessions, held once a month.

The aim of the Teen Circle is to support our teenage girls with techniques and knowledge to help empower them as they navigate their teenage years. The programme also promotes strengthening connections with others and sharing of ideas and feelings. Each session is led by an expert in the particular field.

Register on Eventbrite
FREE ENTRY, one-off 10$ admin fee

* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss rescheduled for Feb and March 2022 due to lock-down

Sobotňajšia Túristika
Cooleman Ridge to Mount Arawang

Odloženo z důvodu lockdownu v ACT
Nový termín bude oznámen v dostatečném předstihu.

Trasa: Cooleman Ridge to Mount Arawang (loop trail, cca. 6.8 km)
Obtiažnosť: stredná
Miesto stretnutia: vstup do nature reserve je oproti 29 Monkman Street, Chapman ACT (približne v strede ulice je vchod do Cooleman Ridge Nature Reserve pre peších, viď mapa).
Priniesť si: Vodu, snacks, klobúk/šiltovku, športové oblečenie, uzatvorené topánky na chôdzu, opaľovací krém

V prípade dažďa alebo hlásených búrok sa túra preloží na iný dátum.

Click on the map to enlarge

Saturday Bushwalk
Cooleman Ridge to Mount Arawang

POSTPONED due to ACT lockdown
New date TBA

Trip: Cooleman Ridge to Mount Arawang (loop trail, cca. 6.8 km)
Difficulty: medium
Meeting point: Monkman Street, Chapman ACT (entrance for pedestrians to Cooleman Ridge Nature Reserve is situated opposite 29 Monkman St, approximately in the middle of the street, see the map)
Bring along: water, snacks, hat, confortable clothes, good walking shoes, sun screen

In case of the rain the bushwalk will be postponed.

Proběhlé akce / Past events

Mikulášská nadílka

Neděle 5. 12. 2021 od 15. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a koledami.

Děti budou mít možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

Nutná registrace dětí přes Eventbrite do 3.12.2021. Vstupné $10 za dítě zahrnuje balíček dobrot a vánoční aktivity.

St. Nicholas Day

Sunday 5/12 2021 from 3 pm

An activity-rich pre-Christmas afternoon full of fun. Like every year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from St Nicholas and his team with angels and possibly a devil. They will have a sweet prize for the children in exchange for a short song or little poem.

Registering your child on Eventbrite by 3/12/2021 is compulsory. Entry fee per child $10 covers the treat bag from St. Nicholas & activities.

Valná hromada

Sobota 27. 11. 2020 v 15. hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Sat 27/11 2020 from 3 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Lekce českého vaření s Vítkem pro starší a pokročilé

4 lekce: 28.8., 25.9., 23.10. a 27.11. 2021 od 13. do 14:30 hod.

Naučte se něco nového o české kuchyni a vaření, vyzkoušejte lahodná jídla ve čtyřech 1,5 hodinových lekcích s Vítkem.

Vítek je profesionální kuchař z České republiky, který s vášní učí ostatní vařit česká jídla.

Registrace na Eventbrite,
vstupné $15

Czech Cooking Lessons for SENIORS with Vít

4 Lessons: Aug 28, Sep 25, Oct 23 and Nov 27 2021 – 1-2.30 pm

4 x 1.5 hr lessons, in each lesson you will earn to cook one Czech classic meal

Learn about Czech food, cooking and try delicious meals in these 1.5 hour long lessons with Vít, who is a professional chef from the Czech republic, passionate about teaching others how to cook Czech food.

Register on Eventbrite
ENTRY 15 $

Česko-Slovenský letní tábor Besedy

Víkend 19.-21.11.2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

Víkendová letní škola u moře plná zábavy a her pro naše studenty češtiny a slovenštiny. Během tábora budou probíhat lekce českého a slovenského jazyka na téma “Cestování po hradech a zámcích Československa“.

Podrobné informace najdete zde.

Beseda’s Czech-Slovak Summer Camp

Friday 19 – Sunday 21 Nov 2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

The weekend summer school full of learning and fun activities for our Czech and Slovak students at a beach location. The camp will be filled with with Czech and Slovak Language lessons centred around a camp theme of “Travelling around Czechoslovakian castles and châteaux”

Find more info here

Vánoce v červenci
odpolední posezení

Sobota 24.7.2021 od 15. hod.

Výbor Besedy Vás srdečně zve na odpolední posezení. Přineste ochutnat trochu vánočního cukroví a dobrou náladu…
Vzhledem k současné situaci COVID19 je nutné dodržovat nařízení s tím spojené. 
Pokud se situace zpřísní a nařízení nsw.gov.au se do 20.7.2021 změní dostanete email/sms, že se akce ruší.

Nutná registrace přes Eventbrite do 20.7.2021. Vstupné $10.

Christmas in July

Saturday 24 July 2021 from 3 pm

The Beseda Committee cordially invites you to a pleasant get-together with friends. Bring a plate of Christmas treats to share and be ready to enjoy yourself….

COVID19 restrictions will be upheld as required by nsw.gov.au, and you will be informed of the event’s cancellation if necessary.

Registering on Eventbrite by 20/7/2021 is compulsory. Entry fee $10.

Dětský den u jezera

Sobota 5.6. 2021 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Československo-Australská associace Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 až 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy, her, malování na obličej i trička, skákací hrad, dětská jóga, soutěže a více!!
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás!

Vstupné zdarma. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Childrens’s Day by the Lake

Sat June 5 2021 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Czechoslovak-Australian Association Beseda would like to invite you all between the ages of 0 to 99+ to the Children’s Day celebration. Get ready for heaps of fun family activities, games, face and T-shirt painting, jumping castle, yoga for children and more!
Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot.
See you all there!

FREE entry. Registration via Eventbrite is compulsory.

Maydlíčko

Sobota 29.5.21 od 17:30 hod.

Výbor Besedy vás srdečně zve na příjemné posezeni s přáteli.

Společně oslavíme 20 let otevření budovy, kulaté narozeniny členů Besedy a poděkujeme všem, kteří pomáhali při rekonstrukci kuchyně. Prosíme, přineste malé občerstvení a dobrou náladu.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

RSPV do 25.5.2021 

Fotky najdete zde
For pictures click here

FREE entry.
Registration via Eventbrite is required. RSPV 25/5/.2021
(Limited spaces available)

Maydlicko
Friends Get-Together

Sat May 29 from 5:30 pm

The Beseda Committee cordially invites you to a pleasant get-together with friends.

Together we will celebrate the 20th anniversary of the opening of the building, the significant birthdays of the members of Beseda, and thank all those who helped with the reconstruction of the kitchen. Please bring a plate to share and be ready to enjoy yourself.

FREE entry. Registration via Eventbrite is compulsory. RSPV 25/5/2021. (Limited spaces available)

Reconciliation Week 2021 s Besedou

Sobota 29.5. od 11:30 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Beseda Vás zve k oslavě úžasné kulturní rozmanitosti obyvatel Austrálie a podělení se o české, slovenské a australské děditství kulturní, doby snění a umění s tetou Josie, z oblasti Ngunawal.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Reconciliation Week 2021 with Beseda

Sat May 29 from 11:30 am
LOCATION: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Beseda invites you to celebrate the wonderful multicultural diversity and to share Czech, Slovak and Australia heritage, culture, dreams and art with Auntie Josie, Ngunawal elder.

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Táborák a čarodejnice

Sobota 8.5. od 16. hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Pojďte s námi oslavovat! Už od pohanských časů Češi a Slováci tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením “čarodejnic”. Věřilo se, že právě noc 30.4. má kouzelnou a zbavuje zimu síly.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Bonfire & Witches Night

Sat May 8 from 4 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Come and celebrate with us!! Czechs and Slovaks have celebrated this traditional ancient national Spring time folklore every year since pagan times when it was believed this night (originally 30/4) had a special magic. We come together to celebrate the end of Winter and the beginning of Spring by building a bonfire and preparing an effigy of a witch to burn it, to weaken her evil power as she kept Winter around for so long.

We usually sit around the bonfire, sing songs, strum guitars, roast kransky (buřty), bread, apples or potatoes, drink Czech beer.

Ping-pongový turnaj

Středa 28.4. od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na ping-pongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Ping Pong Tournament

Wed April 28 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week Beseda invites you for a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Jóga a umění

Pátek 23.4. & 30.4. od 16. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery nabízí dvě lekce jógy a umění vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & ART

Friday April 23 & 30 from 4 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3. 

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two yoga & art workshops for young Canberrans run by Odona, certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. FREE event – Register via Eventbrite.

Velikonoce 2021

Sobota 27. 3. 2021 od 10 hod.

Připomenutí velikonočních tradic:
Malování vajíček a obrázků, pletení pomlázek…

Akce je určená pouze pro děti a jejich doprovod.

K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Easter Celebration 2021

Saturday March 27 from 10 am

Bringing back of Czech and Slovak Easter traditions:
Eggs decoration, ‘pomlázka’ creating, drawing pictures…

Event is intended for children and their carers.

Registration via Eventbrite is compulsory.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 28. 2. 2021
od 18:30 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
On the Perch

Friday Feb 28 2021 from 6:30 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

René Jež – rozloučení

S politováním vám oznamujeme, že dne 1.1. 2021 náhle zemřel náš dlouholetý člen a kamarád René Jež.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 5.2. 2021 ve 13:00 hod ve White Ladies Chappel, 101 Nettlefold Street, Belconnen

Na Reného dlouhý a pestrý život společně ještě zavzpomínáme ve stejný den v Besedě od 18:00 hod. Bude podáváno lehké občerstvení. 

Farewell to René Jež

With sorrow we inform you that the 1st of January 2021 marked the sudden passing of our long-time member and friend René Jež.

The ceremony will take place on Friday 5th Feb 2021 at 1pm in White Ladies Chapel, 101 Nettlefold Street, Belconnen.

We’ll remember René’s long and colourful life the same day in Beseda from 6 pm. Light refreshment will be served.

Originální komiksová putovní výstava

Komenský v komiksu

17. 11. 2020 – 31.1.2021

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.11.2020 při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodního dne studenů.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou sobotu 11.-14.hod. od 21.11.20 do 19.12.21 K návštěvě v ostatní dny a letní prázdniny do 31.1.2021 je nutné se předem objednat na: Česká škola.

All English speaking partners and friends are welcome. Exhibition panels also have descriptions in English.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Original comics exhibition

Komenský in comics

17/11 2020 – 31/1 2021

THE GRAND OPENING
17/11/20 at the simultaneous anniversary of the Battle for Freedom and Democracy and International Students Day

OPENING HOURS
Every Saturday 11-2 pm from the 21/11 to 19/12/2020. Visitation on other days and during the summer holidays till 31/1/21 must be arranged prior at: Czech School

Noc s Andersenem

Pátek 18.12. od 18. hod. až sobota 19.12. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve spolupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihlásit dítě zde

The Night with Andersen

Fri 18 Dec 2020 at/from 6:00pm – Sat 19 Dec 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjuction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child

Mikulášská nadílka

Sobota 5. 12. 2020 od 14:30 hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

St. Nicholas Day

Saturday 5/12 2020 from 2:30 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 2. 12. 2020 od 18. hod.
Registrace 17:15-17:45 hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník Vánočního přátelského turnaje v ping-pongu pořádaný ve spolupráci s Ambasádou ČR. Všechny úrovně jsou vítány.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 2/12 2020 from 6 pm
Registration 5:15-5:45 pm

The 3nd Xmas Table tennis tournament in cooperation with Czech Embassy. All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Valná hromada

Středa 25. 11. 2020 od 18:30 hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Wed 25/11 2020 from 6:30 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Táborák – Národní den

Sobota 7.11. 2020 od 16 hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Ambasáda ČR ve spolupráci s Besedou si vás dovoluje pozvat k Táboráku na oslavu Národního dne ČR a založení samostatného Československa.

Prosíme, přineste malé občerstvení a pokud můžete, dřevo na oheň! Pivo zajistí Ambasáda ČR.

Bonfire – National Day

Saturday 7/11 2020 from 4 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

The Embassy of the Czech Republic, in collaboration with Beseda cordially invites you to a bonfire to celebrate the National Day of the Czech Republic and the Foundation of an Independent Czechoslovakia.

Don’t forge to bring some food to share and some wood for the fire! Beer supplied by the Embassy of the Czech Republic. 

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 30. 10. 2020
od 18:30 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
On the Perch

Friday 30/10 2020 from 6:30 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Beseda Chronicle

Jump to year: 202020192018201720162015Archive 2005-14