Vážení a milí přátelé,
díky současnému zlepšení situace s pandemií COVID-19 byla Beseda zaregistrována jako COVID Safe prostředí dle nařízení NSW. Nyní můžeme opět pořádat akce podle příslušných doporučených pravidel.
Těšíme se brzy na viděnou!
Výbor Besedy

Dear Beseda members and friends,
With the improved situation of the COVID-19 pandemic Beseda has been registered as COVID Safe venue under NSW regulations. We will be running events again following recommended Health guidance precautions.
See you soon at Beseda!
Beseda Committee


Česká škola Canberra přijímá přihlášky na
4. čtvrtletí 26/10 – 20/12 2020
Výuka probíhá na všech úrovních.

Přihláška – kurzy pro děti
Přihláška – kurzy pro dospělé

The Czech School of Canberra
is opening up enrolments for
TERM 4: 26/10 – 20/12 2020
Classes are running at all levels.

Enrolment for Children’s Classes
Enrolment for Adult’s Classes

Beseda

Beseda je Československo-Australská associace Canberry a okolí, Inc., Australie.

Hlavní náplní Besedy je pořádat či hostit kulturní, společenské a sportovní akce včetně Kurzů českého jazyka, s cílem oživit a zachovat český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a národní tradice České republiky a Slovenska.

Latest issue of Beseda Magazine

Beseda

Beseda is a Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc., Australia.

The Beseda’s main activity is to organise and host cultural, social and sporting activities, including Czech language classes, in an endeavour to revive and maintain the languages, cultural heritage and national traditions of the Czech Republic and Slovakia.

Read more: About us | Brief history | Contact | Where to find us | Facebook

Pravidelné akce / Regular events

Kurzy Češtiny

Kurzy češtiny pro děti od 1 roku až po dospělé, od začátečníků po pokročilé.

Podrobnější informace získáte na stránce: České školy Canberra.

4. čtvrtletí 26/10 – 22/12 2020
Výuka probíhá opět na všech úrovních.

Přihláška – kurzy pro děti
Přihláška – kurzy pro dospělé

Podporováno / Supported by

Czech Language Classes

Czech classes from ages 1 year to adult, from beginners and intermediate to advanced students.

For more info visit:
The Czech School of Canberra

TERM 4: 24/10 – 20/12 2020
Classes are running at all levels again.

Enrolment for Children’s Classes Enrolment for Adult’s Classes

Pondělní pivo

Každé třetí pondělí v měsíci od 18. do 22. hod.: přátelské česko-slovenské posezení u piva tentokrát v restauraci PJ O’Reilly’s (Canberra).

Příští setkání: 16.11.2020
Víc informací najdete na Facebook.

Czech Beer Mondays

Every third Monday of each month 6-10 pm: Have a friendly chat and practise your Czech or Slovak while having a beer this time in PJ O’Reilly’s (Canberra).

Next meeting: 16 Nov 2020. Find more details on Facebook.

Připravujeme / Upcoming events

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 30. 10.
od 18:30 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
On the Perch

Friday 30/10 2020 from 6:30 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Táborák

Sobota 7.11. 2020 od 16 hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Ambasáda ČR ve spolupráci s Besedou si vás dovoluje pozvat k Táboráku na oslavu Národního dne ČR a založení samostatného Československa.

Prosíme, přineste malé občerstvení a pokud můžete, dřevo na oheň! Pivo zajistí Ambasáda ČR.

Bonfire

Saturday 7/11 2020 from 4 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

The Embassy of the Czech Republic, in collaboration with Beseda cordially invites you to a bonfire to celebrate the National Day of the Czech Republic and the Foundation of an Independent Czechoslovakia.

Don’t forge to bring some food to share and some wood for the fire! Beer supplied by the Embassy of the Czech Republic. 

Valná hromada

Středa 25. 11. 2020 od 18:30 hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Wednesday 25/11 2020 from 6:30 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Mikulášská nadílka

Neděle 5. 12. 2020

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

St. Nicholas Day

Sunday 5/12 2020

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 9. 12. 2020 od 18. hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník Vánočního přátelského turnaje v ping-pongu pořádaný ve spolupráci s Ambasádou ČR. Všechny úrovně jsou vítány.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 9/12 2020 from 6 pm

The 3nd Xmas Table tennis tournament in cooperation with Czech Embassy. All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Proběhlé akce / Past events

Noc s Andersenem

Pátek 27.3. od 18. hod. až sobota 28. 3. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve spolupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihlásit dítě zde

S rozhodnutím Australské vlády ohledně uzavření škol od 24.3.2020 z důvodu opatření před šířením koronaviru přesouváme termín Noci s Andersenem z 27.3.2020 do odvolání.

The Night with Andersen

27 March 2020 at/from 6:00pm – 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjuction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child

Regarding the ACT Government decision that all schools will commence pupil-free days from Tuesday 24 March, our ‘Night with Andersen’ scheduled for Friday night, 27 March 2020 will be postponed until further notice.

Beseda 20 let

Květen 2020

Oslava 20ti letého výročí budovy Besedy s promítáním záznamů ze slavnostního otevření.

Občerstvení zajištěno.

Z důvodů koronaviru do odvolání PŘESUNUTO.

Beseda’s 20 Years Anniversary

March 2020

Celebration of 20st year anniversary of opening Beseda’s own building.

Light refreshment will be serverd.

POSPONED till further notice in response to coronavirus.

Zrušeno z důvodů koronaviru.

Oslavy Velikonoc

Neděle 5. 4. 2020

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího beránka! Každé dítě obdrží velikonoční balíček.

Canceled in response to coronavirus.

Easter Celebration

Sunday 5/4 2020

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter Take part in the best “Easter Ram” cake competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 13. 3. od 18. hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
ON THE PERCH

Friday 13/3 2020 from 6 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

DOTOČNÁ piva a bramboráky

Pátek 28. 2. 2020 od 18. hod.

Přijďte s námi oslavit úspěšný Multikuturní Festival pivem, bramboráky a zpěvem.
(Hudební nástroj s sebou, pokud máte.)

Pivo a bramboráky ZDARMA pro pomocníky na MCF, pro ostatní za mírný poplatek.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with Multicultural Festival this year.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Beer and potato pancakes FINISH OFF

Friday 28/2 2020 from 6 pm

Come and celebrate successful Multicultural festival with Czech beer, potato pancakes and music.
(Bring a musical instrument if you play one.)

FREE BEER AND PANCAKES for all MCF Volunteers. Small contribution expected from anyone else.

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 22. 2. 2020

I letos se klub Beseda zúčastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.

VELKÉ DÍKY VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku.

Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 22/2 2020

As in previous years, the Beseda association participateD in the Multicultural festival with it’s stall selling potato pancakes and Czech beer.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with preparations or at the stall at Multicultural Festival.

As always we’re going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 18. 12. 2019 od 18. hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník Vánočního přátelského turnaje v ping-pongu pořádaný ve spolupráci s Ambasádou ČR. Všechny úrovně jsou vítány.

Registrace hráčů je od 17:30 – 17:50 hod. Začátek 18. hod. přesně. Vstupné je zdarma.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 18/12 2019 from 6 pm

The 2nd Xmas Table tennis tournament in cooperation with Czech Embassy. All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Matches kick off at 6 pm sharp. Player registration is between 5:30 – 5:50 pm. Entry is free.

Muzicírování

Pátek 13. prosinec
od 19. hod.

Zveme všechny, co mají chuť si zazpívat a zahrát na večer společného muzicírování.

Kdo vlastníte hudební nástroj, vezměte ho s sebou.

Také si přineste malé občerstvení a něco k napití :).

Evening jam session

Friday 13/12 2019 from 7 pm

We invite everyone who wants to sing and play with us to an evening jam session.

Please bring your instruments and a plate to share.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 13. prosinec
od 18. hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
ON THE PERCH

Friday 13/12 2019 from 6 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Mikulášská nadílka

Neděle 8. prosinec 2019
od 10. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

St. Nicholas Day

Sunday 8/12 2019
from 10 am

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Beseda Chronicle

Jump to year: 20192018201720162015Archive 2005-14