Doprovodné akce a projekty

Additional Events and Projects

Milí rodiče, děti, studenti, přátelé školy a vůbec všichni podporovatelé české kultury a jazyka,

Krajanský klub Beseda jako jediná asociace v Canbeře a okolí  podporuje a organizuje kulturní, společenské, ale i vzdělávací akce s cílem oživit a šířit český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a tradice České republiky a Slovenska v Austrálii. Česká škola Canberra byla v rámci asociace Beseda založena r. 2008, od této doby se mohou všichni zájemci o studim českého a slovenského jazyka zúčastňovat nabízenych kurzů, školních projektů a nejrůznějších akcí a aktivit.

Sbližování dvou různých světů i světadílů a vytváření hrdosti na českou identitu je asi největším přínosem naší školy a můzeme se tak hrdě hlásit k podpoře výchovy kosmopolitních dětí, vyjimečné nové generace, tvořící most mezi Austrálií a Českou republikou. 

Česká komunita v Canbeře, i když je hlavní městem, není tak početná jako v jiných australských městech, a každá pomoc, aktivita či inspirace od vas je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme za vaši podporu!!!


Časopis Krajánek

Studenti České školy v Canbeře spolupracují s mezinárodním časopisem Krajánek, na jehož koncepci a obsahu se podílí krajané ze 17 států na pěti světadílech – odkaz na časopis Krajánek

Šimon- student České školy v Canbeře – v dotazníku časopisu Krajánek:


Pečení s dětmi

Sobota 18.3.2023, 11.-12.hod.

Přijďte si s dětmi vyzkoušet, jak se u nás v Besedě peče s profesionálním pekařem.

Těší se na Vás pan Ježek, pekař z Chifley. Kdo si u nác co upeče, to si také sní nebo odnese!

Vstup zdarma, počet je omezen. Přihlašte se zde.

Těšíme se na Vás.

Česká škola Canberra

The Czech School of Canberra presents

Baking with Kids

Saturday 18/3/2023, 11-12 pm

Bring your kids to Beseda and find out what it’s like to bake with a professional baker.

Mr Jezek, a baker from Chifley, is excited to help you bake some treats. Take them home or eat them on the spot!

Entry is free but spots are limited. Reserve your place HERE.

See you there!

The Czech School of Canberra


Letní tábor 2022

Víkend 9. – 11. 12. 2022
Merimbula Beach Holiday Resort

BESEDA pořádá víkendový letní dětský tábor plný nových vědomostí a zábavných aktivit na pláži.

Třídenní program nabídne zábavu, kdy si můžete rozvinout své jazykové i jiné dovednosti, sportovní soutěže s oceněním, malování triček, táborák se s klobásami a českými a slovenskými písničkami, diskotékou a možná i ZOO :-).

Víc informací a přihláška ZDE

More info and enrolment here

Summer Camp 2022

Weekend December 9-11 2022
Merimbula Beach Holiday Resort

BESEDA is organising a summer camp full of learning and fun activities at a beach

The three-day program will provide entertainment with many games where you can develop your language and other skills, sports competitions with awards, shirt painting, a bonfire with sausage sizzles and Czech and Slovak songs, a glow-in-the-dark disco, light refreshments, and maybe the ZOO :-).

More info and enrolment here

Jóga a meditace

Pátek 14.1. & 4.2. 22 od 18. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery (12-25 let) nabízí dvě lekce jógy a meditace vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Počet míst je omezen. Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & MEDITATION

Friday Jan 14 & Feb 4 22 from 6 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick. 

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two yoga & meditation workshops for young Canberrans aged 12-25 run by Odona, a certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. FREE event – Register via Eventbrite.

Teen Circle 2021 Series

6 setkání: 1.8.-12.12. 2021 od 12. hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Série 6-ti informativních, zábavných a inspirativních workshopů pro dospívající dívky.

Cílem je podpořit a obohatit naše dospívající dívky novými technikami, rituály a znalostmi, které jim pomohou během nelehké cesty dospívání objevit jejich ženskou energii, vnímat, co jim říká jejich tělo a vše krásné s tím spojené. Program podporuje také navázání kontaktů s ostatními a sdílení nápadů i pocitů. Každou aktivitu vede odborník v dané oblasti.

Registerace na Eventbrite
vstup ZDARMA, jednorázový administravitní poplatek $10


* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss přesunuty na únor 2022 z důvodů lock-downu 2021

Register on Eventbrite
FREE ENTRY, one-off 10$ admin fee

01 AUGUST – Opening circle – Meditation for Everyday and Essential Oils with Odona Farska

31 OCTOBER – Takewondo and Self Defence with Sharon Canning

21 NOVEMBER – Naturopathy and Herbalism, Periods and Nutrition with Renae Scott

19 DECEMBER – Christmas Teen Circle Yoga, Meditation and Essential Oils

13 FEBRUARY – Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and Sexuality and Consent with Kathryn Moss

Teen Circle 2021 Series

6 Sessions: Aug 1 – Dec 12 2021 from 12 pm (noon)
LOCATION: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

A series of informative, fun and inspiring workshops for teenage girls, consisting of six practical sessions, held once a month.

The aim of the Teen Circle is to support our teenage girls with techniques and knowledge to help empower them as they navigate their teenage years. The programme also promotes strengthening connections with others and sharing of ideas and feelings. Each session is led by an expert in the particular field.

Register on Eventbrite
FREE ENTRY, one-off 10$ admin fee


* Women’s Health and Skin Care with Dr Tereza Prouza and * Sexuality and Consent with Kathryn Moss rescheduled for Feb 2022 due to 2021 lock-down

Česko-Slovenský letní tábor Besedy

Víkend 19.-21.11.2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

Víkendová letní škola u moře plná zábavy a her pro naše studenty češtiny a slovenštiny. Během tábora budou probíhat lekce českého a slovenského jazyka na téma “Cestování po hradech a zámcích Československa“.

Podrobné informace najdete zde.

Beseda’s Czech-Slovak Summer Camp

Friday 19 – Sunday 21 Nov 2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

The weekend summer school full of learning and fun activities for our Czech and Slovak students at a beach location. The camp will be filled with with Czech and Slovak Language lessons centred around a camp theme of “Travelling around Czechoslovakian castles and châteaux”

Find more info here

Dar do školní knihovny

Česká škola Canberra děkuje tímto panu Michalu Vaněčkovi za úžasnou dětskou knihu Putování labyrintem světa, včetně věnovaní, jíž je sám autorem. Snové ilustrace doplnila pani Lenka Kurovská.
Putování labyrintem světa volně vychází z Komenského děl jako z inspirace, na níž je vystavěn dobrodružný příběh pro děti a mládež. Předlohou knihy přímo byla dvě díla Jana Amose Komenského, Labyrint světa a ráj srdce, druhou předlohou bylo dílo Regulae vitae.

Na Zemi přilétá cestovatel z jiné planety s úkolem prozkoumat náš svět. Postupem času zjišťuje, že náš svět se od dob Komenského do současnosti vlastně vůbec nezměnil.

Případně odkazy na weby autora a ilustrátorky:
www.vanecek.org
www.mythia.cz

The gift for the school library

The Czech School of Canberra would like to thank Michal Vaněček for his wonderful children’s book Wandering through the Labyrinth of the World, including the dedication of which he is the author. The dream illustrations were supplemented by Mrs. Lenka Kurovská.
The Wandering through the Labyrinth of the World is loosely based on Comenius’ works as an inspiration on which an adventure story for children and young people is built. The book was directly based on two works by Jan Amos Comenius, The Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, the second was on Regulae vitae.

A traveler from another planet arrives on Earth to explore our world. Over time, he discovers that our world has not really changed at all since Comenius.

Alternatively, links to the author’s and illustrator’s websites:
www.vanecek.org
www.mythia.cz

Jóga a umění

Pátek 23.4. & 30.4. od 16. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery nabízí dvě lekce jógy a umění vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & ART

Friday 23/4 & 30/4 from 4 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two yoga & art workshops for young Canberrans run by Odona, certified yoga teacher and
the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Ping-pongový turnaj

Středa 28.4. od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na pingpongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Ping Pong Tournament

Wed 28/4 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week BESEDA invites you for a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.


Lidice – mezinárodní výtvarná soutěž 2021

V letošním roce se naši žáci poprvé účastní 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice založene v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty , a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
Soutěže se každoročne účastní více než 25 000 výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70-80 států světa.
Tématem pro tento rok byl ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE, a tak děti ve svém volném čase stvořily několik úžasných výtvarných kreseb, maleb i koláží.
Česká škola Canberra vás bude informovat, zda vyhrajeme, konkurence z celého sveta je ohromná, ale i účast je krásná!!
Všem zúčastněným dětem tímto moc děkujeme!!

Lidice – international art competition 2021

This year, for the first time, our students participate in the 49th International Children’s Art Exhibition Lidice, founded in 1967 to honor the memory of children victims from the Czech village of Lidice, murdered by the German Nazis, and all other children who died in the war.
Every year, more than 25,000 art works, not only from the Czech and Slovak Republics, but also from other 70-80 countries, take part in the competition. The theme for this year is ROBOT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
Our students created several amazing art drawings, paintings and collages in their free time. The Czech School of Canberra will inform you if we will win, the competition from all over the world is large, but the participation is also amazing!!
Thank you very much to all our participating children !! You are champions!


Noc s Andersenem

Pátek 18.12. od 18. hod. až sobota 19.12. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve s polupráci s Besedou pořádala večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Podrobné informace – klikněte zde

The Night with Andersen

18th Dec 2020 at/from 6 pm – 19th Dec 8 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda organised a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjunction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

For details click here

Milé Andersenky, milí Anderseni, vážení a milí přátelé nočního čtení, hraní a nocování,

čas letí jako bláznivý, covidová situace se nelepší a nelepší, přesto naše Noc s Andersenem nakonec v náhradním termínu 19.12. 2020 proběhla

Tentokrát výhradně v klučičím osazení, kdy mimo čtení, her a kvízů jsme se také věnovali vědeckým pokusům. K prodloužené noci patřila i pohádka Frozen/Ledové království inspirovaná právě Hansem Christianem Andersenem a jeho Sněhovou královnou. 

Čas sněhu, fantazie a ledu byl podpořen úžasnou pizzou k večeři, přesně tak, jak je zvykem v letních prázdninových dnech v Austrálii.

Tešíme se na pokračování!!!

Neil a Daniela


Nové učebnice a pomůcky

Žádné učení by se bez kvalitních podkladů neobešlo, a tak i Česká skola Canberra za přispění VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY přikoupila učebnice, vzdělávací hry a didaktické pomůcky pro kvalitnější vzdělání svých žáků. Veškeré tyto materiály jsou nedílnou součástí výuky naší školy, a pomáhají tak prohlubovat nejen znalosti českého jazyka, ale i vědomosti na úrovni nejen lexikální, gramatické, ale i komunikační.

Živá abeceda, Nová škola, Fraus, Hravá čeština Taktik a další.. je to rébus? Ne, to jen Česka škola Canberra obohatila o nové tituly učebnic a studijních materiálů pro dětské i dospělé studenty svůj rozmanitý repertoár.

Škola hrou je heslo, kterým se u nás řídíme a kniha je základ školy i vzdělání!


Originální komiksová putovní výstava

Komenský v komiksu

17. 11. 2020 – 31.1.2021

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.11.2020 při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodního dne studenů.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou sobotu 11.-14.hod. od 21.11.20 do 19.12.21 K návštěvě v ostatní dny a letní prázdniny do 31.1.2021 je nutné se předem objednat na: Česká škola.

All English speaking partners and friends are welcome. Descriptions for Exhibition panels are also available in English.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Original comics exhibition

Komenský in comics

17/11 2020 – 31/1 2021

THE GRAND OPENING
17/11/20 at the simultaneous anniversary of the Battle for Freedom and Democracy and International Students Day

OPENING HOURS
Every Saturday 11-2 pm from the 21/11 to 19/12/2020. Visitation on other days and during the summer holidays till 31/1/21 must be arranged prior at: Czech School


Svatá Ludmila 1100 let

Naši studenti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our students cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.