Doprovodné akce a projekty

Additional Events and Projects

Milí rodiče, děti, studenti, přátelé školy a vůbec všichni podporovatelé české kultury a jazyka,

Krajanský klub Beseda jako jediná asociace v Canbeře a okolí  podporuje a organizuje kulturní, společenské, ale i vzdělávací akce s cílem oživit a šířit český a slovenský jazyk, kulturní dědictví a tradice České republiky a Slovenska v Austrálii. Česká škola Canberra byla v rámci asociace Beseda založena r. 2008, od této doby se mohou všichni zájemci o studim českého a slovenského jazyka zúčastňovat nabízenych kurzů, školních projektů a nejrůznějších akcí a aktivit.

Sbližování dvou různých světů i světadílů a vytváření hrdosti na českou identitu je asi největším přínosem naší školy a můzeme se tak hrdě hlásit k podpoře výchovy kosmopolitních dětí, vyjimečné nové generace, tvořící most mezi Austrálií a Českou republikou. 

Česká komunita v Canbeře, i když je hlavní městem, není tak početná jako v jiných australských městech, a každá pomoc, aktivita či inspirace od vas je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme za vaši podporu!!!


Časopis Krajánek

Studenti České školy v Canbeře spolupracují s mezinárodním časopisem Krajánek, na jehož koncepci a obsahu se podílí krajané ze 17 států na pěti světadílech.

Odkaz na časopis Krajánek

Adam, Eliška, Honza, Šimon a Jakub z naší Czech School of Canberra napsali a vlastními kresbami doprovodili pokračování příběhu o strašidýlku Černoočkovi, víle Pampelišce a žabáčcích. Jejich příspěvek Velká narozeninová oslava najdete zde na straně 22-23 (Krajánek vydání – duben 2021):

Vaříme s Krajánkem – vydání březen 2021

Česká škola Canberra spolupracuje již nějaký ten pátek s mezinárodním časopisem Krajánek, a tak vydání časopisu v březnu bude věnováno Austrálii.
Sekce Putování za chutěmi, se dostala pod patronát České školy v Canbeře, a tak jsme během letních prázdnin trochu vařili něco opravdu klasického, ikonu australské kuchyně – australský masový koláč neboli Aussie meat pie.

Prečtěte si určitě březnové číslo!!!
Vaše Česká škola Canberra


Jóga a umění

Pátek 23.4. & 30.4. od 16. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery nabízí dvě lekce jógy a umění vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & ART

Friday 23/4 & 30/4 from 4 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two
yoga & art workshops for young Canberrans run by Odona, certified yoga teacher and
the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Ping-pongový turnaj

Středa 28.4. od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na pingpongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Ping Pong Tournament

Wed 28/4 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week BESEDA invites you for a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.


Lidice – mezinárodní výtvarná soutěž 2021

V letošním roce se naši žáci poprvé účastní 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice založene v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty , a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
Soutěže se každoročne účastní více než 25 000 výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70-80 států světa.
Tématem pro tento rok byl ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE, a tak děti ve svém volném čase stvořily několik úžasných výtvarných kreseb, maleb i koláží.
Česká škola Canberra vás bude informovat, zda vyhrajeme, konkurence z celého sveta je ohromná, ale i účast je krásná!!
Všem zúčastněným dětem tímto moc děkujeme!!

Lidice – international art competition 2021

This year, for the first time, our students participate in the 49th International Children’s Art Exhibition Lidice, founded in 1967 to honor the memory of children victims from the Czech village of Lidice, murdered by the German Nazis, and all other children who died in the war.
Every year, more than 25,000 art works, not only from the Czech and Slovak Republics, but also from other 70-80 countries, take part in the competition. The theme for this year is ROBOT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
Our students created several amazing art drawings, paintings and collages in their free time. The Czech School of Canberra will inform you if we will win, the competition from all over the world is large, but the participation is also amazing!!
Thank you very much to all our participating children !! You are champions!


Noc s Andersenem

Pátek 18.12. od 18. hod. až sobota 19.12. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve s polupráci s Besedou pořádala večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Podrobné informace – klikněte zde

The Night with Andersen

18th Dec 2020 at/from 6 pm – 19th Dec 8 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda organised a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjunction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

For details click here

Milé Andersenky, milí Anderseni, vážení a milí přátelé nočního čtení, hraní a nocování,

čas letí jako bláznivý, covidová situace se nelepší a nelepší, přesto naše Noc s Andersenem nakonec v náhradním termínu 19.12. 2020 proběhla

Tentokrát výhradně v klučičím osazení, kdy mimo čtení, her a kvízů jsme se také věnovali vědeckým pokusům. K prodloužené noci patřila i pohádka Frozen/Ledové království inspirovaná právě Hansem Christianem Andersenem a jeho Sněhovou královnou. 

Čas sněhu, fantazie a ledu byl podpořen úžasnou pizzou k večeři, přesně tak, jak je zvykem v letních prázdninových dnech v Austrálii.

Tešíme se na pokračování!!!

Neil a Daniela


Nové učebnice a pomůcky

Žádné učení by se bez kvalitních podkladů neobešlo, a tak i Česká skola Canberra za přispění VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY přikoupila učebnice, vzdělávací hry a didaktické pomůcky pro kvalitnější vzdělání svých žáků. Veškeré tyto materiály jsou nedílnou součástí výuky naší školy, a pomáhají tak prohlubovat nejen znalosti českého jazyka, ale i vědomosti na úrovni nejen lexikální, gramatické, ale i komunikační.

Živá abeceda, Nová škola, Fraus, Hravá čeština Taktik a další.. je to rébus? Ne, to jen Česka škola Canberra obohatila o nové tituly učebnic a studijních materiálů pro dětské i dospělé studenty svůj rozmanitý repertoár.

Škola hrou je heslo, kterým se u nás řídíme a kniha je základ školy i vzdělání!


Originální komiksová putovní výstava

Komenský v komiksu

17. 11. 2020 – 31.1.2021

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.11.2020 při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodního dne studenů.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou sobotu 11.-14.hod. od 21.11.20 do 19.12.21 K návštěvě v ostatní dny a letní prázdniny do 31.1.2021 je nutné se předem objednat na: Česká škola.

All English speaking partners and friends are welcome. Descriptions for Exhibition panels are also available in English.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Original comics exhibition

Komenský in comics

17/11 2020 – 31/1 2021

THE GRAND OPENING
17/11/20 at the simultaneous anniversary of the Battle for Freedom and Democracy and International Students Day

OPENING HOURS
Every Saturday 11-2 pm from the 21/11 to 19/12/2020. Visitation on other days and during the summer holidays till 31/1/21 must be arranged prior at: Czech School


Svatá Ludmila 1100 let

Naši studenti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our students cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.