Česká škola pro děti

2. čtvrtletí: 2.5. –  4.7.2020: 10 vyučovacích hodin


Dear student, I hope you have all had a wonderful break and that you all managed to relax during Easter and autumn school holidays! We are now delivering our classes via Skype platform.  It is a challenging term in the online world! We offer two courses for young students. A minimum of two 2 enrolled students is required for the course to run.
Thank you.
Daniela, Training, Education and Events Coordinator 

Z důvodu opatření před šířením koronaviru se lekce pro předškoláky a mladší školáky do odvolání ruší, starší školáci pokračují s lekcemi na Skypu.

During coronavirus situation, our Preschool and beginner Czech lessons have been cancelled but intermediate students classes are being held on the Skype platform.

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool

Z důvodu opatření před šířením koronaviru se do odvolání lekce pro PŘEDŠKOLÁKY RUŠÍ!

 • věk dětí: 1-4 let
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva)

Mladší školáci / Primary Plus

Z důvodu opatření před šířením koronaviru se do odvolání lekce pro MLADŠÍ ŽÁKY RUŠÍ!

 • věk dětí: 4-7 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Starší školáci v ČJ / Secondary Plus in CZE

Z důvodu opatření před šířením koronaviru do odvolání lekce pro STARŠÍ ŠKOLÁKY PROBÍHAJÍ ON-LINE!

 • Sobota 11 – 12:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela Wadey
 • věk žáků: 8-16 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2020 téma Svatá Ludmila 1100 let
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Starší školáci v angličtině / Secondary Plus in ENG

Z důvodu opatření před šířením koronaviru do odvolání lekce pro STARŠÍ ŠKOLÁKY V ANGL. PROBÍHAJÍ ON-LINE!

 • Sobota 12:30 – 14 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela Wadey
 • věk žáků: 8-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.