Česká škola pro děti

Oznámení / Statement 

Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East, NSW 2620

TERM 1: 6. 2. – 1. 4. 2023 (8 lessons)

Vážení studenti s rodinami,

doufám, že si užíváte letních dní i konce prázdniny, a zároveň se nemůžete dočkat hodin češtiny, kdy opět představíme lekce od úrovně začátečníků, po velmi pokročilé, až po profesionální konverzace s rodilým mluvčím zábavnou formou, jak učit tento náročný jazyk našich předků!
Těšíme se na 1. čtvrtletí  v roce 2023, které začne 6. února, potrvá do 1. dubna 2023, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!
Sobotní dětské lekce budou obohaceny o hodinu pečení s profesionálním pekařem. 

Škola se bude spolupodílet i na oslavách Velikonoc, táboráku a čarodejnicích, které jsou plánovány na 1. a 29. dubna 2023.

Detaily ke škole budou zaslány emailem a zároveň jsou zveřejněny na našem webu.
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

I hope you have enjoyed the summer and the last days of the school holidays, and I am sure that at the same time, you can’t wait for the Czech lessons to start. We will again introduce our classes to beginners, advanced or professional conversation levels with a native speaker in an entertaining way to teach this difficult language of our ancestors!

We look forward to seeing you this Term 1 2023, which will start on February 6th and run until April 1, 2023, when we are happy to welcome back our regular and new students!

One of Saturday’s children’s lessons will be enriched by a lesson on baking with a professional baker. 

The school will also participate in Easter, Bonfire and Witches’ night celebrations, which are planned for April 1 and 29, 2023.

Details about the school will be sent by email and are also published on our website.

If you have any questions, do not hesitate to contact me!

See you all soon,
Daniela

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook


Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 0-5 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 4. čtvrtletí: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 1. čtvrtletí: 140 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$160.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$140.00

Buy now

Mladší školáci – Čeština jako druhý jazyk / Junior Age Students – Czech as a second language

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-10 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • dle jazykové úrovně dětí otevřen kurz Čeština jako druhý jazyk, pro děti s velmi malou znalostí českého jazyka
 • vybudovaní  základů češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR
 • témata jako rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 1. čtvrtletí: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 1. čtvrtletí: 140 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$160.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$140.00

Buy now

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2023 téma Svatá Ludmila a České báje a pověsti
 • čtení s porozuměním a ověření pochopení textu pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné edukativní metody
 • znalosti ohledně vybraných slovních druhů a určovaní mluvnické kategorie
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD
  (celkem za 1. čtvrtletí: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 1. čtvrtletí: 180 AUD)
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$180.00

Buy now

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • studenti se učí základní česká specifika čtení a psaní, aby byli schopni přečíst jednoduchý text a pracovat s ním
 • studenti za pomoci edukativních materiálů pracují na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice, zajímavosti a aktuality
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
  (celkem za 1. čtvrtletí: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 1. čtvrtletí: 180 AUD)
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$180.00

Buy now

Payment details

The price is for the whole Term, no matter if you are absent.

Please, pay for the whole course at the beginning of the new term.

Beseda Czechoslovak Australian Association of Canberra
Bsb: 062-908
Acc: 00800218
Description: Name + Class

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.