Česká škola pro děti

Oznámení / Statement 

Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East, NSW 2620

TERM 2: May 6 – July 7, 2024

 • 8 lessons (the lesson on 1 June is cancelled due to the Children’s Day event)

Vážení studenti s rodinami,

těšíme se na Vás ve 2. čtvrtletí v roce 2024, které začíná 6. května a potrvá do 7. července 2024, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!

Opět představíme lekce od úrovně začátečníků po pokročilé, včetně profesionální konverzace s rodilým mluvčím, kdy vas zábavnou formou provedeme, jak se naučit tento náročný jazyk našich předků!

Budeme rádi, pokud se rozhodnete s námi posílit své jazykové dovednosti. Náš cíl je nejen poskytnout jazykové dovednosti, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítít motivováni na každým kroku své jazykové cesty.

V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

We look forward to seeing you in Term 2 of 2024, starting on 6 May and concluding on 7 July 2024. During this time, we’ll be delighted to welcome both our regular and new students!

Czech School of Canberra offers lessons from beginner to advanced, including a professional conversation with a native Czech speaker. We promise it will be an enjoyable way to learn this challenging language of our ancestors!

We would be thrilled if you decide to strengthen your language skills with us. Our goal is to improve language knowledge and create an environment where you feel motivated at every stage and step of your language journey.

Please feel free to reach out if you have any questions!
Daniela

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook


Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela / Michaela
 • věk dětí: 0-5 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: $20 za lekci
 • cena za druhé dítě (10% sleva): $18 za lekci
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$160.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$144.00

Buy now

Mladší školáci – Čeština jako druhý jazyk / Junior Age Students – Czech as a second language

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela / Michaela
 • věk dětí: 5-10 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • dle jazykové úrovně dětí otevřen kurz Čeština jako druhý jazyk, pro děti s velmi malou znalostí českého jazyka
 • vybudovaní  základů češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR
 • témata jako rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 
 • cena za první dítě: $20 za lekci
 • cena za druhé dítě (10% sleva): $18 za lekci
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$160.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$144.00

Buy now

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela / Michaela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2023 téma Svatá Ludmila a České báje a pověsti
 • čtení s porozuměním a ověření pochopení textu pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné edukativní metody
 • znalosti ohledně vybraných slovních druhů a určovaní mluvnické kategorie
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: $25 za lekci
 • cena za druhé dítě (10% sleva): $22.50 za lekci
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$180.00

Buy now

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela / Michaela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • studenti se učí základní česká specifika čtení a psaní, aby byli schopni přečíst jednoduchý text a pracovat s ním
 • studenti za pomoci edukativních materiálů pracují na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice, zajímavosti a aktuality
 • cena za první dítě: $25 za lekci
 • cena za druhé dítě (10% sleva): $22.50 za lekci
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$180.00

Buy now

Payment details

The price is for the whole Term, no matter if you are absent.

Please, pay for the whole course at the beginning of the new term.

Beseda Czechoslovak Australian Association of Canberra
Bsb: 062-908
Acc: 00800218
Description: Name + Class

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.