Česká škola pro děti

1. čtvrtletí: 6.2. –  27.3.2021: 8 vyučovacích hodin

Přivítání v 1. čtvrtletí 2021 

Drazí studenti a vaše rodiny!

s velkou radostí vás vítáme zpět do nového školního roku naší České skoly v Canbeře.

Jak děti, tak i dospělí studenti mohou opět objevovat krásy češtiny, její specifické gramatické nuance, záludnosti české historie, bohatost kultury, tradic i zvyků.

Věříme, že jste všichni prožili a prožíváte krásné prosluněné dny a nabíráte  sílu k novému vzdělávání a dalším aktivitám pořádaným Besedou, které, jak doufáme, zaujmou děti i dospělé.

Předešlý rok byl poněkud hektický, velmi specifický a náročný od neuvěřitelných požarů po pandemii COVID, která nám zabránila se vidět s našimi milými a blízkými v Čechách.

Doufejme, že tento rok bude jiný!

Přejeme nám všem úspěšný a v pohodě prožitý nový rok 2021.

Brzy na shledanou,

Daniela, Aneta a Lucka, vaše učitelky


Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East NSW 2620

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota 11:30 – 12:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Lucie
 • věk dětí: 0-3 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 144 AUD)

Mladší školáci / Junior Age Students

 • Sobota 10:30 – 11:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-9 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 144 AUD)

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota 11:30 – 13 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2020 téma Svatá Ludmila 1100 let
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD (celkem za 1. čtvrtlení: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 180 AUD)

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota 13 – 14:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 180 AUD)

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.