Česká škola pro děti

Oznámení / Statement 

Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East, NSW 2620

TERM 4: October 9 – December 16, 2023

Vážení studenti s rodinami,

těšíme se na Vás ve 4. čtvrtletí  v roce 2023, které začíná 9. října a potrvá do 16. prosince 2023, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!
Ve 4. čtvrtletí opět představíme lekce od úrovně začátečníků, po pokročilé, až po profesionální konverzaci s rodilým mluvčím zábavnou formou, jak učit tento náročný jazyk našich předků!

Sobotní dětské lekce budou obohaceny o návštěvu ZOO a galerie. 

Škola se bude spolupodílet i na setkání s Mikulášem, čertem a anděly 3. prosince 2023 maňáskovém dětském představení Kde spí motýli, které je plánováno na 5. listopad 2023.

Detaily ke škole budou zaslány emailem a zároveň jsou zveřejněny na našem webu.
V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit!
S pozdravem
Daniela

Dear students with families,

We look forward to seeing you this Term 4 2023, which will start on October 9th and run until December 16th, 2023, when we are happy to welcome back our regular and new students!

We will again introduce our classes to beginners, advanced or professional conversation levels with a native speaker in an entertaining way to teach this difficult language of our ancestors!

Saturday’s children’s lessons will be enriched by ZOO and gallery visits. 

The school will also participate in the St. Nicholas celebration planned on December 3rd, or a puppet show Where Butterflies Sleep on October 5th, 2023.

If you have any questions, do not hesitate to contact me!

See you all soon,
Daniela

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook


Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 0-5 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 4. čtvrtletí: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 4. čtvrtletí: 180 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$180.00

Buy now

Mladší školáci – Čeština jako druhý jazyk / Junior Age Students – Czech as a second language

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-10 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • dle jazykové úrovně dětí otevřen kurz Čeština jako druhý jazyk, pro děti s velmi malou znalostí českého jazyka
 • vybudovaní  základů češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR
 • témata jako rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 4. čtvrtletí: 100 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 4. čtvrtletí: 180 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$200.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$180.00

Buy now

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2023 téma Svatá Ludmila a České báje a pověsti
 • čtení s porozuměním a ověření pochopení textu pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné edukativní metody
 • znalosti ohledně vybraných slovních druhů a určovaní mluvnické kategorie
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD
  (celkem za 4. čtvrtletí: 250 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 4. čtvrtletí: 225 AUD)
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$250.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$225.00

Buy now

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • studenti se učí základní česká specifika čtení a psaní, aby byli schopni přečíst jednoduchý text a pracovat s ním
 • studenti za pomoci edukativních materiálů pracují na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice, zajímavosti a aktuality
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
  (celkem za 4. čtvrtletí: 250 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 4. čtvrtletí: 225 AUD)
Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes for Intermediate Student in CZK / ENG

$250.00

Buy now
Czech School Classes - Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

Czech School Classes – Sibling Discounted Price for Intermediate Student in CZK / ENG

$225.00

Buy now

Payment details

The price is for the whole Term, no matter if you are absent.

Please, pay for the whole course at the beginning of the new term.

Beseda Czechoslovak Australian Association of Canberra
Bsb: 062-908
Acc: 00800218
Description: Name + Class

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.