Česká škola pro děti

Oznámení / Statement 

TERM 3 Cancelled – See you in TERM 4

Vážení studenti s rodinami,
doufám, že si užíváte příjemný začátek zimních prázdnin!
Vzhledem k tomu, že se vracíme ke starým zvykům, je čas navštívit naši rodnou zem a procvičit si české jazykové dovednosti na místě činu. Z tohoto důvodu je zrušeno 3. čtvrtletí.
Těšíme se na 4. čtvrtletí, které začne 17. října 2022, kdy rádi přivítáme zpět naše stálé i nové studenty!

S pozdravem
Daniela

Dear students and families,
I hope you have all had a pleasant start to your Winter holidays!
Since we are returning to old habits, it is time to visit our native land and practice our Czech language skills there. For this reason, Term 3 classes have been cancelled.
We are looking forward to the Term 4, which will begin on 17th October 2022, when we will be happy to welcome back our regular and new students!
Sincerely,
Daniela


Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East NSW 2620

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 0-5 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 2. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 2. čtvrtlení: 162 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$180.00

Buy now
Czech School Classes Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$162.00

Pay now

Mladší školáci – Čeština jako druhý jazyk / Junior Age Students – Czech as a second language

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-10 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • dle jazykové úrovně dětí otevřen kurz Čeština jako druhý jazyk, pro děti s velmi malou znalostí českého jazyka
 • vybudovaní  základů češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR
 • témata jako rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
  (celkem za 2. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 2. čtvrtlení: 162 AUD)
Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$180.00

Buy now
Czech School Classes Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

Czech School Classes Sibling Discounted Price for Preschool / Kindy and Junior Age Student

$162.00

Pay now

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2021 téma Svatá Ludmila a České báje a pověsti
 • čtení s porozuměním a ověření pochopení textu pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné edukativní metody
 • znalosti ohledně vybraných slovních druhů a určovaní mluvnické kategorie
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD
  (celkem za 2. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 2. čtvrtlení: 203 AUD)
Czech Classes Intermediate Student in CZ / ENG

Czech Classes Intermediate Student in CZ / ENG

$225.00

Pay now
Czech Classes Sibling Discounted Price Intermediate Student in CZ / ENG

Czech Classes Sibling Discounted Price Intermediate Student in CZ / ENG

$203.00

Pay now

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota: časy budou upřesněny dle dohody a počtu žáků (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • studenti se učí základní česká specifika čtení a psaní, aby byli schopni přečíst jednoduchý text a pracovat s ním
 • studenti za pomoci edukativních materiálů pracují na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice, zajímavosti a aktuality
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
  (celkem za 2. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci
  (10% sleva – celkem za 2. čtvrtlení: 203 AUD)
Czech Classes Intermediate Student in CZ / ENG

Czech Classes Intermediate Student in CZ / ENG

$225.00

Pay now
Czech Classes Sibling Discounted Price Intermediate Student in CZ / ENG

Czech Classes Sibling Discounted Price Intermediate Student in CZ / ENG

$203.00

Pay now

Payment details

The price is for the whole Term, no matter if you are absent.

Please, pay the whole course at the beginning of the new term.

Beseda Czechoslovak Australian Association of Canberra
Bsb: 062-908
Acc: 00800218
Description: Name + Class

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.