Česká škola pro děti

4. čtvrtletí: 26. 10. –  20. 12. 2020: 8 vyučovacích hodin

Přivítání ve 4. čtvrtletí 2020 

Drazí studenti a vaše rodiny!

s velkou radostí vás vítáme zpět do 4. čtvrtletí naší České skoly v Canbeře, která byla dočasně uzavřena během CORONA pandemie, kdy jsme my všichni byli nuceni prožít nějaký čas bez známých tváří uzavřeni doma a lekce byly vedeny přes online Skype platformu. Jsme ale zpět a těšíme se vás všechny v našem milém klubu Beseda.

Jak děti, tak i dospělí studenti mohou opět objevovat krásy češtiny, její specifické gramatiky, české historie, kultury, tradic i zvyků. Naše neobvyklá cesta online digitálním učebním prostředím byla určitě zajímavá jako nová zkušenost a rádi bychom, pokud byste se s námi mohli o ni podělit, zda by mohla přinést i nove nápady a inspirace do klasických hodin. Vše špatné pro něco dobré, jak tvrdí klasik!

Užívejte zimních prazdnin a doufejme, že se s vámi všemi setkáme na viděnou při konání českých lekcí! Nezapomínáme ani na zdravotně bezpečtnostní standardy, kterými se řídíme.

Brzy na shledanou,

Daniela a Lucka, vaše učitelky


Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East NSW 2620

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota 11 – 12 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Lucie
 • věk dětí: 0-3 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 4. čtvrtlení: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 4. čtvrtlení: 144 AUD)

Mladší školáci / Junior Age Students

 • Sobota 11 – 12 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-9 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 4. čtvrtlení: 160 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 4. čtvrtlení: 144 AUD)

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota 11 – 12:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2020 téma Svatá Ludmila 1100 let
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD (celkem za 4. čtvrtlení: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 3. čtvrtlení: 180 AUD)

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota 12:30 – 14 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci (celkem za 4. čtvrtlení: 200 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 4. čtvrtlení: 180 AUD)

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.