Česká škola pro děti ve 3. čtvrtletí nevyučuje
první hodina bude 19.10.2019

Zprávy ze 2. čtvrtletí

Prázdniny jsou v plném proudu a já věřím, že si je všichni plnými doušky užíváte. Chtěla bych všem dětem moc a moc poděkovat za skvělou práci a nasazení, se kterým se vrhly do druhého termu. Rodičům bych ráda poděkovala za výdrž, se kterou nám děti do školičky stále vozí. Také že podporují své děti a stále je doma motivují, že naučit se plynně mluvit dvěma jazyky stojí za výdrž a píli.

Je neuvěřitelné, kolik se toho děti za tak krátký čas naučily. Dovolte mi stručně shrnout, kolik se toho naši čeští školáci v Termu 2 naučili. Tento term se české škole podařilo otevřít nový kurz pro malé školáky (žáky 6-7 let). Paní učitelka Daniela své hodiny rozdělila do několika bloků. Aby udržela pozornost dětí po celou dobu výuky, její hodiny se sestávají z výtvarné, pohybové, hudební výchovy a neméně důležité části jazykové a literární, kde děti prochází průřezovými tématy, jako například barvy, tvary, počítání, moje rodina, kamarádi a cestování.

Se staršími česky mluvícími studenty jsme hodiny rozdělili na gramatickou část, kde se žáci zaměřili především na samostatné psaní dopisu, nácvik psaní diktátů a pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Druhou část hodiny studenti věnovali projektu, kde měli na konci termu sami prezentovat, jak by v Čechách trávili 3-4 dny dovolené. Žáci vypracovali itinerář a bravurně odprezentovali své projekty.

S anglicky mluvícími nejstaršími studenty jsme se zaměřili na slovesa „být, mít a chtít“ na zápor a tvorbu otázky, rovněž na přídavná jména a slova opačného významu a také si studenti rozšířili svoji slovní zásobu o témata, jako například moje tělo, profese nebo ovoce a zelenina a naučili se tvořit krátké věty v českém jazyce.

Co nás čeká dál

Jelikož nám teď všichni učitelé a pár dětí odjíždí na léto do Čech nebo je naopak čekají návštěvy prarodičů z Čech, bohužel školičku pro děti budeme muset v Termu 3 uzavřít. Na přelomu září a října děti čekají další prázdniny v australské škole, sejdeme se tedy zpátky až v říjnu po prázdninách. Term 4 bychom tak měli otevřít, až 19.10.

Na co se těšit

Plány na jaro jsou veliké. Ještě nic není definitivně jisté, ale vypadá to, že se nám vrátí zpátky paní učitelka Katka Mikulová. Rádi bychom otevřeli novou třídu pro malé české předškoláky a velkou novinou by mělo být rozšíření české školy o slovenskou část. Dalším z cílů je uspořádat víkendový tábor pro české a slovenské děti. Plánů je hodně, tak uvidíme, které se nám podaří uskutečnit.

Všem přeji pohodové prázdniny a dětem pořádné prázdninové dobrodružství.
Ilona Kašpárková

Contact School