Česká škola pro děti

2. čtvrtletí: 1.5. –  26.6.2021: 9 vyučovacích hodin

Přivítání ve 2. čtvrtletí 2021 

Drazí studenti a vaše rodiny!

vítejte  zpět po velikonočních prázdninách do naší České školy v Canbeře, která vám připravuje bohatý program a nabité hodiny, jak  objevovat krásy češtiny, její specifické gramatické nuance, seznámit se se záludnostmi české historie, kulturou včetně tradic a zvyků.

Věříme, že jste všichni prožili a prožíváte krásné prosluněné dny a nabíráte  sílu k novému vzdělávání a dalším aktivitám pořádaných Besedou, které, jak doufáme, zaujmou vás i vaše rodiče. Ať  už  se jedná o plánované kurzy vaření, pinpongové turnaje, Dětský den, Reconciliation (Den usmíření) den, zúčastnění se mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2021, přespání v našem klubu v rámci projektu Noc s Andresenem, Pálení čarodejnic či psaní článků pro mezinárodní časopis Krajánek, kde jsme byli jiz úspěšní v sekci  Putování za chutěmi či představení naší výstavy Komenský v Komiksu, která od nás putovala do Sydney a pak k dalším krajanským školám v Austrálii

V naší České škole v Canbeře věříme, ze vzdělání je klíč k odemykání mnoha dveří.

Děti, studenti jsou pro nás inspirací, jak přicházet na stále nové podměty, metody a hry, které by udělaly naše hodiny a projekty hravější a přínosnější.

Práce s vámi je jedna velká úžasná dobrodružná cesta a inspirace i pro nás, vaše učitelky.

Brzy na shledanou,

Daniela a Lucka


Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East NSW 2620

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota 11:30 – 12:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Lucie
 • věk dětí: 0-3 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 162 AUD)

Mladší školáci / Junior Age Students

 • Sobota 10:30 – 11:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-9 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 162 AUD)

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota 11:30 – 13. hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2020 téma Svatá Ludmila 1100 let
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD (celkem za 1. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 203 AUD)

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota 13. – 14:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci (celkem za 1. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 1. čtvrtlení: 203 AUD)

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.