Česká škola pro děti

3. čtvrtletí: 24.7.-18.9.2021: 9 vyučovacích hodin

Přivítání ve 3. čtvrtletí 2021 

Drazí studenti a vaše rodiny!

vítejte  zpět po prázdninách do naší České školy v Canbeře, která vám připravuje bohatý program a nabité hodiny, jak  objevovat krásy češtiny, její specifické gramatické nuance, seznámit se se záludnostmi české historie, kulturou včetně tradic a zvyků.

Věříme, že jste všichni prožili a prožíváte krásné zimní dny a nabíráte  sílu k novému vzdělávání a dalším aktivitám pořádaných Besedou, které, jak doufáme, zaujmou vás i vaše rodiče.

Ať  už  se jedná o plánované kurzy vaření, pinpongové turnaje, Dětský den, sérii zábavných a inspirativních workshopů pro dospívající dívky ve Flow Yoga studiu, přespání v našem klubu v rámci projektu Noc s Andresenem, listopadový tábor a možná i víc!

V naší České škole v Canbeře věříme, ze vzdělání je klíč k odemykání mnoha dveří.

Děti, studenti jsou pro nás inspirací, jak přicházet na stále nové podměty, metody a hry, které by udělaly naše hodiny a projekty hravější a přínosnější.

Práce s vámi je jedna velká úžasná dobrodružná cesta a inspirace i pro nás, vaše učitelky.

Brzy na shledanou,

Daniela a Lucka


Lekce probíhají v budově Besedy na adrese / Lessons are held in the Beseda building at
12/18 Shropshire St, Queanbeyan East NSW 2620

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci / Preschool and Kindy

 • Sobota 11:30 – 12:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Lucie
 • věk dětí: 0-3 let + nejmladší školáci
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 3. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 3. čtvrtlení: 162 AUD)

Mladší školáci – Čeština jako druhý jazyk / Junior Age Students – Czech as a second language

 • Sobota 10:30 – 11:30 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk dětí: 5-10 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • dle jazykové úrovně dětí otevřen kurz Čeština jako druhý jazyk, pro děti s velmi malou znalostí českého jazyka
 • vybudovaní  základů češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR
 • témata jako rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci (celkem za 3. čtvrtlení: 180 AUD)
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 3. čtvrtlení: 162 AUD)

Starší školáci v ČJ / Intermediate CZE

 • Sobota 11:30 – 13. hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 10-13 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2021 téma Svatá Ludmila a České báje a pověsti
 • čtení s porozuměním a ověření pochopení textu pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné edukativní metody
 • znalosti ohledně vybraných slovních druhů a určovaní mluvnické kategorie
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD (celkem za 3. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 3. čtvrtlení: 203 AUD)

Starší školáci v angličtině / Intermediate ENG

 • Sobota 13. – 14:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela
 • věk žáků: 12-16 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • studenti se učí základní česká specifika čtení a psaní, aby byli schopni přečíst jednoduchý text a pracovat s ním
 • studenti za pomoci edukativních materiálů pracují na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice, zajímavosti a aktuality
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci (celkem za 3. čtvrtlení: 225 AUD)
 • cena za druhé dítě: 22,50 AUD za lekci (10% sleva – celkem za 3. čtvrtlení: 203 AUD)

Enrolment / Přihláška

Contact School | Where to find us | Facebook | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.