Česká škola pro děti
1. čtvrtletí: 15.2. 2020 – 4.4.2020

6 vyučovacích hodin – nevyučuje se 22.2. (Multikulturní festival) a 7.3. (Canberra day)

Kurzy probíhají v budově Besedy, na adrese: 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW, 2620, Australia

Enrolment | Contact School | Where to find us | Facebook

Předškoláci 

 • Sobota 11 – 12 hod. (60 min)
 • paní učitelka: Lucy Schwets
 • věk dětí: 3-5 let
 • děti se zaměří na hudebně-pohybovou, výtvarnou, vizuální výchovu a rozvoj slovní zásoby
 • úroveň jazyka: děti by měly alespoň rozumět česky
 • cena za první dítě: 20 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 18 AUD za lekci (10% sleva)

Mladší školáci  

 • Sobota 11 – 12:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Petra Hewett
 • věk dětí: 6-8 let
 • děti se zaměří na psaní, čtení, celkový rozvoj řeči a slovní zásoby
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci musí rozumět česky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Starší školáci

 • Sobota 11 – 12:30 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Daniela Wadey
 • věk žáků: 9-14 let
 • žáci se učí českou gramatiku v kombinaci s projektovou výchovou, pro rok 2020 téma Svatá Ludmila 1100 let
 • úroveň jazyka: výuka probíhá pouze v češtině, žáci rozumí česky
 • cena za první dítě: 25 za lekci AUD
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Nejstarší studenti 

 • Sobota 12:30 – 14 hod. (90 min)
 • paní učitelka: Petra Hewett
 • věk žáků: 10-15 let
 • žáci se učí českou mluvenou a psanou formu řeči, rozvíjí slovní zásobu
 • úroveň jazyka: výuka probíhá česko-anglicky
 • cena za první dítě: 25 AUD za lekci
 • cena za druhé dítě: 22,5 AUD za lekci (10% sleva)

Contact School | Enrolment


Svatá Ludmila 1100 let

Naše děti spolupracují na významném mezinárodním projektu Svatá Ludmila 1100 let.

Saint Ludmila – 1100 years

Our children cooperate on a significant project Saint Ludmila – 1100 years.