Projekt Svatá Ludmila

Česká škola Canberra připravila v rámci školního roku 2020 pro naše třídy – větší i menší děti – projektové, velmi zajímavě  historické a vlastně i současné, téma Svatá Ludmila 1100 let. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.
Naše děti se společně pod patronací pětiletého mezinárodního projektu k uctění výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připoji vlastními projekty (výkresy, komiksy, myšlenkové mapy, brožurky), které budou během roku volně zpracovávat. Ludmila je inspirující nejen jako žena, matka i babička v královské rodině Přemyslovců, ale i svatá žena a symbol české historie, identity a státnosti. Zapojíme se také do všech možných aktivit, které přesahují hranice kontinentu.

Link: https://www.svataludmila.cz/cs/

The Czech School of Canberra has prepared for the 2020 School Year Czech language classes, both for younger and older students, a very interesting historical but also current themed project, “Saint Ludmila – 1100 years”.
Saint Ludmila is the patron saint of families and was the first Bohemian and Slavic female saint, many churches and institutions all around the world are named after her.
Our children will participate in this already 5 year running international project to honour the 1100 year anniversary of her passing with a multiple of different styled projects.  Our project outputs include drawings, comics, think maps or flyers.   
Ludmila is inspiring not only as women, Mother and Grandmother living in the middle ages within the royal Přemyslovci family but also as a saint and a symbol of Czech history, identity and autonomy. We will also join the project within other activities which are crossing the border over continents to support the Czech pride.

Link: https://www.svataludmila.cz/en/

Contact School | Where to find us | Facebook