Jump to year: 20192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2019


Tradiční vepřové hody 2019

Neděle 1. září 2019 od 13. hod.

Servírovat se bude tradiční vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo i zákusky.

Těšit se můžete i na bohatou tombolu.

The annual Porkfest 2019

Sun 1/9 2019 from 1 pm

As per tradition we’ll be serving roasted pork meat and dumplings with sauerkraut. Czech lager beer on tap and homemade sweets will also be available. A raffle with bountiful prices also awaits you there.

Ochutnávka vína v knihovně

Pátek 5. 7. 2019 od 19. hod.

Jste srdečně zváni na Ochutnávku vína v knihovně Besedy. V nabídce bude výběr červených i bílých vín doplněný drobným občerstvením.

Wine Tasting at the library

Friday 5/7 2019 from 7 pm

Beseda We would like to invite you to red wine degustation at the Beseda’s library. Selection of red and white wines will be presented along with some tasty finger food.

Dětský den u jezera

Neděle 2.6. 2018 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Klub Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 až 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy a bojových her. Občerstvení na místě bude zajištěno. (Za nepříznivého počasí se akce nekoná.) Těšíme se na vás.

Kid’s Day by the Lake

Sunday 2/6 2018 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda would like to invite all the members between the age of 0 and 99+ to the Children’s Day celebration. Get ready for heaps of fun and lots of family activities. Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot. See you all there! (The event will be canceled In case of bad weather.)

Pavel Novák zpívá klokanům

Středa 15. 5. 2019 od 18.30 hod.
Beseda bude otevřená od 18. hod. s možností občerstvení

One man show Pavla Nováka a nezapomenutelné hity – Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč… Vstupné $15/osobu.

Pavel Novák concert

Wed 15/5 2019 from 6:30 pm
Beseda will be open from 6 pm with a choice of refreshments

Pavel Novak’s one man show with famous songs like – Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání, Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč… Tickets $15/pp.

Bajaja

Úterý 30. 4. 2019
17. – 18. hod. workshop, 18. hod. představení

Loutkové představení divadla Five Elements Theatre pro děti v českém jazyce. Představení předchází workshop pro děti 3-13 let, kde si děti vyrobí loutku, zahrají hry a naučí písničku z představení.

Bajaja

Tuesday 30/4 2019
17. – 18. hod. workshop, 18. hod. show

Puppet show by Five Elements Theatre for children in Czech language only. The show is preceded by a workshop for children aged 3-13 years, where the children will create a puppet, play a game and learn a song from the show.

Oslavy Velikonoc

Sobota 6. 4. 2019 od 12:30 hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího beránka! Každé dítě obdrží velikonoční balíček.

BUDEME SERVÍROVAT TEPLÝ OBĚD
Jehněčí kýta se šťouchaným bramborem nebo Jarní kuřátko s nádivkou.

Easter Celebration

Saturday 6/4 2019 from 12:30 pm

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter Take part in the best “Easter Ram” cake competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

WARM LUNCH WILL BE SERVED
Lamb leg with mashed potatoes or Roasted chicken with Easter stuffing.

Táborák

Sobota 30. 3. 2019 od 17. hod.
Molonglo Gorge picnic area

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Pozvánka

Video najdete zde

Bonfire evening

Saturday 30/3 2019 from 5 pm
Molonglo Gorge picnic area

Join us by the bond fire, grill “kranskys” and sing songs.
Please bring kranskys, chairs, firewood.

Invitation

For video click here

Ochutnávka vína v knihovně

Pátek 29. 3. 2019 od 19. hod.

U příležitosti mezinárodního dne knihy jste zváni na Ochutnávku vína v knihovně Besedy. V nabídce bude výběr červených i bílých vín doplněný drobným občerstvením.

Vstupné $ 10 za osobu.

Wine Tasting at the library

Friday 29/3 2019 from 7 pm

Beseda on the occasion of the world book day would like to invite you to wine degustation at the Beseda’s Library. Selection of red and white wines will be presented along with some tasty finger food.

Entry tickets $ 10 per person.

Loutkové divadlo – Dvanáct měsíčků

Sobota 16. 3. 2019 ve 12:30 hod.

Loutkové divadlo Lenky Muchové uvedlo pro naše nejmenší divadelní pohádku Dvanáct měsíčků.

Magical Winter Tale of The Twelve Months

Saturday 16/3 2019 from 12:30 pm

Benito Di Fonzo along with traditional Czech puppeteer, Lenka Muchova, has
developed and adapted ancient European fables by the likes of Bozena Nemcova
for Australian child audiences. Benito narrates and provides live musical accompaniment and sound effects.

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 16. 2.2019

I letos se klub Beseda účastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.

VELKÉ DÍKY DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 16/2 2019

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with it’s stall selling potato pancakes and Czech beer.

BIG THANK YOU TO VOLUNTEERS who helped us on Multicultural Festival. As always we’re going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Přivítání nového roku

Neděle 20. 1. 2019 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Welcoming the New Year

Neděle 20/1 2019 from 5 pm

Meeting with friends and welcoming the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our library. Chess, snooker, and table football also will be available.

Jump to year: 20192018201720162015Archive 2005-14