Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2020


Noc s Andersenem

Pátek 18.12. od 18. hod. až sobota 19.12. do 8. hod. 2020

Česká škola Canberra ve spolupráci s Besedou pořádá večerní program s přespáním pro malé i ty větší školáky plný čtení a pohádek. Součást mezinárodního projektu “Noc s Andersenem”.

Přihlásit dítě zde

The Night with Andersen

Fri 18 Dec 2020 at/from 6:00pm – Sat 19 Dec 8:00 am and later

The Czech School of Canberra in cooperation with Beseda is organising a Fairytale “sweet dreams sleepover” featuring the reading of Czech books in conjuction with the Czech project ‘The Night with Andersen” which has crossed borders worldwide. 

Enrol your child

Mikulášská nadílka

Sobota 5. 12. 2020 od 14:30 hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou.

St. Nicholas Day

Saturday 5/12 2020 from 2:30 pm

The traditional afternoon with Christmas craft activities, carols and visit of St. Nicholas, Devil and Angels.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Středa 2. 12. 2020 od 18. hod.
Registrace 17:15-17:45 hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník Vánočního přátelského turnaje v ping-pongu pořádaný ve spolupráci s Ambasádou ČR. Všechny úrovně jsou vítány.

Xmas Tournament in Table Tennis

Wednesday 2/12 2020 from 6 pm
Registration 5:15-5:45 pm

The 3nd Xmas Table tennis tournament in cooperation with Czech Embassy. All welcome, come & have fun in a friendly atmosphere.

Valná hromada

Středa 25. 11. 2020 od 18:30 hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Wed 25/11 2020 from 6:30 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Táborák – Národní den

Sobota 7.11. 2020 od 16 hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Ambasáda ČR ve spolupráci s Besedou si vás dovoluje pozvat k Táboráku na oslavu Národního dne ČR a založení samostatného Československa.

Prosíme, přineste malé občerstvení a pokud můžete, dřevo na oheň! Pivo zajistí Ambasáda ČR.

Bonfire – National Day

Saturday 7/11 2020 from 4 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

The Embassy of the Czech Republic, in collaboration with Beseda cordially invites you to a bonfire to celebrate the National Day of the Czech Republic and the Foundation of an Independent Czechoslovakia.

Don’t forge to bring some food to share and some wood for the fire! Beer supplied by the Embassy of the Czech Republic. 

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 30. 10.
od 18:30 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
On the Perch

Friday 30/10 2020 from 6:30 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

Beseda 20 let

Květen 2020

Oslava 20ti letého výročí budovy Besedy s promítáním záznamů ze slavnostního otevření.

Občerstvení zajištěno.

Z důvodů koronaviru do odvolání PŘESUNUTO.

Beseda’s 20 Years Anniversary

March 2020

Celebration of 20st year anniversary of opening Beseda’s own building.

Light refreshment will be serverd.

POSPONED till further notice in response to coronavirus.

Zrušeno z důvodů koronaviru.

Oslavy Velikonoc

Neděle 5. 4. 2020

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího beránka! Každé dítě obdrží velikonoční balíček.

Canceled in response to coronavirus.

Easter Celebration

Sunday 5/4 2020

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter Take part in the best “Easter Ram” cake competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 13. 3. od 18. hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
ON THE PERCH

Friday 13/3 2020 from 6 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

DOTOČNÁ piva a bramboráky

Pátek 28. 2. 2020 od 18. hod.

Přijďte s námi oslavit úspěšný Multikuturní Festival pivem, bramboráky a zpěvem.
(Hudební nástroj s sebou, pokud máte.)

Pivo a bramboráky ZDARMA pro pomocníky na MCF, pro ostatní za mírný poplatek.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with Multicultural Festival this year.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Beer and potato pancakes FINISH OFF

Friday 28/2 2020 from 6 pm

Come and celebrate successful Multicultural festival with Czech beer, potato pancakes and music.
(Bring a musical instrument if you play one.)

FREE BEER AND PANCAKES for all MCF Volunteers. Small contribution expected from anyone else.

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 22. 2. 2020

I letos se klub Beseda zúčastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.

VELKÉ DÍKY VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří nám pomohli s přípravou a prodejem na stánku.

Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday 22/2 2020

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with its stall selling potato pancakes and Czech beer.

BIG THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS who helped us with preparations or at the stall at Multicultural Festival.

As always, we will use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Beseda Chronicle

Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14