Jump to year: 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2021


Ping-pongový turnaj pro mládež

Středa 22. 12. 2021 od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na ping-pongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma & hodnotné ceny pro vítěze. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Youth Ping Pong
Tournament

Wednesday 22/12 2021 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week Beseda invites all young players to a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry & prices for winners. Register via Eventbrite.

Mikulášská nadílka

Neděle 5. 12. 2021 od 15. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a koledami.

Děti budou mít možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

Nutná registrace dětí přes Eventbrite do 3.12.2021. Vstupné $10 za dítě zahrnuje balíček dobrot a vánoční aktivity.

St. Nicholas Day

Sunday 5/12 2021 from 3 pm

An activity-rich pre-Christmas afternoon full of fun. Like every year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from St Nicholas and his team with angels and possibly a devil. They will have a sweet prize for the children in exchange for a short song or little poem.

Registering your child on Eventbrite by 3/12/2021 is compulsory. Entry fee per child $10 covers the treat bag from St. Nicholas & activities.

Výroční schůze

Sobota 27. 11. 2021 v 15. hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této schůze.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

AGM

Sat 27/11 2021 from 3 pm

All members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area are invited to Beseda’s AGM.

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

Lekce českého vaření s Vítkem pro starší a pokročilé

4 lekce: 28.8., 25.9., 23.10. a 27.11. 2021 od 13. do 14:30 hod.

Naučte se něco nového o české kuchyni a vaření, vyzkoušejte lahodná jídla ve čtyřech 1,5 hodinových lekcích s Vítkem.

Vítek je profesionální kuchař z České republiky, který s vášní učí ostatní vařit česká jídla.

Registrace na Eventbrite,
vstupné $15

Czech Cooking Lessons for SENIORS with Vít

4 Lessons: Aug 28, Sep 25, Oct 23 and Nov 27 2021 – 1-2.30 pm

4 x 1.5 hr lessons, in each lesson you will earn to cook one Czech classic meal

Learn about Czech food, cooking and try delicious meals in these 1.5 hour long lessons with Vít, who is a professional chef from the Czech republic, passionate about teaching others how to cook Czech food.

Register on Eventbrite
ENTRY 15 $

Česko-Slovenský letní tábor Besedy

Víkend 19.-21.11.2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

Víkendová letní škola u moře plná zábavy a her pro naše studenty češtiny a slovenštiny. Během tábora budou probíhat lekce českého a slovenského jazyka na téma “Cestování po hradech a zámcích Československa“.

Podrobné informace najdete zde.

Beseda’s Czech-Slovak Summer Camp

Friday 19 – Sunday 21 Nov 2021
BIG 4 Bungalow Park at Burrill lake

The weekend summer school full of learning and fun activities for our Czech and Slovak students at a beach location. The camp will be filled with with Czech and Slovak Language lessons centred around a camp theme of “Travelling around Czechoslovakian castles and châteaux”

Find more info here

Sobotňajšia Túristika
Cooleman Ridge to Mount Arawang

Odloženo z důvodu lockdownu v ACT
Nový termín bude oznámen v dostatečném předstihu.

Trasa: Cooleman Ridge to Mount Arawang (loop trail, cca. 6.8 km)
Obtiažnosť: stredná
Miesto stretnutia: vstup do nature reserve je oproti 29 Monkman Street, Chapman ACT (približne v strede ulice je vchod do Cooleman Ridge Nature Reserve pre peších, viď mapa).
Priniesť si: Vodu, snacks, klobúk/šiltovku, športové oblečenie, uzatvorené topánky na chôdzu, opaľovací krém

V prípade dažďa alebo hlásených búrok sa túra preloží na iný dátum.

Click on the map to enlarge

Saturday Bushwalk
Cooleman Ridge to Mount Arawang

POSTPONED due to ACT lockdown
New date TBA

Trip: Cooleman Ridge to Mount Arawang (loop trail, cca. 6.8 km)
Difficulty: medium
Meeting point: Monkman Street, Chapman ACT (entrance for pedestrians to Cooleman Ridge Nature Reserve is situated opposite 29 Monkman St, approximately in the middle of the street, see the map)
Bring along: water, snacks, hat, confortable clothes, good walking shoes, sun screen

In case of the rain the bushwalk will be postponed.

Vánoce v červenci
odpolední posezení

Sobota 24.7.2021 od 15. hod.

Výbor Besedy Vás srdečně zve na odpolední posezení. Přineste ochutnat trochu vánočního cukroví a dobrou náladu…
Vzhledem k současné situaci COVID19 je nutné dodržovat nařízení s tím spojené. 
Pokud se situace zpřísní a nařízení nsw.gov.au se do 20.7.2021 změní dostanete email/sms, že se akce ruší.

Nutná registrace přes Eventbrite do 20.7.2021. Vstupné $10.

Christmas in July

Saturday 24 July 2021 from 3 pm

The Beseda Committee cordially invites you to a pleasant get-together with friends. Bring a plate of Christmas treats to share and be ready to enjoy yourself….

COVID19 restrictions will be upheld as required by nsw.gov.au, and you will be informed of the event’s cancellation if necessary.

Registering on Eventbrite by 20/7/2021 is compulsory. Entry fee $10.

Dětský den u jezera

Sobota 5.6. 2021 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Československo-Australská associace Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 až 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy, her, malování na obličej i trička, skákací hrad, dětská jóga, soutěže a více!!
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás!

Vstupné zdarma. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Childrens’s Day by the Lake

Sat June 5 2021 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Czechoslovak-Australian Association Beseda would like to invite you all between the ages of 0 to 99+ to the Children’s Day celebration. Get ready for heaps of fun family activities, games, face and T-shirt painting, jumping castle, yoga for children and more!
Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot.
See you all there!

FREE entry. Registration via Eventbrite is compulsory.

Maydlíčko

Sobota 29.5.21 od 17:30 hod.

Výbor Besedy vás srdečně zve na příjemné posezeni s přáteli.

Společně oslavíme 20 let otevření budovy, kulaté narozeniny členů Besedy a poděkujeme všem, kteří pomáhali při rekonstrukci kuchyně. Prosíme, přineste malé občerstvení a dobrou náladu.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

RSPV do 25.5.2021 

Maydlicko
Friends Get-Together

Sat May 29 from 5:30 pm

The Beseda Committee cordially invites you to a pleasant get-together with friends.

Together we will celebrate the 20th anniversary of the opening of the building, the significant birthdays of the members of Beseda, and thank all those who helped with the reconstruction of the kitchen. Please bring a plate to share and be ready to enjoy yourself.

FREE entry. Registration via Eventbrite is compulsory. RSPV 25/5/2021. (Limited spaces available)

Reconciliation Week 2021 s Besedou

Sobota 29.5. od 11:30 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Beseda Vás zve k oslavě úžasné kulturní rozmanitosti obyvatel Austrálie a podělení se o české, slovenské a australské děditství kulturní, doby snění a umění s tetou Josie, z oblasti Ngunawal.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Reconciliation Week 2021 with Beseda

Sat May 29 from 11:30 am
LOCATION: Flow Yoga Canberra: 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

Beseda invites you to celebrate the wonderful multicultural diversity and to share Czech, Slovak and Australia heritage, culture, dreams and art with Auntie Josie, Ngunawal elder.

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Táborák a čarodejnice

Sobota 8.5. od 16. hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Pojďte s námi oslavovat! Už od pohanských časů Češi a Slováci tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením “čarodejnic”. Věřilo se, že právě noc 30.4. má kouzelnou a zbavuje zimu síly.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Bonfire & Witches Night

Sat May 8 from 4 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Come and celebrate with us!! Czechs and Slovaks have celebrated this traditional ancient national Spring time folklore every year since pagan times when it was believed this night (originally 30/4) had a special magic. We come together to celebrate the end of Winter and the beginning of Spring by building a bonfire and preparing an effigy of a witch to burn it, to weaken her evil power as she kept Winter around for so long.

We usually sit around the bonfire, sing songs, strum guitars, roast kransky (buřty), bread, apples or potatoes, drink Czech beer.

Ping-pongový turnaj

Středa 28.4. od 18. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery na ping-pongový turnaj. Vítěze čekají skvělé ceny!

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Ping Pong Tournament

Wed April 28 from 6 pm

In celebration of ACT Youth Week Beseda invites you for a free table tennis tournament, with some great prizes for the winners!

Limited spaces available. Free entry. Register via Eventbrite.

Jóga a umění

Pátek 23.4. & 30.4. od 16. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery nabízí dvě lekce jógy a umění vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra.

Vstupné zdarma. Počet míst je omezen. Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace na Eventbrite.

YOGA & ART

Friday April 23 & 30 from 4 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick, ACT 2609, Parking 3. 

As part of the ACT Youth Week, Beseda is offering two yoga & art workshops for young Canberrans run by Odona, certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces available. Free entry. FREE event – Register via Eventbrite.

Velikonoce 2021

Sobota 27. 3. 2021 od 10 hod.

Připomenutí velikonočních tradic:
Malování vajíček a obrázků, pletení pomlázek…

Akce je určená pouze pro děti a jejich doprovod.

K účasti je nutná registrace na Eventbrite.

Easter Celebration 2021

Saturday March 27 from 10 am

Bringing back of Czech and Slovak Easter traditions:
Eggs decoration, ‘pomlázka’ creating, drawing pictures…

Event is intended for children and their carers.

Registration via Eventbrite is compulsory.

Na bidýlku – Dámské večerní varieté

Pátek 28. 2. 2021
od 18:30 hod.

Společenský večer hlavně pro dámy s malým překvapením.

Prosím, přineste s sebou malé občerstvení.

Ladies night sesh
On the Perch

Friday Feb 28 2021 from 6:30 pm

Evening especially for ladies with a small surprise.

Please bring a plate to share.

René Jež – rozloučení

S politováním vám oznamujeme, že dne 1.1. 2021 náhle zemřel náš dlouholetý člen a kamarád René Jež.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 5.2. 2021 ve 13:00 hod ve White Ladies Chappel, 101 Nettlefold Street, Belconnen

Na Reného dlouhý a pestrý život společně ještě zavzpomínáme ve stejný den v Besedě od 18:00 hod. Bude podáváno lehké občerstvení. 

Farewell to René Jež

With sorrow, we inform you that the 1st of January 2021 marked the sudden passing of our long-time member and friend René Jež.

The ceremony will take place on Friday 5th Feb 2021 at 1 pm in White Ladies Chapel, 101 Nettlefold Street, Belconnen.

We’ll remember René’s long and colourful life the same day in Beseda from 6 pm. Light refreshments will be served.

Originální komiksová putovní výstava

Komenský v komiksu

17. 11. 2020 – 31.1.2021

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.11.2020 při příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodního dne studenů.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou sobotu 11.-14.hod. od 21.11.20 do 19.12.21 K návštěvě v ostatní dny a letní prázdniny do 31.1.2021 je nutné se předem objednat na: Česká škola.

All English speaking partners and friends are welcome. Exhibition panels also have descriptions in English.

Fotky najdete zde
For pictures click here

Original comics exhibition

Komenský in comics

17/11 2020 – 31/1 2021

THE GRAND OPENING
17/11/20 at the simultaneous anniversary of the Battle for Freedom and Democracy and International Students Day

OPENING HOURS
Every Saturday 11-2 pm from the 21/11 to 19/12/2020. Visitation on other days and during the summer holidays till 31/1/21 must be arranged prior at: Czech School

Beseda Chronicle

Jump to year: 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14