Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14

Beseda Chronicle 2023


Mikulášská nadílka

Neděle 3. 12. 2023 od 15. hod.

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a koledami.

Děti budou mít možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

St. Nicholas Day

Sunday, Dec 3, 2023, from 3 pm

An activity-rich pre-Christmas afternoon full of fun. Like every year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from St Nicholas and his team with angels and possibly a devil. They will have a sweet prize for the children in exchange for a short song or little poem.

Vánoční pečení s dětmi

Neděle 3. 12. 2023, 13.-14. hod.

Přijďte si s dětmi vyzkoušet, jak se u nás v Besedě peče vánoční cukroví s profesionálním pekařem.

Těší se na Vás pan Ježek, pekař z Chifley.
Kdo si u nás co upeče, to si také sní nebo se podělí s dalšími na Mikulášské párty, která následuje od 15. hod.

Vstup je zdarma, rezervace je možná ZDE. Těšíme se na Vás!

Christmas Baking With Kids

Sunday, Dec 3, 2023, 1-2 pm

Bring your kids to Beseda and find out what it’s like to bake Christmas cookies with a professional baker.

Mr. Ježek, a baker from Chiefly is excited to help you bake some treats. Take them home or share them with others at the St. Nicholas Party – which follows from 3 pm.

Entry is free, make reservations HERE. We look forward to seeing you!

Výroční schůze

Neděle 26. 11. 2023 v 16. hod.

Výbor Besedy zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili této Výroční schůze a pomohli nám zvolit nový výbor.

Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.

Veškeré návrhy a nápady na zlepšení klubu Beseda a jeho činnosti jsou vítány a budou během schůze prodiskutovány.

AGM - Výroční schůze Beseda Canberra

AGM

Sunday, Nov 26, 2023, from 4 pm

All members, non-members, and all Czechs and Slovaks living in Canberra and the surrounding area are invited to Beseda’s AGM. Come and help us to elect a new committee!

We report on our activities for the past year, elect a new committee in accordance with the constitution of the association and discuss proposals for the next year’s program.

We welcome suggestions and ideas to make our club better and all will be discussed during the general meeting.

Filmové odpoledne pro české seniory

Neděle 26. 11. 2023 v 14. hod.

Zveme tímto nejen seniory, ale i všechny zájemce o promítání českého filmu Past režiséra Polesného o tragickém osudu známe české herečky Jiřiny Štěpničkové z období komunismu.
Občerstvení zajišteno.

Prosíme, registrujte se ZDE.

Czech senior's movie night in Beseda, Canberra

Please register HERE

Czech Senior’s Movie Night

Sun Nov 26, 2023, from 2 pm

We hereby invite our seniors, and as well all who are interested in the screening of the Czech film The Trap directed by Mr Polesný about the tragic fate of the famous Czech actress Jiřina Štěpníčková from the communist period.
Refreshments provided.

Please register HERE

Vánoční koledy pro děti

Zkoušky proběhnou:
Neděle 19. a 26.11. 2023 v 13. hod.

3.12. se můžeme těšit na Mikuláše. Česká škola Canberra má možnost využít nabídky profesionální zpěvačky se zájmem o českou kulturu, Annaliesa Rose, která se nám nabídla s dětmi nacvičit dvě vánoční koledy:
Tichá noc a Bílé Vánoce

Kdo by měl zájem, prosím, kontaktuje školu ZDE.

Please register HERE

Czech Christmas Carrols for kids

Rehearses: Sun Nov 19 and 26, 2023, from 1 pm

On December 3, we are looking forward to celebrating St. Nicholas. The Czech School of Canberra has the opportunity to take advantage of the kind offer of a professional singer with an interest in Czech culture, Ms Annaliesa
Rose
, has offered to perform two Christmas carols with our children: Silent Night and White Christmas

Please register HERE

Beseda pořádá pro děti, rodiče i prarodiče maňáskové představení

Kde spí motýli

Neděle 5. 11. 2023 od 11. hod.

Představení přijede představit z České Republiky, Ivana Findurová.

Délka pohádky (anglicky) je 40 minut, po ní následuje workshop (česky i anglicky).

Vstup zdarma, registrace nutná ZDE

Představení pro děti Kde spí motýli - Beseda Canberra

Fotky najdete zde
For pictures click here

FREE entry – registration is required here.

Beseda invites children, parents, and grandparents to a puppet show of

Where Butterflies Sleep

Neděle 5 Oct, 2023 from 11 am

The puppet show will be performed by Ivana Findurová, who came here from the Czech Republic to guide you through a roller coaster of songs, fun, and a finale that will leave you on the edge of your seats.

See more info in English

Varieté Krhut

Pondělí 30. 10. 2023 od 19. hod.

Varieté Krhut je skvělá původní autorská show muzikanta, textaře a baviče Jiřího Krhuta – muzikanta, skladatele, textaře a baviče.

Vstupné $29, lísky k zakoupení ZDE

Varieté Krhut

Monday 30 Oct, 2023 from 7 pm

One man show by Jiří Krhut – in Czech language only

Entry is $29, buy tickets HERE

Multikulturní workshop

Sobota 16.9.2023 v 11. hod.
Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick @ Flow Yoga Canberra

Beseda vás zve k oslavě a sdílení našeho multikulturního dědictví, kultury a vyprávění příběhů s Wiradjuri Echoes, stařešinou Duncanem Smithem a jeho skupinou

Vstup zdarma, registrace nutná ZDE

Indigenous Cultural Workshop

Saturday, Sep 16, 2023 @ 11 am
Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick @ Flow Yoga Canberra

Beseda invites you to celebrate and share our multicultural heritage, culture and storytelling into art with Wiradjuri Echoes – Duncan Smith and his gang.

FREE entry – registration is required here.

Vánoce v červenci

Sobota 29.7.2023 od 17. hod.

Výbor Besedy Vás již po třetí srdečně zve na vánočně laděné odpolední posezení s koledami, vánočními dobrotami.
Prosíme, přineste s sebou trochu vánočního cukroví na ochutnání a dobrou náladu…

Těšíme se na vás

Vstupné dobrovolné.

Platba kartou vašeho dobrovolného příspěvku je možná kliknutím zde.

Christmas in July

Saturday, July 29, 2023 from 5 pm

Beseda once again invites you to our Christmas-themed afternoon gathering full of carols, and Christmas treats.

Please bring a plate of treats and prepare for a festive time!

We look forward to seeing you there! 

Entry by voluntary donation.

To give your voluntary contribution via card please click here.

Dětský den u jezera

Sobota 3.6. 2023 od 14. hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda si vás dovoluje pozvat na Dětský den plný zábavy, her, malování na obličej i trička, skákací hrad, dětskou jógu, soutěže a více!
Lehké občerstvení a sladké překvapení pro děti zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

Platba kartou vašeho dobrovolného příspěvku je možná kliknutím zde.

Všichni jsou zváni. Prosíme dobrou náladu s sebou!

Za nepříznivého počasí se akce nekonásledujte aktuální informace na Facebooku.

Children’s Day by the Lake

Saturday, June 3, 2023 from 2 pm
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda invites you to celebrate Children’s Day with us! We have many fun activities prepared, including games, shirt and face painting, a bouncy castle, kids yoga, competitions, and more! 

Light refreshments and a sweet surprise for the kids will be provided. 

Voluntary contribution for entry is appreciated. For contribution via card please click here.

Everyone is invited, so come ready to have fun!

In the case of bad weather, this event will be cancelled – check our Facebook page for announcements. 

Kvíz Night

Sobota 1.7. 2023 od 18.30 hod.

Přijďte si procvičit své mozkové závity!

Hráči budou na místě rozlosováni do týmů, nemusíte k sobě dopředu nikoho hledat.

Občerstvení zajištěno.

Trivia Night

Saturday, July 1, 2023 from 6:30 pm

Beseda invites you to flex your brain muscles with us!

Participants will be sorted into teams on the spot.

Light refreshments will be provided. 

Everyone is invited, so come ready to have fun!

Osvěžující jóga pro seniory

Pátek 26. 5. 23 od 18. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick.

Osvěžte svou mysl i tělo! Beseda nabízí workshop jógy a meditace, který vede Odona, certifikovaná učitelka jógy a zakladatelka studia Flow Yoga Canberra.

Počet míst je omezen.
Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace zde.

Restorative Yoga for Seniors Workshop

Friday, May 26, 2023 from 6 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick. 

Refresh your mind and spirit, Beseda is offering a yoga & meditation workshop runs by Odona, a certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces are available.
FREE entry – registration is required here.

Nedělní pivo v Rose Cottage

Neděle 21. 5. 2023 od 14. hod.
1 Isabella Dr, Gilmore ACT

Přátelské česko-slovenské posezení u piva v restauraci Rose Cottage (Gilmore, ACT).

Víc informací najdete na Facebook.


Find details on Facebook
.

Sunday beer at ROSE COTTAGE

Sunday, May 21, 2023, from 2 pm
1 Isabella Dr, Gilmore ACT

Friendly get-together: have a friendly chat and practice your Czech or Slovak while having a beer in Rose Cottage (Gilmore, ACT).

Find details on Facebook.

Táborák a čarodejnice

Sobota 13.5.2023 od 17. hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Pojďte s námi oslavovat! Už od pohanských časů Češi a Slováci tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením “čarodejnic”. Věřilo se, že právě noc 30.4. má kouzelnou a zbavuje zimu síly.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Za nepříznivého počasí se akce nekonásledujte aktuální informace na Facebooku.

Fotky najdete zde
For pictures click here

In the case of bad weather, this event will be cancelled – please check our Facebook page for announcements.

Bonfire & Witches Night

Saturday, May 13, 2023 from 5 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Come and celebrate with us!! Czechs and Slovaks have celebrated this traditional ancient national Spring time folklore every year since pagan times when it was believed this night (originally 30/4) had a special magic. We come together to celebrate the end of Winter and the beginning of Spring by building a bonfire and preparing an effigy of a witch to burn, to weaken her evil power as she kept Winter around for so long.

We usually sit around the bonfire, sing songs, strum guitars, roast kransky (buřty), bread, apples or potatoes, and drink Czech beer.

Táborák a čarodejnice

Sobota 29.4.2023 od 17. hod.
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Pojďte s námi oslavovat! Už od pohanských časů Češi a Slováci tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením “čarodejnic”. Věřilo se, že právě noc 30.4. má kouzelnou a zbavuje zimu síly.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání písniček. S sebou: kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Za nepříznivého počasí se akce nekonásledujte aktuální informace na Facebooku.

In the case of bad weather, this event will be cancelled – please check our Facebook page for announcements.

Bonfire & Witches Night

Saturday, April 29, 2023 from 5 pm
Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT 2620

Come and celebrate with us!! Czechs and Slovaks have celebrated this traditional ancient national Spring time folklore every year since pagan times when it was believed this night (originally 30/4) had a special magic. We come together to celebrate the end of Winter and the beginning of Spring by building a bonfire and preparing an effigy of a witch to burn, to weaken her evil power as she kept Winter around for so long.

We usually sit around the bonfire, sing songs, strum guitars, roast kransky (buřty), bread, apples or potatoes, and drink Czech beer.

Ping-pongový turnaj pro mládež

Sobota 22.4.23 od 16. hod.

V rámci ACT Youth Week Beseda zve mladé obyvatele Canbery (12-25 let) na ping-pongový turnaj.

Vítěze čekají skvělé ceny!

Počet míst je omezen.
Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace zde.

Youth Ping Pong Tournament

Sat, April 22, 2023 from 4 pm

In celebration of ACT Youth Week Beseda invites young Canberrans (ages 12-25) to a free table tennis tournament, with great prizes for the winners!

Limited spaces are available.
FREE entry – registration is required here.

Jóga a meditace

Pátek 21.4.23 od 18. hod.
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick.

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mladé obyvatele Canbery (12–25 let) nabízí lekci jógy a meditace pro mládež vedené Odonou – certifikovanou lektorkou jógy a zakladatelkou jógového centra Flow Yoga Canberra

Počet míst je omezen.
Vstup ZDARMA: k účasti je nutná registrace zde.

Yoga & Meditation

Friday, April 21, 2023 from 6 pm
Flow Yoga Canberra: Entrance 1, Building 3, 1 Dairy Road, Fyshwick. 

As part of ACT Youth Week, Beseda is offering a youth yoga & meditation workshop for young Canberrans (age 12-25) run by Odona, a certified yoga teacher and the founder of Flow Yoga Canberra.

Limited spaces are available.
FREE entry – registration is required here.

Oslava Velikonoc

Sobota 1. 4. 2023 of 14. hod.

Přijďte s námi oživit české a slovenské velikonoční tradice, nabarvit vajíčka, uplést pomlázku, a vyhotovit Morenu, vládkyni zimy!

S Morenou se rozloučíme tradičně – vhozením do potoka v místním parku (Blundell Park, Queanbeyan – kolem 15:30 hod.)!

Přineste si s sebou dobrou náladu, ostatní (včetne sportovních aktivit) je zajisteno! Budeme podávat lehké občerstvení v klubu. Parkovaní je zdarma.

Vstupné: $5 za osobu, $10 rodina

Easter Celebration

Saturday, April 1, 2023 from 2 pm

The program will celebrate Czech and Slovak Easter traditions, such as painting eggs, making ‘pomlázka’ and assembling, decorating and drowning Morena, a symbol of winter, in the nearby river (Blundell Park, Queanbeyan – from about 3.30 pm onwards).

Refreshments will be served at the club and live folk music and sports activities will complete the festive day in the park. Free parking.

Entry: $5 per person, $10 per family

Pečení s dětmi

Sobota 18.3.2023, 11.-12.hod.

Přijďte si s dětmi vyzkoušet, jak se u nás v Besedě peče s profesionálním pekařem.

Těší se na Vás pan Ježek, pekař z Chifley. Kdo si u nác co upeče, to si také sní nebo odnese!

Vstup zdarma, počet je omezen. Přihlašte se zde.

Těšíme se na Vás.

Česká škola Canberra

Fotky najdete zde

The Czech School of Canberra presents

Baking with Kids

Saturday 18/3/2023, 11-12 pm

Bring your kids to Beseda and find out what it’s like to bake with a professional baker.

Mr Jezek, a baker from Chifley, is excited to help you bake some treats. Take them home or eat them on the spot!

Entry is free but spots are limited. Reserve your place HERE.

See you there!

The Czech School of Canberra

For pictures click here

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

Sobota 18. února 2023
10. – 23. hod. nebo do vyprodání zásob

I letos se Beseda zúčastnila Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým pivem.

VELKÉ DÍKY všem DOBROVOLNÍKŮM, za pomoc s přípravou a prodejem na stánku!

Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

Saturday, February 18, 2023
10 am – 11 pm or until sold out

As in previous years, the Beseda association has participated in the Multicultural festival with its stall selling potato pancakes and Czech beer.

BIG THANK YOU to all VOLUNTEERS for help with preparations and at the stall at the Multicultural Festival!

As always, we will use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2023 vám přeje výbor Besedy.
Seasonal Greetings from Beseda Committee
Artwork by Anika Novak
Artwork by Anika Novak

Seasonal greetings 2023 from Beseda Canberra by Anika Novak

Beseda Chronicle

Jump to year: 2023 20222021 – 202020192018201720162015Archive 2005-14